Scrum Master


Scrum

Förra veckan deltog jag i kursen “Certified Scrum Master” och jag är nu en certifierad Scrum Master! Jag måste dock ta ett prov inom 90 dagar för att behålla det. Medan kursen fortfarande är färskt i minnet ville jag skriva ner några reflektioner om vad jag har lärt mig. Många av deltagarna, främst från produktutvecklingsföretag, uttryckte oro över att företagsprocesser hindrar en övergång till agila processer.
Som konsultföretag har vi inte dessa begränsningar, utan vi är ofta bundna av kundernas förväntningar och krav. Jag ställde frågor om detta och svaren jag fick var att vi bör fortsätta med saker som affärsanalys och leveransprocesser och inte ändra på saker som verkligen fungerat bra (Alex Cockburn, en känd auktoritet på området, föreslår samma sak).

Vad jag helt och hållet håller med om

Under kursen noterade jag en del saker som jag håller helt och hållet med om:

 • Begreppet “teamets delaktighet”.
 • Begreppet kontinuerlig integration (ett mer agilt koncept än Scrum).
 • Aktivt deltagande av produktägarna
 • Många små versioner (i form av sprintversioner) för att visa upp produkten i slutet.
 • Inkludering av testare som en del av teamet redan från första dagen.

Vad jag behöver pröva

Jag har också listat saker som jag ännu inte är säker på (jag måste ansöka och ta reda på det).

 • Hastighetsmätning (Velocity measurement)
 • Noggrannhet och effektivitet av uppskattningspunkter och pokerövningar för uppskattning.
 • Scrums effektivitet för det arbete vi utför – mer rådgivning när vi inte har en produktbacklog klar i sprint 0 (till exempel).
 • Utan automatiserade tester skulle regressionstestning vara mycket tidskrävande och kostsamt i Scrum, särskilt när antalet sprintar är stort.
 • Om vi inte har en väldefinierad backlog och en tydlig vision kan kortare sprintar som 2-3 veckor inte fungera.

Vad jag tänker använda genast som Scrum Master

Jag har använt vissa aspekter av Scrum tidigare, men jag vill att vi ska bli mer agila. Följande är saker som jag vill att vi ska tillämpa omedelbart:

 • Aktivt deltagande av teamet och produktägarna
 • Inkludering av testare som en del av teamet.

Nu ser jag fram emot att mäta resultatet av att använda dessa lärdomar!

Vanitha Venugopal
Operativ chef

Lämna ett svar