Att välja rätt väg - Strategi

Strategi från poesi – Att välja rätt väg!


Under den senare delen av eftermiddagen trängde solens strålar igenom trädkronorna. När jag sprang genom Kronoskogen nära Ängelholm, spelade solljuset en fascinerande dans över stigen och kastade skuggor som flimrade och virvlade med varje steg jag tog. Bland de prasslande löven och den ljuvliga fågelsången fick jag inspiration, och en idé började växa fram liksom solljuset som silades mellan grenarna. Jag kände ett starkt behov av att väva samman ord till en artikel med några insiktsfulla tankar om strategi, baserat på Robert Frosts odödliga dikt1:

Två vägar delades åt i en gulnad skog,
Och jag önskade att jag kunde välja dem båda,
Jag ensam var och där länge jag stod
Och såg längs den ena, så långt jag kunde
Tills den krökte sig bort i vegetationen;

Såg sen längs den andra, som var den första lik,
Kanske den såg den något mer lovande ut,
Den hade mer gräs och var inte lika trampad;
Även om båda den morgonen lika låg
och båda nötts nästan lika.

Både vägarna den morgonen lika låg
I löv som inga steg hade trampat.
Jag sparade den första för en annan dag!
Men, även om jag visste att väg till väg leder,
Men ändå, tvivlar att jag någonsin skulle komma tillbaka.

Jag kommer att minnas detta med en suck,
Någonstans för länge sedan:
Två vägar skiljdes åt i en skog, och jag –
Jag valde den minst trampade,
Och det gjorde stor skillnad.

Att överskrida ramarna – Affärsstrategi

Med jämna mellanrum skapas ett verk i litteraturens värld som överskrider sin ursprungliga avsikt och det sipprar in i andra aspekter av livet som påverkar hur vi ser på världen. Robert Frosts “The Road Not Taken” är ett mästerverk som har använts för att dra paralleller inom många områden, inklusive affärsstrategi.

I grund och botten beskriver Frosts dikt en resenär som kommer till ett vägskäl och måste välja vilken väg han ska ta. Båda vägarna verkar lika slitna, men resenären väljer den mindre trafikerade, vilket har gjort hela skillnaden. Resenären uppmanar oss att vara försiktiga när vi fattar viktiga beslut. Man bör vara mycket kunnig och försiktig eftersom våra beslut påverkar vårt öde. Dessutom är det ganska svårt att ändra sig och börja om på nytt när vi väl har bestämt oss. Ett felaktigt beslut kan förfölja oss resten av livet. Allt detta är beroende av de beslut vi fattar nu.

Detta scenario kan ses som en metafor för företagsledare som ofta ställs inför utmanande strategiska beslut. Här dyker vi djupare ner i detta begrepp och extrapolerar Frosts visdom till affärsstrategi.

Beslut vid vägskälet

Diktens två första rader lyder: “Två vägar möttes i en gul skog, och jag önskade att jag kunde välja dem båda.” Företagsledare befinner sig ofta mitt i denna metaforiska “gula skog” och överväger två strategiska vägar. Det kan handla om att penetrera nya marknader eller stärka sin närvaro på befintliga marknader, investera i spjutspetsteknik eller förbättra befintliga system, diversifiera produktportföljen eller fokusera på ett fåtal utvalda produkter.

Precis som den resande i dikten önskar företagsledare ofta att de kunde välja båda vägarna. Men resurserna är begränsade, och beslut som kan forma företagets framtida kurs måste fattas.

Den mindre gångna stigen

Frosts berättare väljer till slut den “mindre befarade vägen”. I affärsvärlden kan det innebära att man väljer en mindre konventionell, mer riskfylld strategi, kanske till och med en strategi som ännu inte har prövats. Det kan handla om att störa traditionella modeller, gå i bräschen för ny teknik eller definiera nya kundbeteenden.

Jag minns ett tillfälle när jag för många år sedan, när jag åt lunch med Dr Watts Humphrey på en konferens om programvarukvalitet i Chennai för många år sedan. Medan vi satt och åt kom någon fram till honom och frågade varför Dr Humphrey menade att man inte borde göra så som de flesta gjorde i något avseende. Dr Humphrey förklarade noggrant sina skäl för personen. Slutligen sa han att bara för att alla andra gör något betyder det aldrig automatiskt att det är rätt metod. Ledare väljer sin väg även när ingen annan går den vägen. Det är själva kärnan i ledarskap att våga göra annorlunda.

Även om det är skrämmande är den mindre välbesökta vägen ofta en möjlighet att differentiera sig, vilket gör det möjligt för företag att få en konkurrensfördel. Tänk på företag som Apple, Airbnb eller Tesla, som alla tog den mindre beprövade vägen, revolutionerade sina respektive branscher och omdefinierade eller till och med skapade marknader

Att acceptera risk och osäkerhet

När resenären i Frosts dikt väljer den mindre välbesökta vägen accepterar han osäkerheten. På samma sätt accepterar ett företag inneboende risker när det beslutar sig för en okonventionell strategi. Dessa kan vara finansiella, operativa eller anseenderelaterade.

Företagsledare måste vara beredda att hantera de potentiella konsekvenserna av sina beslut. Det är naturligtvis här som robust riskbedömning, beredskapsplanering och flexibilitet kommer in i bilden. Snabba korrigerande åtgärder är avgörande om en strategi inte fungerar som planerat.

Frost resenär inser också i de två sista stroferna att valet han gör kan inte göras om först “Men ändå, tvivlar att jag någonsin skulle komma tillbaka” och smärtan i detta visas i frasen “Jag kommer att minnas detta med en suck”

Strategi som gör skillnad

Frost avslutar sin dikt med att säga: “Två vägar skildes åt i en skog, och jag – jag tog den mindre trafikerade, och det har gjort hela skillnaden.” Beslutet att ta den mindre trafikerade vägen har en djupgående inverkan på resenärens liv. På samma sätt kan strategiska val vara avgörande för ett företags utveckling.

Den mindre välbesökta vägen kanske inte lovar omedelbar framgång. Men den kan leda till unika lärdomar, nya möjligheter och betydande konkurrensfördelar.

Precis som resenären i Frosts dikt står företagsledare ofta inför valet mellan vältrampade och mindre utforskade strategiska vägar. Dessa beslut, hur utmanande de än kan vara, är kritiska vägval som kan forma ett företags framtid. Företagsledare måste samla mod, acceptera osäkerheten och djärvt staka ut sina unika vägar, vilket kan göra hela skillnaden.

Genom att fördjupa sig i litteraturen och hämta visdom från Frosts klassiker kan ledarna bredda sitt perspektiv och fatta mer inspirerade och verkningsfulla strategiska beslut. När allt kommer omkring är det ofta den mindre välbesökta vägen som leder framåt, både i affärslivet och i livet.

Vårt perspektiv

På Gislen Software har vi aldrig tvekat att gå vår egen väg när det har varit rätt. Vi tar vår väg, oavsett om vi skaffar solpaneler före alla andra, kompenserar återstående CO2 och blir koldioxidneutrala tidigt, och tog initiativet till MEPZ Run, startar en skola för fattiga barn och provar ny teknik när det behövs. Ibland har vi också hållit fast vid det gamla när andra hoppat av för tidigt.

Så nu är det din tur. Kommer du också att ge dig ut i skogen för att bli lika inspirerad som jag blev igår? Kommer du också att ta nya initiativ även när andra inte följer efter?

1Min översättning – Se den engelska versionen här!