Jordens dag! Hur kan vi förbättra miljön?


Alla talar om att förbättra miljön! Hos Gislen Software tar vi detta på stort allvar. Vi försöker hela tiden att minska den effekt vår verksamhet har på miljön. Vi började den här resan för många år sedan när vi installerade solceller på taket. Under det senaste halvåret har vi bytt ut alla lysrör till LED och vi har också bytt ut vår luftkonditionering för att reducera vår elförbrukning. Vi planerar också att köpa fler solpaneler. Många företag har inte gjort tillräckligt för att hålla effekten på miljön till ett minimum. I en FN-rapport beräknade man att de flesta företag skulle inte gå med vinst om man tog deras framtida kostnad för miljöeffekter i beräkningen. Eftersom kolkraftverk är en av de vanligaste sätten att producera elkraft i Indien (även om man investerar mer i sol och vind än de flesta länder), kan vi nå bäst resultat genom att reducera vår elförbrukning från nätet. Vi har fortfarande en lång väg att gå för att bli “riktigt” miljövänliga, men även när vi tar små steg så tror vi att det är viktigt att fortsätta att gå i rätt riktning!

Här är några andra tips för att förbättra miljön

☑ Använd mindre papper när så är möjligt.
☑ Skriv bara ut något när det är nödvändigt att ha en utskriven kopia. Använd också båda sidorna, förminska utskriften etc. så att det blir så få papper som möjligt.
☑ Välj bort att ta ut bankomatkvitton. Det går alltid att använda internetbanken för att checka saldot.
☑ Använd mindre plastpåsar,
☑ Använd kollektivtrafik mer och bilen mindre. Ta hellre tåget än flyget när det går.
☑ Använd mindre elektricitet och bara när det behövs. Stäng av strömbrytare och allt du inte använder. Stäng av värmen, luftkonditioneringen när de inte behövs. 
☑ Använd onlineresurser när det går och undvik papper
☑ Använd alla resurser så lite det går och bara när det behövs.
☑ Se till att lufttrycket i däcken är rätt. Det minskar bränsleförbränningen.
☑ Stäng av laptoppen när du inte använder den. Undvik att ha den i sleep-mode.
☑ Plantera träd och buskar och annat grönt varhelst det går. Ju mer grönt ju bättre!!! I varmare klimat som här i Indien kan man reducera kostnaden för luftkonditionering med så mycket som 30% om man planterar träd runt huset.

Ren luft och vatten är nödvändiga för att vi skall vara friska och må bra. Låt oss lämna över jorden till nästa generation i minst lika bra skick som vi ärvde den!

Låt oss idag tillsammans ge ett handtag för en bättre värld!

Gislen Softwares CSR Team