Kategori: Hållbarhet

Carbon Neutral Company

Att bli koldioxidneutral är inte bara något “bra att ha”. Det är ett strategiskt initiativ som dessutom blir mer och mer kritiskt!

Denna artikeln förklarar hur man blir koldioxidneutral och beskriver vår resa. Det är antagligen enklare och billigare än vad du trodde!

För förra bokföringsåret 2022-23 har vi kompenserat till två olika FN-projekt i Indien.

Vi har dock som vanligt kompenserat tre gånger vårt faktiska koldioxidavtryck. På grund av att vi jobbat nästan normalt från kontoret efter att pandemin tog slut har vårt koldioxidavtryck gått upp till 160 ton.

Grön IT är ett begrepp som täcker hur IT kan minska sin miljöpåverkan. IT står sannolikt för mer växthusgaser än flygresor och kommer att öka sitt miljöavtryck framöver.

Den här artikeln ger en bakgrund till hur IT-sektorn påverkar miljön och föreslår även sätt som vi alla kan minska vårt miljöavtryck.

För förra bokföringsåret 2021-22 har vi kompenserat till tre olika FN-sponsrade projekt i Indien.

Vi kompenserar som vanligt tre gånger vårt faktiska koldioxidavtryck som var 76 ton. Att det var så lågt berodde på Pandemin.

Vi har som vanligt kompenserat vårt koldioxidavtryck på tre olika projekt. Detta gäller bokföringsåret 2020-2021. Vårt koldioxidavtryck var 96 ton vilket var mindre än vanligt på grund av pandemin!

Här är beskrivning av projekten och våra certifikat!

Koldioxidkompensation

Vi har kompenserat tre gånger vårt faktiska koldioxidavtryck till tre olika projekt. Detta gäller bokföringsåret 2019-04-01 till 2020-03-31. Vårt koldioxidavtryck var 125 ton.

Här hittar du länkar till projekten och våra certifikat!

Koldixidneutrala

Vi är koldioxidneutrala! Detta genom att använda solpaneler, energieffektivisering och kompensation via trädplantering, vind- och vattenkraft!

Vi investerade i solpaneler redan 2013. Sedan dess har vi utökat kapaciteten, ersatt lysrör med LED och bytt ut gamla luftkonditioneringar mot nya som är mer energieffektiva.

Alla talar om att förbättra miljön! Hos Gislen Software tar vi detta på stort allvar. Vi försöker hela tiden att minska den effekt vår verksamhet har på miljön. Vi började den här resan för många år sedan när vi installerade solceller på taket. Under det senaste halvåret har vi bytt ut alla lysrör till LED […]

Strömavbrott är ovanliga i Sverige. De är tyvärr lite vanligare här i Indien. Att hålla datorerna igång är relativt lätt med batteridriven avbrottsfri kraft, värre är det med luftkonditioneringen. När det är varmt och strömavbrott är det svårt att tänka. Under förra året hade vi två timmar strömavbrott per dag på grund av elektricitetsbrist i […]