Webbpplikationer för små, medelstora företag samt startups

Webbapplikationer för företag

På Gislen Software förstår vi de unika utmaningar och möjligheter som små och medelstora företag (SME) och nystartade företag står inför i dagens snabba affärsmiljö. I en värld där smidighet och innovation är avgörande för att vara konkurrenskraftig erbjuder vi skräddarsydda webbapplikationer för företag som är anpassade att driva tillväxt och effektivitet. Oavsett om du vill effektivisera verksamheten, förbättra kundrelationen eller hitta nya intäktsströmmar finns vårt team av utvecklare och konsulter här för att hjälpa till att utveckla och implementera rätt IT-lösning för företag.

Skräddarsydda webbapplikationer för att differentiera sig från konkurrenterna

Med en skräddarsydd lösning kan företaget utveckla unika funktioner och tjänster som skiljer dem från konkurrenterna. Detta kan leda till ökad kundnöjdhet och lojalitet, samt attrahera nya kunder som söker specifika lösningar som bara företaget kan erbjuda. Man får också full kontroll över utvecklingsprocessen och kan också anpassa programvaran efter förändrade marknadsförhållanden eller kundbehov. Detta ger en flexibilitet som ofta saknas i färdiga produkter, där företaget är beroende av leverantörens uppdateringar och roadmap.

Vi har levererat en mängd olika digitala IT-lösningar till olika företag. Här är några exempel på skräddarsydda webbapplikationer som vi utvecklat:

 • Medlemsapplikation som också hanterar konferenser, träning mm. för EACTS en Europeisk medicinsk organisation.
 • ISO administrationssystem som Clarendo använder för att hjälpa sina kunder med att få och underhålla sina certifierade ledningssystem på Clarendos unika sätt.
 • Unikt medarbetarundersökningssystem för Kantar Media Research som hjälper dem att utföra undersökningar som hjälper världsledande företag att göra medarbetarundersökningar bättre än någon av deras konkurrenter.

Vi fokuserar på att omsätta era strategiska affärsbehov till verklighet genom våra adaptiva Agila-utvecklingsmetoder och levererar anpassade webbapplikationer som inte bara är redo för marknaden utan också ligger i linje med era affärsmål.

Målgruppsanpassade webbapplikationer för

Våra webbapplikationer är utformade med tanke på de unika behoven hos små och medelstora företag och nystartade företag, och erbjuder omfattande stöd i varje steg:

 • Skräddarsydda webbapplikationer: Vi skapar skräddarsydda webbapplikationer som tar itu med dina specifika affärsutmaningar och driver effektivitet och tillväxt.
 • Sömlös systemintegration: Våra IT-lösningar är byggda för att integreras smidigt med dina befintliga system, vilket säkerställer ett sammanhängande och effektivt teknikekosystem.
 • Skalbara hostingalternativ: Genom att utnyttja molnplattformar som Microsoft Azure och AWS tillhandahåller vi skalbara hostinglösningar som växer med ditt företag och minskar behovet av omfattande intern IT-infrastruktur.
 • Dedikerad support och underhåll: Våra anpassade supportplaner är utformade för att passa de unika kraven i ditt företag, vilket säkerställer att dina webbapplikationer förblir aktuella och fungerar felfritt.

Strategiska innovativa webbapplikationer för företag

Vi vill hjälpa små och medelstora företag och nystartade företag att navigera i det digitala landskapet med strategiska innovationer. Vi börjar med att utveckla en MVP (Minimum Viable Product) för att testa din affärsidé på den verkliga marknaden, och sedan skalar vi upp till kompletta lösningar baserat på den beprövade efterfrågan, vilket säkerställer en kostnadseffektiv metod för innovation och marknadsinträde.

Låt Gislen Software vara din partner när det gäller att omvandla dina affärsidéer till framgångsrika tillämpningar, och ta ditt lilla eller nystartade företag till nya framgångsnivåer. Utforska våra skräddarsydda tjänster för webbapplikationer som är utformade för att möta de unika krav och ambitioner som nya företag har i den digitala tidsåldern.

Stärk ditt företag med strategiska webbapplikationer

Vår strategi för att hjälpa små och medelstora företag är djupt rotad i en partnerskapsmodell som prioriterar tydlig kommunikation och ömsesidig förståelse. Många av våra små och medelstora kunder har inte någon djup teknisk bakgrund men de förstår sin egen affärsdomän mycket bättre än vad vi gör. Vi hjälper  därför dem att “avmystifiera” komplexiteten i den digital transformation. Vår process inleds med omfattande diskussioner för att till fullo förstå er affärsvision och de utmaningar ni står inför.

För små och medelstora företag som arbetar med befintliga system gör vi grundliga utvärderingar för att förstå hur dessa system fungerar i deras nuvarande verksamhet. Denna analys hjälper oss att identifiera möjligheter till förbättringar, oavsett om det handlar om att öka effektiviteten, minska kostnaderna eller övervinna tekniska begränsningar. Vårt mål är att upptäcka eventuella hinder för er tillväxt genom att ge strategisk rådgivning som kombinerar både affärsmannaskap och teknisk expertis.

När det gäller produktutveckling eller IT-lösningar för företag, går vårt samarbete längre än bara konsultation. Vi fördjupar oss i våra kunders värld och arbetar nära dem för att förfina idéer och omvandla dem till livskraftiga, marknadsklara lösningar. Vårt team är engagerat i att vägleda genom varje steg på resan, från det första konceptet till den slutliga lanseringen, för att säkerställa en smidig och givande process.

Många av våra kunder har redan gamla applikationer. de kan vara webblösningar i äldre teknologi, tex. kan det vara en äldre webbteknologi som AngularJS som behöver uppdateras, eller kan de tex. vara skrivna i Microsoft Access eller liknande. Vi hjälper också till att uppdatera eller migrera sådana lösningar till modernare teknologi.

Vår långa erfarenhet av små och medelstora företag har gett oss insikten att affärsstrategi och tekniskt utförande är två sidor av samma mynt. Genom att välja oss får ni en partner som inte bara är duktig på programvaruutveckling utan också på att anpassa tekniken till era övergripande affärsmål. Låt oss hjälpa dig att navigera på vägen mot digital excellens och göra tekniken till ett kraftfullt verktyg för ditt företags framgång.

Webbapplikation och tjänster

 • Anpassad Affärsanalys: Vi granskar dina unika affärsbehov för att säkerställa att våra webbapplikationer är perfekt anpassade till dina operativa behov.
 • Användarcentrerad Design: Vår designprocess är samarbetsinriktad och fokuserad på att skapa intuitiva gränssnitt som förbättrar användarupplevelsen och engagemanget.
 • Skalbara webbapplikationer: Vi bygger robusta, skalbara ramverk som stödjer din affärstillväxt och anpassar sig till föränderliga marknadskrav.
 • Detaljerade Funktionsspecifikationer: Våra funktionella designer är noggrant utformade för att stämma överens med dina affärsprocesser, vilket säkerställer effektivitet och effektivitet.
 • Omfattande Kvalitetskontroller: Genom omfattande tester säkerställer vi att våra webbapplikationer inte bara uppfyller utan överträffar dina förväntningar på kvalitet och tillförlitlighet.

Operativ Integration

 • Smidig Affärsintegration: Våra lösningar är utformade för att smidigt integreras med dina befintliga operationer, vilket ökar effektiviteten och produktiviteten.
 • Anpassade Tekniska Förbättringar: Vi tillhandahåller riktade tekniska förbättringar för att möta dina specifika operativa utmaningar, vilket säkerställer optimal prestanda.
 • Dedikerade Supportsystem: Våra supportstrategier är utvecklade för att säkerställa oavbruten drift och kontinuitet i dina affärsprocesser.
 • Samarbetsinriktad Processanpassning: Vi engagerar oss nära med alla intressenter för att säkerställa att våra IT-lösningar är fullt anpassade till dina affärsmål och processer.
 • Flexibla Betalningslösningar: Vi underlättar integrationen av ett brett utbud av betalningslösningar för att tillgodose dina kunders preferenser och förenkla transaktioner.

Affärsstrategi och Tillväxt

 • Anpassningsbara Affärsstrategier: Vår strategi är flexibel och responsiv, vilket gör att vi kan skräddarsy våra tjänster för att stödja din verksamhets tillväxt och strategiska mål.
 • Regel- och Standardöverensstämmelse: Vi säkerställer att våra metoder överensstämmer med relevanta regler och standarder, vilket ger sinnesro och tillförlitlighet.
 • Kontinuerlig webbpplikationsoptimering: Vi är engagerade i kontinuerlig förbättring av dina webbapplikationer, för att säkerställa att de utvecklas för att möta föränderliga affärsbehov och möjligheter.

Skräddarsydda webbapplikation för operativ excellens

Vår expertis omfattar ett brett spektrum av lösningar anpassade till de specifika behoven hos SMF och startups. Oavsett om du behöver ett dynamiskt CRM-system, en effektiv ERP-lösning eller en skräddarsydd webbapplikation för att förbättra dina affärsprocesser, använder vi vår smidiga utvecklingsmetodik för att leverera IT-lösningar som inte bara uppfyller dina nuvarande krav utan också växer med ditt företag. Vårt fokus ligger på att skapa värdeinriktade webbapplikationer som förbättrar produktiviteten och underlättar hållbar tillväxt.

Helhetslösningar för att möta alla affärsbehov

Våra tjänster sträcker sig bortom programvaruutveckling för att erbjuda en fullständig uppsättning lösningar utformade för att stödja SMF och startups i varje tillväxtfas:

 • Skräddarsydd webbapplikationsutveckling: Vi arbetar nära dig för att utveckla webbapplikationer som är perfekt anpassade till dina affärsmål, för att säkerställa att de levererar konkret värde och en konkurrensfördel.
 • Effektiv systemintegration: Våra lösningar är utformade för att smidigt integreras med dina befintliga system, förbättra dataflödet och den operativa effektiviteten utan att störa dina affärsprocesser.
 • Skalbara värdlösningar: Med flexibla värdalternativ på plattformar som Microsoft Azure och AWS gör vi det enkelt att skala upp din verksamhet utan komplexiteten att hantera serverinfrastruktur.
 • Proaktivt stöd och underhåll: Våra skräddarsydda supportpaket är utformade för att säkerställa att dina applikationer är uppdaterade och fungerar optimalt, vilket låter dig fokusera på dina kärnverksamhetsaktiviteter.

Att driva tillväxt med strategisk innovation

Vi tror på teknikens kraft att omvandla företag. Oavsett om du vill optimera din verksamhet, utforska nya marknader eller förbättra kundupplevelser är Gislen Software din partner i innovation. Vi börjar med att förstå dina affärsbehov, följt av utvecklingen av en skräddarsydd lösning, och fortsätter att stödja dig genom tillväxt och expansion.
Låt Gislen Software vara katalysatorn för framgången för ditt SMF eller startup. Upptäck hur våra skräddarsydda webbapplikationer kan hjälpa dig att uppnå operativ excellens och driva tillväxt i det konkurrensutsatta digitala landskapet. Utforska våra skräddarsydda lösningar designade med de unika behoven hos SME-företag och startups i åtanke.

På Gislen Software ser vi alltid våra kunder som innovationspartners, och arbetar tillsammans för att skapa skräddarsydda programvarulösningar som driver digital transformation.

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig

På Gislen Software förstår vi att ryggraden i små och medelstora företag (SMF) och startups är den kontinuerliga innovationen och effektiva drift som driver tillväxt och framgång. I en affärsmiljö där smidighet och anpassningsförmåga är av yttersta vikt erbjuder vi skräddarsydda webbapplikationstjänster utformade för att möta de unika utmaningar som SMF och startups står inför. Från att effektivisera verksamheten med skräddarsydda programvarulösningar till att förbättra kundengagemanget med intuitiva webbapplikationer för företag, är vårt engagerade team av utvecklare och konsulter här för att stödja din resa från koncept till utförande.