Carbon Neutral Company

Hur blir man ett koldioxidneutralt företag?


I korthet

  • Att bli koldioxidneutral är inte längre bara ett ideal; det är ett uppnåeligt, ekonomiskt genomförbart mål som kan leda till en bättre planet och till och med löna sig!
  • Vad det innebär att vara koldioxidneutral?
  • Hur man reducerar sina utsläpp? 
  • Vårt företag är inte bara koldioxidneutralt utan till och med koldioxidnegativt. Vår erfarenhet visar att denna omställning är möjlig och en klok investering för företag.
  • Oavsett om man motiveras av miljöansvar, kostnadsbesparingar eller varumärkesattraktion är vägen till koldioxidneutralitet mer tillgänglig och mer givande än någonsin.

Varför bli koldioxidneutralt företag?

Att bli koldioxidneutral är mer lättillgängligt, kostnadseffektivt och fördelaktigt än du tror! Vi vet! Vi har nu inte bara varit koldioxidneutrala utan även koldioxidnegativa sedan 2018!

Att som företag bli koldioxidneutralt är inte bara ett val – det är en övertygande resa mot företagsansvar, en friskare planet och ett friskare slutresultat. Dagens företag inser i allt högre grad att hållbarhet inte är en sidoverksamhet utan en central del av deras strategi. Och med företag som Gislen Software som inte bara uppnår koldioxidneutralitet utan överträffar den och blir koldioxidnegativa, är idén inte längre en önskedröm. Det är en genomförbar, fördelaktig verklighet.

Men låt oss börja med grunderna. Vad innebär det för ett företag att vara koldioxidneutralt eller till och med koldioxidnegativt? Enkelt uttryckt innebär koldioxidneutralitet att ditt företags verksamhet resulterar i netto noll koldioxidutsläpp. Du balanserar den mängd koldioxid du släpper ut med en motsvarande kompensation, ofta genom att investera i miljöprojekt. Om man går ett steg längre innebär koldioxidnegativitet att man kompenserar för mer koldioxid än man producerar och aktivt bidrar till en minskning av atmosfärisk CO2 (I verkligheten ingår även andra växthusgaser, men det finns sätt att räkna om dem till koldioxidens inverkan på växthuseffekten).

Låt oss nu utforska hur du kan ta med ditt företag på denna omvälvande resa och varför det inte bara är en altruistisk handling utan en strategisk investering.

Energieffektivitet

Börja med att fundera över var du använder energi. Det finns många sätt att minska växthusgaserna och energianvändningen: Flyg mindre, kör mindre, isolera bättre, minska uppvärmningen/luftkonditioneringen osv. På Gislen Software har vi bytt till mer energieffektiv utrustning, isolering, led-lampor etc.

Vårt företag Gislen Software är baserat i Chennai i södra Indien, och vi utnyttjade det rikliga solskenet och installerade solpaneler och litiumbatterier. Detta bidrar inte bara till att minska våra utsläpp från elnätet, utan innebär också att vi slipper ha en dieselgenerator för att hantera strömavbrott. Andra företag skulle kunna utnyttja lokala resurser på liknande sätt. Det handlar inte bara om förnybar energi, utan också om att använda energin på ett klokt sätt. Energieffektiv utrustning och LED-lampor minskar energiförbrukningen avsevärt.

Den globala pandemin har påskyndat utvecklingen av distansarbete och drastiskt minskat utsläppen från pendling. Använd online-möten och flexibla arbetsarrangemang och minska ditt koldioxidavtryck och dina omkostnader.

Kompensation av koldioxidutsläpp

Att minska energianvändningen och öka användningen av förnybara energikällor är visserligen ett sätt att minska en del av fotavtrycken. För många av oss är det dock omöjligt att minska vår påverkan till noll. Ekonomisk utveckling är också nödvändigt för att lyfta fattiga människor ur fattigdom och bygga en bättre värld på andra områden än miljöperspektivet. Därför är klimatkompensation också en viktig del av en koldioxidneutral strategi. Det kan innebära att man investerar i skogsprojekt, initiativ för förnybar energi eller, som i vårt fall, att vi kompenserar våra återstående koldioxidutsläpp tre gånger.

Eftersom vi finns i Indien använder vi projekt som gynnar lokalt. För att hitta ett lämpligt projekt att kompensera för använder vi webbplatsen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC). På webbplatsen listas ackrediterade initiativ för att minska, förhindra eller eliminera utsläpp av växthusgaser från atmosfären. Observera att alla projekt på den här webbplatsen genomförs i utvecklingsländer. Deras kompensation kallas Certified Emission Reductions (CER), en klimatkompensation som mäts i ton CO2-ekvivalenter. CER kan köpas av vem som helst för att kompensera för utsläpp eller stödja projekt. Hela beloppet går direkt till initiativen. UNFCCC tillhandahåller certifikat som visar din utsläppsminskning. För personliga koldioxidutsläpp finns det också en kalkylator på webbplatsen.

Men är det inte väldigt kostsamt att vara koldioxidneutral?

Du kanske tänker: allt detta låter bra, men är det inte dyrt? Sanningen är att kostnaden kan vara mindre än du förväntar dig. Många av dessa investeringar sparar pengar på lång sikt. Till exempel kan den initiala kostnaden för solpaneler ofta återbetalas i form av lägre energiförbrukning inom några år. Samtidigt kan distansarbete och digitalisering sänka omkostnaderna avsevärt. Att spara energi och använda solpaneler har faktiskt varit en lönsam investering för vårt företag, och den förväntade livslängden för solpanelerna är 25 år!

Att bli ett koldioxidneutralt företag kan löna sig!

Och så har vi det extra marknadsföringsvärdet. Med en växande medvetenhet om klimatförändringarna föredrar kunder och klienter i allt högre grad miljöansvariga företag. De vill stödja företag som ligger i linje med deras värderingar. Enligt Nielsen är faktiskt 66 % av de globala konsumenterna villiga att betala mer för hållbara varumärken. Den undersökningen gjordes 2015. Om man riktar in sig på millenniegenerationen är andelen som är villiga att betala mer för hållbara varumärken högre än 80 %. Och denna andel har förmodligen ökat sedan dess!

Dessutom vill även medarbetarna i allt högre grad arbeta för organisationer som tar sitt miljöansvar på allvar. Denna trend mot en mer medveten arbetskraft innebär att företag med en tydlig hållbarhetsstrategi sannolikt kommer att ha en fördel när det gäller att locka till sig och behålla de bästa talangerna.

Slutsats

Att bli ett koldioxidneutralt företag är inte bara “trevligt att ha” – det är en strategisk nödvändighet som blir allt viktigare i vår globaliserade, miljömedvetna värld. Det handlar inte bara om kostnadsbesparingar utan också om att skapa en övertygande varumärkesberättelse, få kontakt med kunder och anställda på ett djupare plan och i slutändan göra sitt för att bevara vår värdefulla planet. Gislen Softwares resa mot koldioxidnegativitet är ett bevis på detta – med engagemang och strategiskt genomförande är resan mot koldioxidneutralitet uppnåelig, värdefull och nödvändig. Om du vill lära dig av vår erfarenhet och påbörja din resa mot koldioxidneutralitet eller om du vill anlita ett IT-företag som är koldioxidnegativt – kontakta oss redan idag!

 

 

Lämna ett svar