DevOps

DevOps ökar produktivitet och distribution av programvara


DevOps har en mycket intressant bakgrundshistoria:

Patrick Debois var systemadministratör i Belgien och kände väl till den gamla konflikten mellan utvecklare, som ville ha nya funktioner och ny kod, och systemadministratörer, som prioriterade stabilitet och säkerhet. Denna konflikt resulterade ofta i förseningar, fel och pekfingrar. Han visste inte att denna frustration skulle leda honom in på en resa som för alltid skulle förändra hur programvara utvecklas och levereras.

År 2008 deltog han i Agile Conference i Toronto, där han hoppades hitta svar. Där snubblade han över en session som hette “Agile Infrastructure” och som föreslogs av Andrew Shafer. Debois var nyfiken och gick ivrigt till sessionen, och till sin förvåning var han den enda som dök upp. Inte ens Andrew Shafer hade gått dit, eftersom han hade fått hemsk feedback för att ha föreslagit sessionen. Debois lyckades senare under konferensen träffa Shafer i korridoren och de två inledde ett samtal som skulle lägga grunden för ett revolutionerande koncept! Läs till slutet, så får du höra slutet på historien!

Programvaruutveckling och frekventa driftsättningar är avgörande för företagens framgång i dagens snabba digitala miljö. För att ligga före konkurrenterna inser företagen att de måste innovera snabbt, släppa nya funktioner och uppdateringar ofta och snabbt reagera på kundernas behov. Därför tillämpar företagen DevOps-strategier för att påskynda sina processer för mjukvaruutveckling och driftsättning för att uppfylla dessa förväntningar. I den här artikeln diskuteras hur DevOps-metoderna påskyndar mjukvaruutveckling och driftsättning och deras relevans för outsourcing av mjukvara.

Vad är DevOps?

DevOps är en metod för mjukvaruutveckling som kombinerar mjukvaruutveckling (Dev) och IT-drift (Ops) i en enda integrerad process. DevOps-praxis innebär ett nära samarbete mellan programvaruutvecklare, kvalitetssäkringsexperter och IT-driftsteam för att se till att programvaran utvecklas och distribueras snabbt, tillförlitligt och säkert. De viktigaste komponenterna i DevOps är följande;

  • Kontinuerlig utveckling.
  • Kontinuerlig integration.
  • Kontinuerlig testning.
  • Kontinuerlig återkoppling.

Hur påskyndar DevOps-metoderna utvecklingen och distributionen av programvara?

DevOps-metoder erbjuder flera fördelar för företag som vill effektivisera sina processer för utveckling och distribution av programvara. Här är några exempel på hur metoderna påskyndar utvecklingen och distributionen av programvara:

Kontinuerlig integration och kontinuerlig distribution (CI/CD)

DevOps-praxis gör det möjligt för företag att anta en strategi för kontinuerlig integration och kontinuerlig distribution (CI/CD) för utveckling och distribution av programvara. Med CI/CD kan utvecklare integrera kodändringar i ett delat arkiv, automatiskt bygga och testa koden och distribuera den till produktion snabbt och ofta. På så sätt kan företagen minska behovet av manuella test- och distributionsprocesser, som kan vara tidskrävande och felbenägna.

Automatisering

DevOps-praxis främjar också automatiseringen av processer för utveckling och driftsättning av programvara. Automatisering eliminerar manuella uppgifter, minskar risken för fel och snabbar upp processen för utveckling och driftsättning av programvara. Användning av metoden hjälper företag att automatisera uppgifter som att bygga, testa och distribuera programvara, övervakning och loggning.

Samarbete och kommunikation

DevOps-praxis uppmuntrar till nära samarbete och kommunikation mellan mjukvaruutvecklare, kvalitetssäkringsexperter och IT-driftsteam. Samarbete och kommunikation säkerställer att alla är på samma sida och arbetar mot samma mål. På detta sätt eliminerar man silos och främjar en ansvarstagande företagskultur, vilket bidrar till att programvaruutvecklingen skall lyckas.

DevOps och Outsourcing

Outsourcing av programvara har blivit en vanlig strategi för företag som vill minska sina kostnader och få tillgång till talang. Programvaruoutsourcingföretag, som Gislen Software, tillhandahåller en rad olika tjänster, inklusive programvaruutveckling, systemintegration, testning och underhåll, till kunder i olika länder.

Att kombinera DevOps-praxis med outsourcing av mjukvara kan öka produktiviteten och innovationen, vilket gör det möjligt för organisationer att utnyttja olika färdigheter och perspektiv samtidigt som man säkerställer en sömlös och effektiv mjukvaruutvecklingsprocess. Metoden kan också framgångsrikt användas med distribuerade eller blandade team. Här är några av fördelarna med DevOps-metoder i samband med outsourcing av programvara:

Förbättrad kommunikation

DevOps-praxis främjar nära samarbete och kommunikation mellan outsourcingföretaget och kunden. Samarbete och kommunikation säkerställer att alla är på samma sida och arbetar mot samma mål. Följden blir att man kan eliminerar missförstånd och man främjar delat ansvar, vilket är viktigt för att lyckas med outsourcing av programvara.

Snabbare leverans

DevOps-praxis möjliggör snabbare leverans av projekt för utveckling och driftsättning av programvara. Med CI/CD kan utvecklare integrera kodändringar i ett delat arkiv, automatiskt bygga och testa koden och distribuera den till produktion snabbt och ofta. Detta innebär att man kan eliminera eller reducera manuella test- och distributionsprocesser, vilka kan vara tidskrävande och felbenägna.

Minskade kostnader

DevOps-praxis gör det möjligt för företag att minska de kostnader som är förknippade med programvaruutveckling och driftsättning. Automatisering eliminerar manuella uppgifter, minskar risken för fel och snabbar upp processen för utveckling och driftsättning av programvara. Därför minskar behovet av manuellt arbete och frigör resurser för andra projekt.

Sammanfattning

Samtalet mellan Debois och Shafer vid den ödesdigra “bird of a feather”-sessionen tände en gnista som skulle växa till en löpeld och sprida sig över mjukvarubranschen. År 2009 lyssnade Debois på distans till ett seminarium av John Allspaw och Paul Hammond med titeln “10 Deploys a Day: Dev and Ops Cooperation at Flickr”. I oktober samma år organiserade Debois en konferens i Belgien med namnet DevOpsDays. För att skapa en minnesvärd hashtag klippte Debois av Days och gjorde det till #DevOps.

Idag har organisationer världen över anammat dessa metoder och skördar fördelarna med samarbete, automatisering och ständiga förbättringar. Två frustrerade yrkesmänniskors idé har förändrat mjukvarulandskapet och i slutändan skapat en mer effektiv, harmonisk och innovativ miljö för alla inblandade. Metoderna påskyndar mjukvaruutvecklingen och distributionen och är viktiga för företag som vill ligga steget före konkurrenterna. DevOps-praxis erbjuder flera fördelar, bland annat snabbare leveranser, minskade kostnader och förbättrad kommunikation och samarbete. Dessa fördelar är relevanta för alla typer av mjukvaruutveckling, särskilt för mjukvaruutveckling.

På Gislen Software har vi arbetat med olika agila metoder i många år. Vi vet hur man optimalt utformar olika agila processer och tillämpar dem för offshore mjukvaruutveckling. Kontakta oss för en diskussion!

Författarens tack

Detaljerna om DevOps ursprung fick jag från bloggartiklarna “The incredible True Story of How DevOps Got Its Name” och “The History of DevOps”. Bilden högst upp kommer från Vecteezy.com