Våra tjänster

Gislen Software är en komplett leverantör av mjukvarulösningar med ett långsiktigt engagemang för att stödja och underhålla IT-lösningar. Komplett betyder just det – vi kan göra allt från djup analys av existerande verksamhet, analysera mål och möjligheter. Vi levererar kundanpassade lösningar, integrationstjänster och tillhandahåller också outsourcade affärsprocesser. Vi har en bred kompetensbas som inkluderar många teknologier och verktyg och denna kompetens förändras och förbättras ständigt. Vi tillhandahåller vår kunskap och erfarenhet baserat på vad våra kunder förväntar sig och ser till att vi levererar vad kunderna önskar och i tid! Read more…

Applikationer för små, medelstora företag samt startups

Vi utvecklar avancerade skräddarsydda applikationerför varje företag. Vi levererar också webb- och mobilsystem för att förbättra din verksamhet

Produktutveckling och SaaS-lösningar

Vi skapar produkter för stora och små organisationer inom en mängd olika sektorer, inklusive dedikerade molnlösningar för flera produktvertikaler för licensiering eller återförsäljning

Migration från äldre till nyare teknik

Vi hjälper kunder att migrera från äldre till nyare teknik. Vi erbjuder en smidig och kostnadseffektiv övergång till ny teknik och förbättrar systemets prestanda, användargränssnitt och säkerhet.

Systemintegrations- tjänster

Vi arbetar med Azure Integration, BizTalk, Tibco, IBM och andra plattformar. Tillsammans med Epical Group tillhandahåller vi blandade tjänster till ledande svenska företag

Programvaru- utveckling för företag

Vi kombinerar unika, beprövade och testade metoder med ett dedikerat team för att designa, utveckla och leverera skräddarsydd programvara för att påskynda ditt företag bortom vad du trodde var möjligt.

Gislen Software är en komplett leverantör av mjukvarutjänster
med ett långsiktigt engagemang av support och underhåll.

Komplett service betyder att vi gör en genomgående analys av existerande verksamhet, målen och vad man kan göra med hjälp av teknologi. Vi levererar kundutvecklade lösningar, integrationstjänster och affärsprocesslösningar baserat på en mängd teknologier och verktyg. Som dessutom förändras allteftersom vår industri utvecklas. Vi använder vår kompetens och resurser för att realisera gemensamt överenskomna krav för att försäkra att vi kan leverera vad som krävs och i tid. Vi förstår hur viktigt det är att jobba effektivt med varje projekt från dag ett och tar inga genvägar. Bra förberedelser sparar alltid tid och kostnader i det långa loppet.

Etablerade industristandarder är grunden för allt vi gör, men vi förstår att vi jobbar i en dynamisk industri där nya möjligheter till innovation och förändring kan ge konkurrenskraft till våra kunder. Vi är därför alltid öppna till nya idéer och möjligheter. Vårt mål är att tillhandahålla lösningar som skapar högt värde till våra kunder och vi har utvecklat en service modell som möter detta mål.

Vi erbjuder förstklassiga, kostnadseffektiva nyckelfärdiga IT-lösningar och supporttjänster baserade på hög nivå av expertis i backend som Dot Net, databaser, olika ramverk för presentationslager som Angular, React, Vue och andra, mobil utveckling för iOS, Android samt integrationslösningar. Vi vill vara den bästa möjliga leverantören för våra kunder primärt i de nordiska länderna och på de brittiska öarna. Vi vill jobba med våra kunder under lång tid. Vi är stolta att vi i många fall har blivit en sömlös del av våra kunders verksamhet trots att vi tar fullt ansvar för leverans och underhåll av dessa lösningar.

Vår filosofi, som vi ofta repeterar och som inte är sämre för det är att vårt mål är att tillhandahålla exceptionella tjänster, gå extra mil och inte missa detaljer (“Provide exceptional service, walk the extra mile and add the finishing touches.”) För mer detaljer om våra tjänster se nedan.

 

Vår tjänstemodell

Vår tjänstemodell är nyckeln till att förstå hur vi jobbar med våra kunder

Här är några tjänster vi tillhandahåller:

 • Affärs och kravanalys
 • Mjukvaruutveckling – Kompletta lösningar med agila utvecklingsmetoder
 • Användarupplevelse
 • Systemintegration
 • Identitets & och tillgångslösningar
 • Betallösningar
 • Mobil utveckling

Inom denna struktur kan vi givetvis anpassa. Vi är flexibla och pragmatiska och anpassar vårt sätt att jobba till varje kund och projekt. Vi använder kompetens, process och teknik baserat på behov. En del av våra kunder är stora internationella företag medan andra skulle kalla sig småföretag. Några är unga företag eller start-ups andra har många år på nacken. Vi använder samma stabila organisation och disciplin när det gäller hur vi använder vår kompetens, våra processer och de teknologier som behövs oavsett vilken kund, det är bara skalan som skiljer. Vi har utvecklat en bred erfarenhet som inkluderar många olika kompetenser grovt baserade på listan nedan, men den ändras hela tiden, så det är möjligt att vi lärt oss nya kompetenser sedan denna listan skrevs.

 • Platformar: Windows, Mobile, Linux, J2EE
 • Språk: C#, Java, C, C++, Delphi, Objective C
 • Presentationslager: MVC, AJAX, jQuery, HTML5
 • Ramverk/Bbliotek: Bootstrap, Angular, React, Backbone, m.fl.
 • Mobilt: iOS, Android, Xamarin, React Native
 • Integration: TIBCO, Biztalk, IBM Integration Bus och Mulesoft

 

Underhåll och support

I en ideal värld fungerar en teknologiplattform utan några problem. Men eftersom världen runt omkring förändras och man använder sin applikation på nya sätt behövs det att man underhåller och utvecklar sina lösningar. Vårt mål är att lösningar vi utvecklats skall fungera under en lång tid och ha så lite problem som möjligt. För att det skall bli så krävs det att man är förutseende, planerar väl redan när produkten utvecklas och testas, men även efter att en produkt är “färdig” så krävs det som regel en kontinuerlig support, vi ser att vår support bör vara som följer:

 • Öppen för förändringar i funktion
 • Korrigerande tjänst baserat på ny logik, kod och design
 • Förbättrande funktion för att ständigt förbättra prestanda och underhålla lösningen i en dynamisk affärsmiljö
 • Preventiv tjänst baserad på tidigare erfarenhet och kund/användarfeedback

Vi tränar våra support team och uppmuntrar dem att sätta höga mål för att kunderna skall uppfatta systemen som problemfria.

Contact us to discuss how we can help you

  SKICKA EN FÖRFRÅGAN