Samhälle och miljö

Vi har ett praktiskt och pragmatiskt förhållningssätt till liv och affärer i Indien. Vi baserar vårt förhållningssätt på ett starkt engagemang till vårt lokalsamhälle. Vi vill vara en positiv kraft och hjälpa till att bygga ett bättre samhälle. Vi gör det genom att ge finansiellt stöd, mer specifikt fokuserar vi mycket på utbildning och donerar ca. 10% av vår vinst. Den nya företagslagen kräver nu detta för större företag men vi började med detta många år innan det krävdes. Dessutom använder vi förnyelsebar energi för att reducera vårt miljömässiga fotavtryck och har en stark fokus på samhälle och milöfrågor. Supporting Our Community Green IT

Vi hjälper

Den nya företagslagen från 2013 kräver att större företag använder en mindre procent av sin vinst för CSR-aktiviteter. Trots att vi inte är tillräckligt stora än för att detta skall gälla oss, har Gislen Software sedan många år tillbaka gjort detta. Vi tycker att vi har ett ansvar både för samhället och miljön som del av vårt holistiska förhållningssätt. När vår internationella verksamhet har växt och vi har lyckats ser vi att vi har ett ansvar att hjälpa dem som inte har haft lika stor tur. Vi vill ge något tillbaka till vårt lokala samhälle. Därför bildade vi stiftelsen och skolan Little Lambs School som hjälper fattiga barn i norra Chennai att få en bra start i livet. Vi engagerar också vår personal i olika projekt och aktiviteter inom samhället. Detta inkluderar att besöka skolor, barnhem och sjukhus, blodgivning och kläd/leksaks/bokinsamlingar. Vi har också sedan företaget bildades haft en strikt policy mot korruption i alla dess former.

Grön IT

Grön IT betyder att använda IT resurser på ett effektivt och miljövänligt ansvarigt sätt. Detta är en utmaning eftersom IT-industrin inte nödvändigtvis använder naturresurser effektivt. Datorer är resurshungriga under hela sin livscykel – från produktion och användning av råmaterial, genom att dra mycket ström för att de skall fungera och är kostsamma att återvinna. Detta gäller varje dator, server, laptop, tablet så vi tänker oss för när vi köper, hur vi använder teknologi och vi har en strikt återvinningspolicy. Att vi finns i Indien har sina egna begränsningar. Medan Indien investerat i stora sol och vindkraftverk produceras fortfarande den mesta elektriciteten med kolkraft som släpper ut föroreningar som är farliga för både människor och naturen. Dessutom är strömförsörjningen av varierande kvalitet så de flesta IT-företag har dieselgeneratorer för att klara strömavbrott och fel. Under 2012-2013 räckte inte produktionen för att möta efterfrågan i vår delstat och vi hade dagliga schemalagda avbrott. Vi bestämde oss för att inte investera i dieselgenerator utan istället köpte vi solpaneler och bytte ut till mindre energikrävande luftkonditionering och LED-ljus. Vi har också flera videokonferensutrustningar för att reducera behovet av resor. Ungefär 40% av vår elektricitet kommer från solen och vi kan klara att fortsätta i stort som vanligt även under långa strömavbrott tack vare litiumbatterier. Vi söker ständigt nya vägar att reducera vårt miljömässiga fotavtryck. Att bli grönare är en resa och vår är på inget sätt framme. Men vi tror vi kan lova att outsourca till oss innebär mindre slöseri med energi än till praktiskt taget något annat företag.