Support & Underhåll

Långsiktig och problemfri drift är det viktigaste i allt vi gör för våra kunder. För att göra detta mål möjligt krävs det planering, utvecklings och testning. Dessutom backas allt vårt arbete upp med långsiktig programvarusupport som tillhandahålls på följande sätt:

 • Kontinuerlig anpassning och förändringar av driftsfunktioner
 • Korrigerande tjänster för att lösa problem med logik, kodning eller design
 • Kontinuerlig förbättring t.ex. genom att kontinuerligt förbättra prestanda och underhållsmässighet i dynamiska affärsmiljöer
 • Förebyggande tjänster baserade på erfarenhet och feedback från kunder/användare
 • Vårt supportteam är välutbildat och engagerat i att uppfylla målen för problemfri drift.

Omfattande support- och underhållstjänster

På Gislen Software förstår vi att framgången för dina digitala lösningar sträcker sig längre än till den första driftsättningen. Våra support- och underhållstjänster är utformade för att säkerställa att dina system fungerar sömlöst och utvecklas i linje med dina affärsmål. Vi erbjuder flexibla engagemangsmodeller, inklusive Time & Material och SLA-baserade kontrakt, för att bäst passa dina operativa behov och affärsmål.

Support enligt tid och material: Med den här modellen kan du justera omfattningen av support- och underhållstjänster utifrån dina omedelbara behov och din budget. Den är idealisk för dynamiska miljöer där kraven kan ändras snabbt, vilket gör att du kan fördela resurserna effektivt och snabbt hantera nya utmaningar.

SLA-baserad support: Våra SLA-baserade avtal säkerställer tillförlitlighet och prestanda för företag som vill ha förutsägbara kostnader och garanterade servicenivåer. Vi förbinder oss till fördefinierade svarstider, riktmärken för lösningar och regelbundna underhållsscheman, vilket ger dig sinnesfrid och försäkran om att dina system är i experthänder.

Initialbedömning

 • Systemhälsokontroll: En omfattande utvärdering av dina system för att identifiera prestanda, säkerhet och funktionalitetsmått.
 • Kravanalys: Samarbeta med ditt team för att förstå specifika support- och underhållsbehov anpassade till dina affärsverksamheter.
 • Tjänsteplanering: Skapa en anpassad supportplan som är i linje med dina affärsmål, inklusive alternativ baserade på Tid & Material eller SLA.
 • Riskhantering: Identifiera och planera för potentiella systemrisker för att säkerställa affärskontinuitet och minimera driftstopp.
 • Prestandahantering: Identifiera och bedöma om det finns prestandaproblem som behöver åtgärdas.

Löpande support

 • Helpdesk 24/7: Tillhandahåller ständigt stöd för att snabbt adressera och lösa problem, vilket säkerställer oavbrutna affärsoperationer.
 • Incidenthantering: Effektiv hantering och lösning av systemincidenter för att upprätthålla optimal prestanda och användarnöjdhet.
 • Kontinuerlig övervakning: Proaktiv systemövervakning för att upptäcka och adressera potentiella problem innan de påverkar dina operationer.
 • Kommunikation med intressenter: Håller alla relevanta parter informerade om systemstatus, uppdateringar och förbättringar.

Proaktivt underhåll

 • Regelbundna uppdateringar & patchar: Implementerar de senaste uppdateringarna och patcharna för att förbättra systemets säkerhet och funktionalitet.
 • Prestandajustering: Optimerar systemets prestanda för att säkerställa effektivitet och tillförlitlighet.
 • Säkerhet: I dagens affärsmiljö kan säkerhet aldrig tas för givet. Regelbunden bedömning att alla applikationer som är exponerade för internet är säkra är inte ett alternativ.
 • Strategiska förbättringar: Kontinuerligt förbättra systemets kapacitet för att stödja dina växande affärsbehov och mål.
 • Kostnadsminskningar: Bedömer och optimerar användningen av molnresurser för att säkerställa att kostnaderna inte eskalerar över tid.
 • Framtidssäkring: Rådgivning om och implementering av tekniska framsteg för att hålla dina system smidiga och konkurrenskraftiga.

Oavsett uppdragsmodell är vårt tillvägagångssätt grundligt och proaktivt. Vi börjar med att förstå dina system och processer för att skräddarsy en supportplan som säkerställer driftskontinuitet och minimerar driftstopp. Vårt team använder bästa praxis för incidenthantering, regelbundna systemhälsokontroller och uppdateringar i rätt tid för att optimera dina lösningar.

Vi lägger också stor vikt vid kontinuerlig förbättring och utnyttjar insikter från supportinteraktioner för att förbättra systemets funktionalitet och användarupplevelsen. Med Gislen Software som partner får du tillgång till dedikerad expertis som fokuserar på att upprätthålla motståndskraften och relevansen i din digitala infrastruktur.

Välj Gislen Software för support och underhåll och säkra ett partnerskap som värdesätter livslängden och framgången för dina digitala lösningar. Vårt åtagande är att tillhandahålla support och en strategisk fördel som anpassar din teknik till din affärsutveckling.

På Gislen Software tror vi på kraften i partnerskap och samarbete. Vi strävar efter att arbeta tillsammans med dig och förstå dina unika utmaningar och möjligheter för att kunna leverera skräddarsydda support- och underhållslösningar som uppfyller dagens behov och lägger grunden för framtida tillväxt och innovation.

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig

  SKICKA EN FÖRFRÅGAN