Uppgradering till nyare teknik

I en tid där tekniken utvecklas i en aldrig tidigare skådad takt måste man ofta ligga hyfsat långt fram för att inte komma efter. Att uppgradera från föråldrad teknik till moderna lösningar handlar ofta inte bara om att fixa till tekniken utan det är ofta ett strategiskt steg mot ökad effektivitet, säkerhet och konkurrensfördelar. Hos Gislen Software har vi specialkompetens när det gäller att vägleda företag genom migration från äldre system till mer moderna, skalbara arkitekturer.

Migration av äldre applikationer: Många företag är bundna till gamla applikationer som visserligen är kritiska för verksamheten, men som hindrar deras tillväxt och anpassningsförmåga. Vi erbjuder en omfattande migrationsstrategi som ger dessa applikationer nytt liv och för över dem till moderna plattformar utan att störa affärsprocesserna. Till exempel kan ett gammalt CRM-system som körs på föråldrad infrastruktur omvandlas till en molnbaserad lösning som erbjuder ökad flexibilitet, bättre integrationsmöjligheter och förbättrad användarupplevelse.

Uppgraderingar av ramverk och bibliotek: Teknik som en gång drev fram innovation kan snabbt bli en belastning om den inte uppdateras. Ett bra exempel är migration från AngularJS till den senaste versionen av Angular. Många företag är fast med AngularJS, som inte längre stöds. Andra populära ramverk som Angular, React eller Vue bidrar ofta till att utveckla moderna användargränssnitt. Många applikationer som utvecklades för en tid sedan fungerar inte heller bra i en mobil miljö, och vi kan uppgradera dem så att de fungerar i en mobil miljö. Applikationerna kan då göras responsiva, vilket innebär att de ändrar layout beroende på vilken enhet de används från. Vi förstår att alla inte ens är medvetna om vilken teknik deras system är byggda med. Vi kan bedöma detta och rekommendera hur ni kan göra era investeringar framtidssäkrade.

Minska kostnaden för uppgradering

Kostnaderna för uppgradering är ofta höga. Gislen Software har dock sitt utvecklingscenter i Indien. Tack vare gedigen kompetens inom migration kan detta bli en mycket mindre kostsam upplevelse än att göra det i Europa. Denna övergång är en fullständig översyn som förbättrar prestanda, mobilstöd och en mer intuitiv utvecklingsmiljö. Genom att uppgradera kan företag utnyttja den fulla potentialen i Angulars robusta ekosystem. Detta inkluderar avancerade funktioner som dynamisk laddning, förbättrad modularitet och förbättrade säkerhetsåtgärder.

En strukturerad process för migration

.
Vår strategi för migration är systematisk och skräddarsydd för att minimera riskerna och säkerställa en smidig övergång. Vi gör en grundlig bedömning av era befintliga system för att identifiera den bästa migrationsvägen. Planering är A och O. Vi skissar upp en detaljerad färdplan som tar hänsyn till beroenden, potentiella utmaningar och kontinuitet i verksamheten. Vi använder rigorösa test- och kvalitetssäkringsmetoder under migration för att bibehålla eller förbättra funktionalitet och prestanda. Efter migrationen tillhandahåller vi löpande support och optimeringstjänster för att säkerställa att era nya system levererar kontinuerligt värde.

Genom att samarbeta med Gislen Software för era migrationsbehov väljer ni en väg som präglas av innovation och hållbarhet. Oavsett om det handlar om att återuppliva äldre applikationer eller att anamma de senaste ramverken, säkerställer vår expertis att din tekniska infrastruktur driver dig framåt, inte håller dig tillbaka. Omfamna framtiden med tillförsikt med Gislen Softwares migrationstjänster.

Analys före migration

 • Utvärdering av befintliga system: Vi börjar med en grundlig utvärdering av dina befintliga system för att förstå deras arkitektur, funktioner och begränsningar.
 • Kravinsamling: I nära samarbete med ditt team identifierar vi viktiga affärsmässiga och tekniska krav för att säkerställa en framgångsrik migration.
 • Utveckling av migrationsstrategi: Med hjälp av vår omfattande erfarenhet tar vi fram en anpassad migrationssplan som överensstämmer med dina affärsmål och minimerar stilleståndstiden.
 • Riskbedömning: Vi identifierar proaktivt potentiella utmaningar och risker och planerar strategier för att minska riskerna för att säkerställa en smidig övergång.

Utförande av migration

 • Teknikval: Baserat på analysen väljer vi de mest lämpliga moderna teknikerna och ramverken, till exempel uppgradering från AngularJS till den senaste Angular.
 • Migration av data och applikationer: Vi säkerställer en sömlös övergång av data och applikationer, med hjälp av beprövade metoder för att upprätthålla integritet och funktionalitet.
 • Kontinuerlig testning: Under hela migrationsprocessen genomför vi rigorösa tester för att snabbt kunna åtgärda problem och säkerställa hög prestanda.
 • Uppdateringar för intressenter: Genom att hålla intressenterna informerade med regelbundna uppdateringar upprätthåller vi transparens och anpassar förväntningarna till framstegen.

Support efter migrationen

 • Kvalitetssäkring: Efter migrationen genomför vi omfattande kvalitetssäkring för att säkerställa att det nya systemet uppfyller våra kvalitetsstandarder och dina verksamhetskrav.
 • Utbildning och överlämning: Vi tillhandahåller omfattande utbildning för ditt team för att säkerställa att de är fullt utrustade för att hantera och använda det nya systemet effektivt.
 • Löpande underhåll och support: Vårt åtagande sträcker sig längre än till migrationen, och vi erbjuder löpande support och underhåll för anpassning till framtida behov och teknik.
 • b>Prestandaoptimering: Vi kan regelbundet övervaka ditt system för att optimera prestanda, säkerställa att det levererar värde och driver affärstillväxt.

Vårt expertteam av lösningsarkitekter och mjukvaruingenjörer matchar verksamhetens krav med den tekniska genomförbarheten. Med bas i Chennai, Indien, och filialer över hela Europa, är vi djupt engagerade i att tillgodose våra uppskattade kunder i Storbritannien och Sverige. Vår långa erfarenhet gör oss till den perfekta partnern när det gäller att navigera i den komplexa digitala transformationsresan, särskilt när det gäller att migrera från äldre system till avancerade tekniska plattformar.

Våra omfattande migrationstjänster är utformade för att hantera och effektivisera övergångsprocessen, vilket garanterar minimala störningar och maximal effektivitet:

På Gislen Software tror vi på partnerskap och samarbete. Vårt mål är att arbeta tillsammans med dig, förstå dina unika utmaningar och möjligheter, för att leverera skräddarsydda migrationslösningar som uppfyller dagens behov och lägger grunden för framtida tillväxt och innovation. Gör oss sällskap och omfamna den nya digitala eran med tillförsikt och strategisk framförhållning.

Vi kan erbjuda en kostnadsfri hälsokontroll av din applikation. Vi analyserar din programvara och ger dig förslag på vad som skulle vara det bästa uppgraderingsalternativet för dig och hur det kan gynna dig!

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig

  SKICKA EN FÖRFRÅGAN