Teknisk skuld påminner om en Gordisk knut!

Den mystiska tekniska skulden


En mörk och stormig natt arbetade ett team av programmerare febrilt för att driftsätta sitt senaste projekt. Deras ögon höll på att falla ihop, fingrarna värkte och spänningen i rummet var påtaglig. När de checkade in den sista delen av koden var de medvetna om att de hade gjort ett kritiskt felslut. Giljotinens skarpa blad hängde över deras huvuden och de viste att konsekvenserna av deras beslut skulle få allvarliga och långtgående konsekvenser. Men varför lät de det hända? Vad kunde de ha gjort annorlunda? Svaret ligger i begreppet teknisk skuld och hur man hanterar denna.

Introduktion

Teknisk skuld är en oundviklig del av programvaruutveckling. När projekt växer och utvecklas måste man ofta ta genvägar för att hålla strama leveranstider, och dessa ackumulerade kompromisser kan leda till rörig, ineffektiv och till och med riskabel kod. Ibland är det nödvändigt att acceptera dessa tekniska skulder. Eftersom programvaran oftast måste släppas inom en kort tidsperiod kräver det kompromisser. Någon intressent kräver något som fungerar, även om han eller hon vet att det kan vara till priset av framtida utvecklingskostnader. Man skall därför inte uppfatta begreppet som något man måste undvika till varje pris. Men det gör det inte nödvändigtvis till ett mindre problem.

Liksom finansiella skulder kan det dock hanteras effektivt om man inser och erkänner att de finns och att man har en plan för att åtgärda dem. I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i begreppets nyanser, föreslå strategier för att hantera skulden och återvända till vår lilla inledande anekdot för att föreslå hur den prekära situation som våra programmerare befann sig i kanske kunde lösts bättre.

Vad är teknisk skuld?

Man kan beskriva termen som en ackumulering av suboptimala beslut, designval och kompromisser i koden under utvecklingen. Om man inte uppdaterar programvaran kontinuerligt kan skulden dessutom ackumuleras över tid. Detta beror på att man prioriterar kortsiktiga vinster framför långsiktig hållbarhet, ofta för att hålla leveranstider eller tillfredsställa intressenter. Här är några exempel:

  1. Otillräcklig dokumentation: Brist på korrekt dokumentation kan göra det svårt för utvecklare att förstå och underhålla koden i framtiden.
  2. Dålig kodkvalitet: Hastig och ogenomtänkt kod kan leda till ineffektivitet, buggar och säkerhetsbrister.
  3. Onödiga beroenden: Användning av föråldrade bibliotek eller ramverk kan leda till kompatibilitetsproblem, säkerhetsrisker och bristande supportstöd.
  4. När ett företag inte lägger tillräckligt med tid på att uppgradera programvarubiblioteken och ge kontinuerlig support och vidareutveckling av sin programvara. Även om det i det här fallet inte beror på att någon tog en genväg inledningsvis, så blir resultatet detsamma. Olika programbibliotek uppdateras ständigt; vissa underhålls inte längre och behöver ersättas. Om inte tillräckliga medel avsätts för regelbundet underhåll kommer den tekniska skulden att ackumuleras.

Skulden utgör en mycket verklig framtida kostnad eller skuld för företagen. Consortium for Information & Software Quality™ (CISQ™) har i sin rapport The Cost of Poor Software Quality in the US: A 2020 Report uppskattar att det totala värdet av teknisk skuld i alla typer av programvara i världen var cirka 1,31 biljoner dollar. I en McKinsey-rapport uppskattar CIO:s att cirka 20% av deras utvecklingsbudget går till att lösa tekniska skulder.

Hantering av teknisk skuld

Precis som för finansiella skulder är nyckeln till att hantera teknisk skuld att balansera kortsiktiga vinster mot långsiktig stabilitet. Här är några strategier som kan hjälpa dig att hantera teknisk skuld på ett effektivt sätt:

  1. Prioritera: Bedöm hur allvarlig din tekniska skuld är genom att analysera dess inverkan på underhållbarhet, skalbarhet och säkerhet. Prioritera uppgifter utifrån hur brådskande de är och vilka konsekvenser de kan få.
  2. Allokera resurser: Avsätt en del av utvecklingsteamets tid för att ta itu med tekniska skulder, antingen genom kodrefaktorisering, uppdatering av beroenden eller förbättring av dokumentationen.
  3. Automatisera: Använd verktyg som statiska kodanalysatorer, linters och ramverk för automatiserad testning för att identifiera och åtgärda problem med teknisk skuld.
  4. Kommunicera: Se till att intressenterna förstår vikten av att hantera teknisk skuld och hur den påverkar projektets långsiktiga framgång.

Den sista pusselbiten

När vi återvänder till vår inledande anekdot ser vi hur ingenjörerna desperat söker efter en lösning på det kritiska felet som de hade begått. Utan att de visste om det hade en erfaren utvecklare anslutit sig till teamet bara några dagar tidigare. De såg med häpnad hur utvecklaren lugnt identifierade grundorsaken till problemet: ett trassligt nät av tekniska skulder som hade ackumulerats under flera år. Med denna nyvunna förståelse började teamet reda ut den gordiska knuten av teknisk skuld och återställde slutligen projektets stabilitet och integritet.

Sammanfattning

Även om teknisk skuld är oundviklig vid programvaruutveckling behöver den inte vara ett oöverstigligt hinder. Genom att förstå dess konsekvenser, prioritera uppgifter, fördela resurser, automatisera processer och kommunicera med intressenter kan du effektivt hantera teknisk skuld och säkerställa att dina projekt blir framgångsrika på lång sikt. Precis som vårt team av ingenjörer ovan kan du också lösa upp den gordiska knuten av teknisk skuld och lösa den precis som Alexander den store gjorde!

På Gislen Software kan vi hjälpa till och vägleda dig för att undvika onödiga tekniska skulder. Om du har program med föråldrade bibliotek kan vi hjälpa dig att migrera dessa till nyare versioner. Eftersom vi finns i Indien kan vi dessutom göra detta till lägre kostnader än om du  anlitar europeiska programmerare. Kontakta oss här.

 

Lämna ett svar