Produktutveckling för företag

Lyft ditt etablerade företag med skräddarsydd produktutveckling från Gislen Software

På Gislen Software förstår vi vikten av produktutveckling för företag, detta är en viktig aspekt för att främja tillväxt och framgång för alla etablerade företag. I en tid där Internet of Things snabbt utvecklas är det avgörande att ligga i framkant. Oavsett om ditt företag vill skapa en innovativ mobilapplikation eller utveckla ett nytt programvarukoncept för global distribution, kan vårt team av expertutvecklare och konsulter hjälpa ditt företag med strategi, design, lansering och förvaltning av produkten som kommer att driva ditt företag framåt.

Skräddarsydd Skräddarsydd produktutveckling för företags hållbara tillväxt

Vår kompetens spänner över ett brett spektrum av digitala lösningar, från dynamiska webbapplikationer till mångsidiga mobilappar, och från molnbaserade tjänster till omfattande plattformsoberoende desktop-lösningar. Vi är specialiserade på produktutveckling för företag och har expertis i att omvandla nya idéer till lukrativa intäktsströmmar genom våra förfinade Agila-utvecklingsprocesser. Det säkerställer en sömlös övergång från koncept till marknadsklar programvara. Vi jobbar mycket med att omvandla nya idéer till lukrativa intäktsströmmar för ert företag genom våra förfinade Agile-utvecklingsprocesser, vilket säkerställer en sömlös övergång från koncept till marknadsklar programvara.

Omfattande tjänster för era unika behov

Våra erbjudanden sträcker sig längre än till ren produktutveckling för företag; vi tillhandahåller helhetslösningar som är skräddarsydda efter era affärsbehov:

 • End-to-End produktrealisering: Vi ser till att din produkt är fullt operativ och redo att generera intäkter från idé till marknadslansering.
 • Sömlös teknikintegration: Våra lösningar är utformade för att enkelt integreras med befintlig teknik, vilket ökar värdet och funktionaliteten.
 • Molnbaserad Hosting: Med alternativ för hosting på plattformar som Microsoft Azure och AWS eliminerar vi behovet av specialiserad serverhårdvara, vilket förenklar dina driftskrav. fortlöpande support och
 • Support och underhåll: Vi erbjuder en rad anpassade supportmodeller för att möta ditt företags specifika behov, vilket säkerställer att din produkt förblir på topp när det gäller prestanda och relevans.

Innovation för framtiden

Innovation för framtiden är en kärnverksamhet för oss. Vi förstår vikten av att vara pionjär på nya marknader eller satsningar. Gislen Software är en pålitlig partner för kunder som vill bryta ny mark med digitala produkter. Vår strategi för  produktutveckling, där vi börjar med att utveckla en MVP (Minimum Viable Product) för att validera den kommersiella och tekniska genomförbarheten. Efter framgångsrik marknadsvalidering erbjuder vi omfattande utrullning av fullständiga funktioner.

Vi kan omvandla din vision till verklighet och driva ditt etablerade företag mot nya horisonter av framgång och innovation. 

Strategiskt ramverk för produktutveckling för företag

Det finns många ramverk för produktutveckling. Vår metodik för produktutveckling för företag bygger på samarbete och rådgivning och inleds med en djupgående dialog för att förstå kärnan i ert affärskoncept. För kunder med befintliga system gör vi en grundlig utvärdering av dessa system och deras operativa processer. På så sätt kan vi upptäcka områden som är mogna för förbättringar och identifiera tekniska eller finansiella hinder som försvårar utvecklingen. Med dessa insikter formulerar vi skräddarsydda strategier som är noggrant anpassade till din organisations specifika mål och krav.

När målet är att ta fram en produkt eller tjänst från grunden, samarbetar vi för att utforska din vision och dina specifikationer. Vårt åtagande är att arbeta hand i hand med dig, från den första konceptualiseringen till förverkligandet av applikationen, och se till att resan mot att förverkliga din idé blir sömlös och framgångsrik.

Programvaruutveckling

 • Anpassad Behovsanalys: Vi utforskar noggrant dina specifika affärsbehov för att säkerställa att våra programvarulösningar perfekt överensstämmer med dina mål.
 • Interaktiv Prototypning: Vår prototypningsprocess involverar nära samarbete med ditt team, vilket resulterar i prototyper som exakt representerar den tänkta applikationen.
 • Strategisk programvaruarkitektur: Vi utformar skalbara, högpresterande programvaruarkitekturer som säkerställer sömlös integration och framtida tillväxt.
 • Precision i teknisk design: Våra tekniska design är detaljerade och håller högsta standard, skräddarsydda för att möta de specifika behoven hos ditt företag.
 • Kvalitetssäkringsexcellens: Genom rigorös testning och QA-praxis garanterar vi att våra programvarulösningar överträffar dina kvalitetsförväntningar.

Systemintegration

 • Affärs- och systemsynergi: Vi säkerställer att våra systemlösningar fullständigt överensstämmer med dina affärsmål och levererar effektivitet och förbättrad funktionalitet.
 • Målriktade tekniska lösningar: Våra tekniska lösningar är skräddarsydda för att ta itu med dina unika affärsutmaningar, vilket säkerställer optimal prestanda och integration.
 • Pålitliga supportstrategier: Vi utvecklar omfattande supportstrategier för att upprätthålla systemkontinuitet och sömlös drift anpassad till dina affärsbehov.
 • Inkluderande samarbete med intressenter: Vi prioriterar effektiv kommunikation och samarbete med alla intressenter för att anpassa systemlösningar med affärsmål.
 • Integrering av betalningsgateway: Vi kan integrera din lösning med de flesta tillgängliga betallösningar för att säkerställa att slutanvändare kan betala med alla tillgängliga medel.

Produkthantering

 • Agila utvecklingsmetoder: Vi använder flexibla och effektiva utvecklingsmetodiker som gör det möjligt för oss att snabbt anpassa oss till dina föränderliga affärsbehov.
 • Överensstämmelse med globala standarder: Våra utvecklingspraxis följer internationellt erkända standarder, vilket säkerställer leveransen av högkvalitativa, tillförlitliga programvaruprodukter.
 • Proaktiv systemunderhåll: Vi implementerar avancerade systemhanteringstekniker för att säkerställa hållbarheten och prestandan hos dina programvarulösningar över tid.

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig

Våra erfarna lösningsarkitekter och mjukvaruingenjörer förstår balansen mellan affärsbehov och tekniska möjligheter. Med rötter i Chennai, Indien, men med dotterbolag i Europa, fokuserar vi passionerat på att betjäna vår brittiska och svenska kundkrets. Vi har många års erfarenhet av att leda organisationer genom betydande digitala omvandlingar.

Vår strategi går längre än att bara välja rätt tekniska lösningar; vi är fast beslutna att tillhandahålla omfattande stöd och insikter för att hantera de utmaningar som är förknippade med att utveckla sofistikerade programvarusystem. Detta omfattar följande:

 • Säkerställande av programvaruleveranser i rätt tid för att undvika störningar;
 • Effektiv budgethantering för att förhindra kostnadsöverskridanden och försämrad funktionalitet;
 • Att anpassa programvaruutvecklingen till övergripande affärsmål för att säkerställa sömlös integration;
 • Facilitera integrationen av nya system med befintlig infrastruktur för en smidig övergång.

På Gislen Software ser vi våra kunder som innovationspartners och samarbetar för att skapa skräddarsydda programvarulösningar som driver på den digitala omvandlingen.