Blended Outsourcing

Vad är blended outsourcing?


Blended outsourcing är när en del av ett outsourcingteam består av svenska konsulter Blended outsourcing-team - indier och svenskar tillsammanssom jobbar nära kunden och några indiska konsulter som sitter i Indien.

Gislen Softwares och vårt partnerföretag Epical Groups integrationsavdelningar erbjuder tillsammans blended outsourcing i form av utveckling och support av integrationsplattformar för stora internationella företag som ABB, PostNord, SAS, Swedish Match och Volvo Cars. Svenska och indiska integrationsspecialister jobbar sida vid sida och tillhandahåller 24-7-support och tjänster för affärskritiska affärsapplikationer för dessa kunder.

Varför behövs blended outsourcing?

Erfarenhet och studier visar på att det både finns fördelar och nackdelar med offshore outsourcing. De främsta fördelarna är kostnadsbesparingar, möjlighet att fokusera på kärnverksamheten och tillgång till kompetens. Men det finns också nackdelar som minskad intern kunskap, kulturutmaningar, kommunikationsproblem, tidsskillnad,beroende av leverantörer samt minskad kontroll. För att få både fördelarna och undvika nackdelarna har Gislen Software tillsammans med Epical skräddarsytt en tjänst som vi kallar blended outsourcing eller blended delivery.

Vad ingår i tjänsten?

Vad är det unika med Gislen Softwares och Epical Groups samarbete och vad ingår i tjänsten “blended outsourcing”?

  • Epical Groups personal gör ett fantastiskt jobb genom att hantera den direkta personliga kundkontakten på plats. Dessutom kan de bättre än indier som har mer begränsad erfarenhet av Sverige bättre förstå svenska kundens krav och behov. Tillsammans kan vi tillhandahålla en mycket större kompetens och förståelse för kundens behov än vad som är möjligt om hela projektet hade hanterats på avstånd från Indien eller någon annanstans ifrån.
  • Gislen Software tillhandahåller och ger en lösning på den brist på kompetens som finns I Sverige.
  • Den relativt begränsade tidsskillnaden (3,5–4,5 timmar) skapar både en överlappning och en skillnad som gör att konsulter i båda länderna kan hantera både familj och jobb trots 24-7 support.

Hur har vi utvecklat vårt samarbete?

Tack vare en mycket gammal LinkedIn-kontakt kom vi åter i kontakt med varandra 2011. Efter ett möte påbörjades ett samarbete för att tillsammans tillhandahålla tjänster till SAS. Ett partneravtal undertecknades under 2012. Sedan dess har vårt integrationsteam växt till mer än 20 personer. Vi jobbar nu tillsammans med 5 stora kända kunder och ännu fler projekt. Samarbetet har utvecklats under åren och vi har lärt oss av varandra. Under det närmaste året avser vi att tillsammans växa.

Hur fungerar blended outsourcing i praktiken?

När vi hos Epical och Gislen Software utvecklat vårt samarbetat har vi sett hur vi kan utvecklas tillsammans och erbjuda en bättre tjänst för våra kunder än vad någon av oss kunde gjort var för sig. Vi har hanterat kritiska SLAer där det oftast krävs 30 minuters reaktionstid och max 4 timmar att lösa problemet. För en av våra gemensamma kunder hade en tidigare tjänsteleverantör missat 12 kritiska SLA per år medan vår gemensamma kvalitet låg på praktiskt taget inga missar. (i detta fall försökte den tidigare leverantören att sänka sina priser till långt under vår nivå men i slutänden värdesatte kunden kvalitén framför lågt pris och valde oss.

Vad vi har lärt oss

Vi har samlat några av våra lärdomar nedan. Detta är inte någon komplett lista men det är några förslag på vad som gett så hög kvalité på det samarbete vi byggt upp:

  • Epical och Gislen har hela tiden lärt sig och förbättrat sin kompetens i hur vi jobbar med vår ”blended outsourcing”-modell. Modellen är inte baserad på att tillhandahålla det lägsta möjliga priset utan på att ge kunden största möjliga värde.
  • Epical-personal besöker regelbundet det indiska kontoret och Gislen Softwares personal besöker också Epical och jobbar på plats ibland ute hos slutkunden och ibland på Epicals kontor. Syftet är att få en alltmer sömlös kommunikation mellan de olika teammedlemmarna.
  • Jämfört med vad som är vanligt i Indien rekryterar Gislen Software en mycket högre procent seniorkonsulter. Företagskulturen är ganska ”svensk” och anställda hjälps åt och vi jobbar med gemensamma mål snarare än hierarkisk ledning och kontroll. Våra konsulter uppmuntras att ta eget ansvar och fatta egna beslut så långt som är möjligt och tillsammans med kunderna.
  • Teamen använder gemensamma Skypegrupper för varje projekt. Både Epical och Gislen Softwares personal postar och diskuterar projekt och tekniska problem i dessa grupper.
  • Direkt koordinations- och kommunikationsmekanismer etableras mellan individer och team när så behövs.
  • I många fall så lär sig våra konsulter kontinuerligt från varandra. Teamet bestående av svenskar och indier jobbar som en helhet. Ledningen hos Epical och Gislen Software ser samarbetet som en gemensam investering i ett system som är överlägset alternativen.
  • Vi tränar den indiska personalen, Epicals personal samt slutkunders personal om kulturskillnader och hur man undviker att missförstå varandra.
Blended outsourcingteam - Epicals konsulter tittar på solpanelerna
Epical-personal besöker Gislen Software i Indien. I bakgrunden våra solpaneler

Sammanfattning

Epical och Gislen Software har utvecklat ett unikt samarbete. Tack vare att vi tillsammans erbjuder våra kunder blended outsourcing kan vi ge våra kunder en unik tjänst. Genom blended outsourcing tillfredsställer vi både våra svenska kunders behov av en djup förståelse av affärsverksamheten och ger tillgång till duktiga indiska tekniska resurser. Detta sker i form av ett sömlöst samarbete mellan Epical och Gislen Software. Tack vare kontinuerlig korspollination stannar inte kunskap på ena sidan. Våra gemensamma kunder säger hela tiden att de får mycket värde för pengarna.

Känner du dig inspirerad att outsourca något projekt till oss? Kontakta oss för programutvecklingsprojekt eller vår svenska partner Epical för integrationsprojekt.

Lämna ett svar