Gislen Software har som mål att vara ett hållbart företag och ta ansvar på ett holistiskt sätt. Vi vill vara ett företag där etik, transparens, kvalitet, jämlikhet är självklarheter. Där vi hjälper de mindre lyckligt lottade i samhället och där vi värnar om vår miljö.  Våra kunder, medarbetare, leverantörer och andra intressenter ska kunna förvänta sig att vi tar ansvar i alla aspekter av vårt arbete.

Våra anställda skall kunna påverka och hjälpa oss att förbättras och utvecklas. För våra kunder innebär det att vi skapar hållbara, ansvarsfulla lösningar för dem och att vi kan garantera att vi checkar att våra leverantörer lever upp till en hög nivå vad gäller hållbarhet och etiskt företagande. Hållbarhet innebär att vi vill skapa bestående värde för våra medarbetare, kunder och för samhället i stort.

Som resultat av detta har vi under många år på olika sätt förändrat vårt företag i en mer hållbar inriktning. Vi har sen på olika sätt har försökt realisera detta. Läs mer om vårt samhälls- och miljöengagemang och om Grön-IT.

FN:s mål för hållbar utveckling

Agenda 2030 är en handlingsplan för hållbar utveckling som initierades och antogs av FN:s generalförsamling. Gislen Software har ambitionen att använda dessa mål som en bas för våra hållbarhetsarbete. Vi har identifierat några av dessa mål som är speciellt relevanta för oss:

Mål-3 – God hälsa och välbefinnande – Vi tog initiativ till och sponsrar ett årligt maratonlopp i MEPZ – MEPZ Run
Mål-4 – Utbildning av hög kvalitet – Vi grundade och sponsrar en skola för missgynnade barn – Little Lambs School
Mål-5 – Jämställdhet mellan könen
Mål-8 – Arbete och ekonomisk tillväxt
Mål-9 – Industri, innovation och infrastruktur
Mål-10 – Minskad ojämlikhet
Mål-12 – Ansvarsfull konsumtion och produktion
Mål-13 – Klimatåtgärder – Vi är koldioxidnegativa, använder solpaneler och litiumbatterier och uppmuntrar andra att investera i samma sak. Vi kompenserar också för tre gånger våra årliga koldioxidutsläpp.

Kompensation för koldioxidutsläpp

Eftersom vi mestadels arbetade hemifrån under 2021-22 var den CO2 vi producerade lägre än vanligt. Ändå kompenserade vi tre gånger vår faktiska producerade CO2. Totalt producerade vi 76 ton CEO2, främst från flygresor, mat, transporter och el, trots att vi använder våra egna solpaneler och litiumbatterier för att minska vår elförbrukning. Här är våra certifikat –

Certifikat 76 CER
Certifikat 152 CER