Hur man migrerar från Microsoft Access till en webbapplikation

Att omvandla en gammal Microsoft Access-applikation till en ny modern webbapplikation kräver noggrann planering och analys.

Det gäller speciellt för att bevara affärslogik, säkerställa dataintegritet och förbättra användargränssnittet.

Lämna AngularJS och övergå till Angular X

Hur migrerar man från AngularJS till Angular? I den här artikeln beskriver vi vad man bör tänka på, vilka utmaningar som finns och hur man övervinner dem.

Om man byter upp sig till Angular får man förbättrad prestanda, bättre säkerhet, framtida stöd och en bättre arkitektur..

AngularJS end of life

Uppdatera din Angular JS-applikation: Steg för steg-guide för en säker och modern webbupplevelse.

Använder du fortfarande AngularJS för presentationslagret i din webbapplikation? Ramverket uppdateras inte sedan 2021 vilket kan innebära säkerhetsrisker eller att din applikation inte stöds av nyare webbläsaruppdateringar.

Kommer AI att ta alla jobb?

Även om det säkert kommer att ske en hel del förändringar kommer antagligen AI inte att ta alla våra jobb.

Det finns goda skäl att vara förberedd eftersom det definitivt blir förändringar, men AI kan skapa nya möjligheter genom att komplettera mänsklig expertis och åtgärda arbetskraftsbrist.

Oengagerad

Bristande engagemang på arbetsplatsen är ett ökande problem! Hur kan vi kan återskapa motivation och produktivitet hos våra medarbetare.

Artikeln ger värdefulla insikter för både arbetsgivare och anställda och strategier för att öka engagemanget.

Datasäkerhet

Uppdatera dig om nya datasäkerhetshot och lösningar 2024. Dessa inkluderar AI, avancerat nätfiske och nya regelverk som är på gång.

Denna artikel är avsedd som en allvarlig påminnelse om nya risker och för att hjälpa oss att vara på vår vakt.

Indisk Omvärldsanalys

Denna artikel diskuterar hur Indiens strategiska position påverkar den globala dynamiken och Indiens relationer med BRICS, västvärlden och grannländerna.

Syftet är att beskriva Indiens ökande ekonomiska inflytande och skiftande maktdynamik.

djarv-strategi-for-innovation-i-den-digitala-tidsaldern

Utforska hur djärv innovation är nyckeln till framgång i den digitala eran och belys riskerna med att ta det säkra före det osäkra

I den här artikeln ges några råd om hur man inte ska ta det för säkra före det osäkra, baserat på en artikel i Harvard Business Review.

Kulturutmaningar inom outsourcing av IT tjänster

Förstå och navigera de kulturella utmaningar inom IT-outsourcing för att undvika minorna, öka effektiviteten och få global konkurrenskraft.

Denna artikel som bygger på Gislen Softwares 30 års erfarenhet beskriver både utmaningarna och vad man kan göra åt dem.

Utforma en vinnande strategi

Strategi handlar om att medvetet utforma och genomför välövervägda planer som skiljer sig från konkurrenternas, med särskilt fokus på kvalitet, nischmarknader och hållbarhet.

I den här artikeln delar jag med mig några tankar och erfarenheter om hur man kan differentiera sig.

Mänskor eller AI

Nuförtiden hör vi ofta att AI sannolikt snart kommer att kunna kopiera mänsklig intelligens och erfarenhet. Men är detta ett realistiskt påstående?

I den här artikeln belyses skillnaderna mellan AI och människor när det gäller empati, kreativitet och medvetande.

Enneagrammet

Enneagramsmodellen kan hjälpa till att förbättra företagskulturen, stärka teamdynamiken och hantera affärsutmaningar på ett effektivt sätt.

Denna artikel vill hjälpa till att förstå olika beteenden och hur de kan bidra till det gemensamma bästa.

The Art of War

Hur kan företag få strategiska insikter som att förstå marknaden, innovation, bygga strategiska allianser och ledarskap?

I denna artikel tittar vi på hur vi kan ta vara på den tidlösa visdomen från Sun Tzus “The Art of War” som skrevs ca. 500 f. Kr.

Lyssna för att förstå inte för att svara och bygg starkare relationer!

Hur kan vi använda empati, sårbarhet och medkänsla i våra samtal och förvandla enkla utbyten till varaktiga, meningsfulla kontakter?

Den här artikeln är inspirerad av John DiJulius upplysande artikel “Meet as a Stranger, Leave as a Friend”

Beslutsfattande i företag

Den här artikeln handlar om AI:s omvälvande inverkan på företagens beslutsfattande.

Vi belyser framsteg inom AI-teknik som Deep Learning och prediktiv analys samt strategiska tillämpningar för att förbättra effektivitet, kundupplevelse och riskhantering.

Önskad väg

Att utforska behovslinjer – att använda naturligt användarbeteende inom stadsplanering, mjukvaruutveckling, Artificiell Intelligens och till och med hur mänskligt lärande fungerar.

I den här artikeln beskrivs begreppet behovslinjer och hur det dyker upp inom många olika områden.

Illustration som visar den transformativa effekten av stora språkmodeller (LLM) i en affärsmiljö.

Upptäck hur stora språkmodeller påverkar arbetskraften och affärsverksamheten.

Vi tittar på AI:s djupgående inverkan på arbetsroller, innovation och effektivitet och ger en glimt av en framtid som formas av att använda avancerad teknik för att skapa nya möjligheter

Koncentrationsförmåga

Under de senaste 20 åren har vår uppmärksamhet minskat från 2 1/2 minuter till bara 47 sekunder, till stor del på grund av ökad teknikanvändning.

I den här artikeln går vi igenom effekterna av denna förändring, tittar på myten om simultankapacitet och föreslår hur man kan återfå fokus.

GPT-4 Turbo

GPT-4 Turbo: ett transformativt AI-verktyg som förbättrar kreativa sektorer med uppdaterad kunskap, avancerade funktioner och juridiskt stöd.

Nästan ett år efter den ursprungliga lanseringen av ChatGPT släpper OpenAI en revolutionerande uppdatering!

Arbeta hemifrån eller från kontoret

Pandemin förändrade våra arbetsliv och tvingade fram en massmigration till hemmakontoren. Att det var så enkelt att logga in från vardagsrummet verkade innebära slutet för kontorsarbete.

Men när dammet från pandemin lagt sig blir skälen att jobba från kontoret mer och mer övertygande.

Startups: Fallgropar och framgångsfaktorer

Vi har 30 års erfarenhet av att hjälpa startups att lyckas!

Här är några vanliga orsaker till misslyckanden, såsom survivor bias och att försöka efterlikna någon annans framgång och några metoder för att lyckas är Skin in the game, PoCs och MVPs.

Molnkostnaderna

Avslöja hemligheterna bakom effektiv hantering av molnkostnader för små och medelstora företag. Upptäck beprövade tekniker för att övervaka användningen, optimera lagringen och effektivisera beräkningsresurserna.

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation!

Konferensadministrationssystem

Gislen Softwares erbjuder support på plats vid EACTS årliga konferenser. Vi belyser vikten av proaktivitet, anpassningsförmåga och lagarbete,

Vi utvecklade ett unikt konferensadministrationssystem som hanterar medlemsadministration, träning och konferenser

Altruistiskt Ledarskap

Altruistiskt ledarskap är en nödvändig utveckling av det mer traditionella tjänande ledarskapsparadigmet.

Upptäck nyckelprinciper, möjligheter och hur man applicerar altruistiskt ledarskap. Rätt implementerat kan det ge hållbart resultat.

Livsbalans

Livsbalans är svårt att uppnå och Att balansera arbete och fritid fungerar oftast inte om vi inte hittar ett holistiskt perspektiv!

I denna artikel presenteras ett annat perspektiv som mer handlar om harmoni och mening. Att skilja på arbete och liv kanske inte är lösningen. Istället bör vi söka efter mening och harmoni!

Hitta IT leverantör i Indien

Indien har länge varit ett föregångsland inom IT och är etablerad som ett prisvärt alternativ för Europeiska företag som letar efter högkvalitativa IT tjänsteleverantörer.

Denna artikel handlar om varför man bör fundera på outsourcing till Indien.

Månlandning - Indiens lyckade landning med Chandrayaan-3

Indiens lyckade månlandning är en påminnelse av hur mänskligheten kan nå mycket långt när vi har en vision och vi verkställer den väl!

Här är några reflektioner kring vad vi kan lära oss som vi kan använda i våra dagliga liv här nere på jorden också!

Carbon Neutral Company

Att bli koldioxidneutral är inte bara något “bra att ha”. Det är ett strategiskt initiativ som dessutom blir mer och mer kritiskt!

Denna artikeln förklarar hur man blir koldioxidneutral och beskriver vår resa. Det är antagligen enklare och billigare än vad du trodde!

Möten

Varför slösar vi så mycket tid på ineffektiva möten som bara stjäl vår tid?

Denna artikeln handlar om att sätta tydliga mål, välja vilka som bör vara med, leda effektivt och inte minst att att följa upp. Målet är att göra så att möten blir produktiva och hjälpa oss att nå våra mål!

För förra bokföringsåret 2022-23 har vi kompenserat till två olika FN-projekt i Indien.

Vi har dock som vanligt kompenserat tre gånger vårt faktiska koldioxidavtryck. På grund av att vi jobbat nästan normalt från kontoret efter att pandemin tog slut har vårt koldioxidavtryck gått upp till 160 ton.

Agila Manifestot

Det agila manifestet kom till pga missnöje med traditionella metoder! Sen dess har det revolutionerat IT industrin.

Vi som använder agila metoder måste även fortsätta vårt starka engagemang för att upprätthålla kärnvärdena och anpassa metoderna allteftersom omständigheterna förändras.

Att välja rätt väg - Strategi

Strategi från en poetisk utgångspunkt – Robert Frost’s ‘The Road Not Taken’ handlar om att våga gå den vägen andra inte gått. Att inte ta den lättaste vägen!

Upptäck att när man vågar gå den vägen andra inte valt kommer man att bygga sitt företags framtid och göra skillnad.

Agila metoder

Det kan vara svårt att veta hur man bäst skall hantera komplexiteten i agila projekt när man arbetar med outsourcingpartners.

I den här artikeln går vi igenom de främsta hindren som företagen ställs inför, från att anpassa sina företagskulturer, försäkra sig om rätt kompetens, till hur avtalen skrivs.

Upptäck potentialen med generativ AI för start-ups och småföretag.

I den här artikeln delar vi med oss av några av våra idéer och erfarenheter om hur man kan utnyttja denna nya kraftfulla teknik för att förbättra verksamheten, anpassa tjänsterna och effektivisera processerna.

AI-chatbots

Upptäck hur intelligenta AI-chattbots i kundsupporten kan stödja din verksamhet och förbättrar kundupplevelsen.

Tack vare ChatGPT-revolutionen är det nu möjligt för alla företag att bygga en fantastisk chattsupportfunktion. Där kunderna får snabb relevant hjälp på riktigt!

Mjuka färdigheter i en AI-dominerad tid

Ja, AI kan komma att ta en del jobb! Upptäck hur du ändå kan lyckas när generativ AI förändrar förutsättningarna för arbetet.

I denna artikel föreslår vi vilka mjuka färdigheter du behöver utveckla och hur du med hjälp av Generativ AI kan öka din produktivitet, kreativitet och lyckas i din karriär!

Webbskrapning

Inse hotet från webbskrapning och lär dig hur du skyddar ditt företag.

Den här artikeln ger en förståelse för skrapningsattacker och några strategier för att bekämpa dem, inklusive CAPTCHA, begränsa hastigheten och brandväggar

Agila mätvärden

Utforska hur mätningar kan användas i agil utveckling som ett verktyg för kontinuerlig förbättring och optimering.

Använd rätt mätvärden, gör dem synliga och använd dem tillsammans för att förbättra teamets prestanda. Men undvik de potentiella fallgroparna.

Teknisk skuld påminner om en Gordisk knut!

Teknisk skuld är en oundviklig del av mjukvaruutveckling på grund av att kortsiktiga vinster prioriteras över långsiktig hållbarhet.

I den här artikeln diskuteras begreppet och hur man på ett effektivt sätt kan lösa upp den gordiska knuten för att undvika och minska tekniska skulder på ett effektivt sätt.

Upptäck hur man effektivt samarbetar med outsourcade agila team och varför dessa och löser vanliga utmaningar.

Upptäck hur kommunikation, språkliga hinder, kulturutmaningar, scope creep, kvalitetskontroll och förtroende bidrar till framgångsrika projekt och främjar affärstillväxt.

Skydda dina data: Vårt åtagande för säkerhet och dataskydd när du outsourcar din utveckling

Datasäkerhet och sekretess är av största vikt speciellt vid outsourcing utanför EU. Som outsourcingföretag förstår vi ansvaret för att hantera känslig information.

I den här artikeln beskrivs vårt åtagande för datasäkerhet och sekretess.

Generativ AI hot eller möjlighet?

Nya AI modeller som ChatGPT väcker oro, Elon Musk och andra vill se en paus i utvecklingen. Men kommer alla verkligen att förlora jobbet?

Man skall inte underskatta ekonomins förmåga att anpassa sig. Tekniken förutspås också att skapa nya jobb och ge ekonomisk tillväxt. Riskerna är verkliga men det finns också möjligheter.

Grön IT är ett begrepp som täcker hur IT kan minska sin miljöpåverkan. IT står sannolikt för mer växthusgaser än flygresor och kommer att öka sitt miljöavtryck framöver.

Den här artikeln ger en bakgrund till hur IT-sektorn påverkar miljön och föreslår även sätt som vi alla kan minska vårt miljöavtryck.

Startups

De allmänna utsikterna kan se mörka ut, men startupföretag är fortfarande övertygade om möjligheterna och ser outsourcing som en strategi.

I den här artikeln delar vi med oss av vad vi tror att startups måste tänka på för att lyckas med outsourcing av mjukvaruutveckling.

På Gislen Software har vi arbetat med olika agila metoder i många år. Vi vet hur man använder och tillämpar dem för offshore mjukvaruutveckling.

Den här artikeln ger en översikt över DevOps och hur man använder den för att lyckas med outsourcing av programvara.

Outsourcing till Indien

Outsourcing var en nyhet när Mikael Gislén startade Gislen Software, men blev en trend i slutet av 1990-talet och har sedan dess blivit allmänt. Indien är fortfarande den främsta destinationen för outsourcing av programvara.

I den här artikeln beskrivs varför och vad som talar för outsourcing till Indien.

Spinning Jenny

Spinning Jenny var en av de viktigaste innovationerna under den industriella revolutionen och förändrade arbetarklassens liv. Generativ artificiell intelligens kan få en liknande inverkan på kontorsarbetare.

I den här artikeln beskrivs potentiella goda och dåliga effekter av de senaste veckornas AI nyheter.

GPT-4

OpenAI släppte GPT-4 den 14 mars. Den har förbättrats avsevärt jämfört med GPT-3.5 och kan nu även tolka bilder. Den kan arbeta med åtta gånger så mycket text som sin föregångare och dess utskriftskvalitet har förbättrats avsevärt.

Här är en artikel som ger en uppfattning om vad vi kan förvänta oss!

I vår senaste kundundersökning svarade 100% att de antingen var mycket nöjda eller nöjda och 95% att de gärna rekommenderar oss till andra!

Totalt svarade 21 personer på vår årliga kundundersökning vilket täcker in nästan alla våra kunder.

Artificiell Intelligens har funnits i mer än 50 år. Men användningen och effekten av Artificiell Intelligens har närmast exploderat de sista åren. Främst på grund av utveckling av hårdvara som gett bättre prestanda.

Denna artikel ger en översikt över utvecklingen av AI samt tar upp möjligheter och hot med AI.

För förra bokföringsåret 2021-22 har vi kompenserat till tre olika FN-sponsrade projekt i Indien.

Vi kompenserar som vanligt tre gånger vårt faktiska koldioxidavtryck som var 76 ton. Att det var så lågt berodde på Pandemin.

Vi har som vanligt kompenserat vårt koldioxidavtryck på tre olika projekt. Detta gäller bokföringsåret 2020-2021. Vårt koldioxidavtryck var 96 ton vilket var mindre än vanligt på grund av pandemin!

Här är beskrivning av projekten och våra certifikat!

Chose to live

När vi ser hur viruset sprids från en plats till en annan, är det lätt att uppfatta det som om att vi lever i apokalypsen. Många känner sig nere och klarar inte att hantera den nya “normalen”. Den psykologiska effekten påverkar hela samhället och leder till depressioner och självmord.

Detta är ett försök att ge en strimma av hopp!

Koldioxidkompensation

Vi har kompenserat tre gånger vårt faktiska koldioxidavtryck till tre olika projekt. Detta gäller bokföringsåret 2019-04-01 till 2020-03-31. Vårt koldioxidavtryck var 125 ton.

Här hittar du länkar till projekten och våra certifikat!

How to succeed during the Covid-19 pandemic

Covid-19 och de ekonomiska konsekvenserna har skakat om grundvalarna för många företag. Här är någa lärdomar från tidigare ekonomiska kriser som är relevanta i vår nuvarande situation. Företag som bara försöker överleva riskerar att bli förlorare och de som är proaktiva använder tiden för att anpassa sig kommer att bli de nya vinnarna.

Covid-19

Denna sida finns kvar i vår historik. Pandemin är ju för länge sedan över, men sidan finns kvar som minne! Hej vänner! Vi lever i märkliga tider och COVID-19 viruset påverkar våra liv på många sätt. Många delar av världen är nedstängda och situationen förändras hela tiden. Vårt företag prioriterar hälsa och säkerhet för vår […]

Koldixidneutrala

Vi är koldioxidneutrala! Detta genom att använda solpaneler, energieffektivisering och kompensation via trädplantering, vind- och vattenkraft!

Vi investerade i solpaneler redan 2013. Sedan dess har vi utökat kapaciteten, ersatt lysrör med LED och bytt ut gamla luftkonditioneringar mot nya som är mer energieffektiva.

25th anniversary celebration

Vi firade vårt 25-årsjubileum den 25/9 i Chennai. Tillsammans med kunder, anställda, familjer och vänner blev det en oförglömlig händelse!

dataskyddsförordningen

Kommer ditt företag att uppfylla dataskyddsförordningen den 25 maj? Dataskyddsförordningen eller GDPR som den ofta förkortas blir EU lag i alla EU och EES-stater den 25 maj 2018.

Blended Outsourcing

Blended outsourcing kombinerar svenska och indiska konsulter för att erbjuda högkvalitativ utveckling och support av affärskritiska applikationer för internationella kunder som ABB och Volvo Cars.

Denna artikel beskriver vårt lyckade samarbete med Epical där vi till svenska kunder erbjuder Blended Outsourcing

Transportstyrelsen skickade iväg kritiska data

De flesta har säkert hört eller läst om hur katastrofalt Transportstyrelsen hanterat outsourcingen av bland annat körkortsregistret. Men de flesta som outsourcar sin utveckling eller sin drift hanterar knappast lika kritiska data som Transportstyrelsen. Därför finns det anledning att reflektera över hur man hanterar säkerhetsfrågor i samband med outsourcing. Detta har hänt Enligt Sveriges Television så […]

Självkörande bilar är något som det pratas mer och mer om. Man behöver knappast någon kristallkula för att förutsäga att det snart kommer att finnas en i en av dina grannars garage. Är det något vi skall vara rädda för eller är det en möjlighet?

Alla talar om att förbättra miljön! Hos Gislen Software tar vi detta på stort allvar. Vi försöker hela tiden att minska den effekt vår verksamhet har på miljön. Vi började den här resan för många år sedan när vi installerade solceller på taket. Under det senaste halvåret har vi bytt ut alla lysrör till LED […]

De största utmaningarna inom IT outsourcing är otydliga förväntningar, dåliga krav och dålig förvaltning. Detta skiljer inte från när man utvecklar in-house. På fjärde plats kom kulturutmaningar. Gislen Software tränar regelbundet sina anställda och kunder i att förstå och hantera kulturutmaningar för att förbättra resultatet och värdet av outsourcingrelationen.

Gislen Software fick en utmärkelse för bästa tjänsteexportör och en för bästa exportör i SME-segmentet från ECGC & D&B

Den Indiska IT-industrin har generellt hög personalomsättning. Men hos Gislen Software har vi inte det. Normalt ligger vår personalomsättning på 2-5%/år. Denna artikel försöker vi förklara varför våra anställda stannar!

Gislen Software utsågs som en av pristagarna inom IT SME segmentet

Även om arbetet började nästan ett år tidigare så startades Gislen Software Private Limited i september 1994. Den elfte september 2014 firade vi vårt 20-årsjubileum. Alla våra nuvarande anställda med familjer, några gamla, styrelsemedlemmar, kunder, viktiga samarbetspartner och vänner och lokala kontakter kom och firade. Firandet påbörjades med en 10 minuters presentation med 250 bilder från företagets historia. Den […]

Agile Methodologies during Agile India

Agile India är en konferens för agil programutveckling som arrangerats sedan 2005 av Agile Software Community of India. Agile India är Asiens största konferens för agil programutveckling och Lean Software Development. 1236 deltagare från 28 länder och 226 olika företag deltog. Mikael Gislén höll ett föredrag om hur man hanterar konflikter mellan agil utveckling och kvalitetssystem.  […]

Jag var försenad till en ”After Work” med en kund. Jag bestämde mig för att pröva att använda vårt senaste projekt för att lösa problemet. Plockade upp telefonen ur fickan, startade appen och valde ut ett glas gott rödvin, spelade in en video där jag bad om ursäkt för att jag skulle bli sen och […]

Strömavbrott är ovanliga i Sverige. De är tyvärr lite vanligare här i Indien. Att hålla datorerna igång är relativt lätt med batteridriven avbrottsfri kraft, värre är det med luftkonditioneringen. När det är varmt och strömavbrott är det svårt att tänka. Under förra året hade vi två timmar strömavbrott per dag på grund av elektricitetsbrist i […]

Gislen Software inleder ett strategiskt samarbete med e-man. E-man har sedan 2007 arbetat med outsourcing i ett nära samarbete med Indiska och Filippinska utvecklingsresurser.  e-man har i dessa projekt lärt sig vilka utmaningar och möjligheter man tillsammans kan lösa i ett nära samarbete. Under senare år har det framkommit ett ökat krav från marknaden att […]

Mina reflektioner på Scrum Master-kursen jag just deltagit i. Jag är nu en certifierad Scrum Master. I den här artikeln delar jag med mig av vad jag lärt mig!

CBG Outsourcing, ett delägt bolag till Gislen Software AB och Codback AB har skrivit ett ramavtal med TNS-SIFO’s affärsområde för medarbetarundersökningar (ERC) för tjänster inom projektledning, systemutveckling och förvaltning. Gislen Software har haft ett långt samarbete med TNS-Sifo. Eftersom TNS-Sifo behövde ett permanent arrangemang med svensk projektledare på plats utvecklade vi ett samarbete med Codback AB […]