Vi utvecklar lösningar med högt värde och hög kvalitet.

Hur vi skapar högt värde och kvalitetslösningar

Gislen Software är ett företag som är Microsoft guldpartner och ISO 9000 certifierat enligt ISO 9001:2015. Vi är ett team av erfarna utvecklare baserade i Chennai i södra Indien och har dotterbolag i Sverige samt ett i Storbritannien. Vårt multinationella engagerade team fokuserar på att leverera effektiva lösningar som hjälper våra kunder att nå sina affärsmål.

Vi samarbetar med teknologipartner i den nordiska och brittiska marknaden. Vårt ledningsteam och personal består av svenskar och indier som jobbat länge i företaget. Vår samlade erfarenhet ger oss bredd och hjälper oss att förstå vad våra kunder i behöver.

Många projekt vi utfört har lett till att vi jobbar med samma kunder över många år. Vi fokuserar alltid på att bygga långsiktiga relationer. Vi tror på öppen kommunikation och att alltid leverera på överenskommen tid och inom de budgetramar vi kommit överens om med våra kunder. Men i grunden handlar det om att vi tillhandahåller ett kompetent, stabilt och pålitligt team. 

Vi har växt på ett kontrollerat och stadigt sätt, vårt sätt att jobba är baserat på professionalitet, avancerad teknik, samt fokus på människor och miljö. Denna fokus har utvecklats över tid men är också baserad på starka och tydliga affärsmässiga principer. I grunden har vi ett kompromisslöst engagemang i våra kunder, vi satsar och tror på vår personal och vi fokuserar på att skapa gemensamma mål. Här kan du läsa mer om våra värderingar.

Våra solpaneler

Vi har en unik position som gör att vi kan tillhandahålla komplexa mjukvarulösningar som vi levererar pålitligt i tid med högt värde för pengarna. För att göra detta har vi ett team med seniora medarbetare med olika kompetenser.

Vi har utfört stora utvecklingsprojekt för internationella kunder inom olika affärssegment inkl. e-commerce, kollektivtrafik, logistik & transport, marknadsundersökningar, medicinsk teknologi, högspänningselektronik, test & mät, utbildning, finans och tillverkning.

India, med sina elituniversitet, hög standard vad gäller skriven och talad engelska och en naturlig fallenhet för IT har blivit en naturlig destination för utvecklingsprojekt för många globala företag.  Om ditt mål är att vara ett effektivt agilt företag så är outsourcing till Indien ett tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt att få tillgång till mjukvarukompetens.

Approach

Vår approach är först och främst baserad på att förstå våra kunders affärskrav. Detta kräver en kombination av kompetens och erfarenhet men också att undvika antaganden. Det senare gäller speciellt när man jobbar tillsammans med människor från andra kulturer.

Allt vi gör i tidiga stadier av en kundrelation diskuteras och analyseras internt och gås igenom i detalj tillsammans med kunden.

Vi ställer sen följande fråga till oss själva  – “Hur kan vi bäst skapa värde?” eftersom vi har lärt oss den kritiska nyttan av att fokusera på värde i alla affärsrelationer.

Värde skapar kundnytta och nya affärer – vilket reducerar kostnad för båda parter. Vi utvecklar majoriteten av våra projekt med agila metoder och håller hela tiden våra kunder uppdaterade vad gäller status och resultat.

Vi är ett multi-kulturellt jämställt företag, vi är stolta över att vi har nästan 40% kvinnliga anställda. Men kompetens, ärlighet och övertygelse att alltid bli bättre är de viktigaste faktorerna i vår approach. Att vi vill vara ett värdebaserat företag innebär också att vi tar sociala och miljömässiga hänsyn. Vi är aktiva i samhället och har utvecklat olika ‘gröna’ sätt att minimera vårt miljömässiga fotavtryck.

Slutligen och inte minst viktigt har vi ett geografiskt fokus. Vi koncentrerar på de nordiska och brittiska marknaderna. Detta innebär inte att vi inte jobar med projekt utanför dessa marknaderna men vi tänker oss för innan vi tar upp projekt utanför våra kärnmarknader. Dessutom är vi stolta och nöjda med att arbetet vi gör tack vare våra kunder på olika sätt når ut till alla jordens hörn.

History

Gislen Software grundades av Mikael Gislen 1994.  Mikael, är en svensk entreprenör med IT-bakgrund som såg potentialen i Indien och valde att leva och bo i Indien. Baserat på hans initiativ har vårt företags historia påverkats av våra kunder och deras verksamhet, våra anställda. Sen har olika industristandarder och vår investering i kompetens och infrastruktur varit avgörande för vad vi är idag.

1994 Företaget bildades i September och vi flyttade in i ett litet kontor med två anställda. Under de första åren ägnade vi oss främst åt att bygga upp kompetens men jobbade med några mindre projekt.

1996 Vi börjar jobba åt Programma Electric (senare uppköpt av General Electric). Vi fick ett projekt där vi utvecklade programvara som skulle användas för test av högspänningsutrustning som reläer, brytare och batterier. Programma blev den första av många kunder som vi kom att jobba med i många år.

1998 Telia. Vi utvecklar ett kritiskt projekt åt Telia och bygger flyttar till en liten del av det som är vårt kontor idag.

2000 Vi får kunder över hela världen; We added software support services and began to develop broader international capabilities, working in association with AIS Inc. in the USA.

2003 Vi utvecklar vårt första projektplaneringsverktyg som senare utvecklas till vårt nuvarande system Planner Suite.

2004-2007 Q-Free ASA. Vi fick en nyckelroll i ett av de största projekt vi varit delaktiga i. Ett komplett kollektivtrafiksystem för fem norska och svenska länstrafikorganisationer. Under denna period växte vi som resultat av detta projekt ganska snabbt.

2005 Sifo. Vi fick ett första projekt till Sifo som blev början på ett långt samarbete. Några år var Sifo till och med en av våra största kunder.

2006 Vi expanderar vårt team och kompetens och fokuserar på kravanalys, projektstyrning och kvalitetskontroll.

2007-2008 Q-Free ASA. Vi hjälpte Q-Free att designa vägtullsystem bland annat ett nytt system till Norra Portugal. Vi bildar Gislen Software AB, ett helägt dotterbolag i Sverige för att kunna stödja våra svenska kunder mer lokalt.

2009 Vi blir Microsoft guldpartners och fokuserar mer på mobila plattformar. Vi växer och får fler kunder och påbörjar expansion av vårt kontor.

2010 ISO 9001:2008 TickIT – vi blir kvalitetssäkrade! Vi rekryterar mer personal och uppgraderar också våra interna kvalitetsprocesser.

2011 Sifo’s Medarbetarundersökningssystem. I samarbete med en svensk partner tog vi över underhåll och vidare utveckling för ett av världens mest omfattande medarbetarundersökningssystem. Vi börjar jobba kativt med SCRUM och har sedan dess långsamt förändrat vårt företag till en agil utvecklingskultur.

2012 Vi började jobba med en integrationslösning (TIBCO) för Scandinavian Airlines i samarbete med vår svenska partner  e-man. Vi utvecklade ett gåvosystem och betalplattform för Intreat. Vi får en utmärkelse som snabbast växande IT-småföretag i delstaten Tamil Nadu.

2013 Nya integrationsprojekt tillsammans med e-man för tre nya kunder – ABB, Swedish Match (BizTalk) och PostNord (TIBCO).  Vi investerar i solpaneler för att minska problemet med elavbrott men också för att ta mer miljöansvar. Vi utvecklar en crowdlånesystem till ArchOver (som lanseras 2014). Vi börjar jobba med Air Business ett logistikföretag som distribuerar tidningar och vetenskapliga journaler till hela världen och ägs av den irländska posten An Post. 

2014 Vi firade vårt 20 års jubileum med besökare från Scandinavian Airlines, ABB, Feltons, e-man och många andra. Vi påbörjade ett administrationssystem för specialistutbildningar för EACTS.

2015 EACTS – vi påbörjar vårt andra projekt för denna kund. Utvecklingen av ett medlems och konferenssystem. Chennai drabbas av en stor översvämning och våra medarbetare måste jobba hemifrån. Tack vare solpaneler och batterier klarade vi oss bra.

2016 Vår partner e-man köptes upp av ENFO. Detta skapar möjlighet att expandera vårt partnerskap och nå nya kunder. Vi börjar jobba med Svensk Byggtjänst (som är ägt av ledande byggföretag i Sverige), och bildar ett dotterföretag till vårt indiska bolag i England. Vi utvecklar vår infrastruktur för att vara bättre förberedd för naturkatastrofer. Chennai drabbas i December av cyklonen Vardah. Trots att vår industrizon inte fick någon elkraft under en hel vecka efter cyklonen så klarade vi tack vare våra solpaneler och batterier att hålla våra servrar igång även om de flesta av medarbetarna var tvungna att jobba hemifrån.

2017 Vi utvecklade ett molnbaserat ledningssystem för Clarendo som gick live i slutet av året. Vi började jobba med IBM Integration Bus. EACTS medlems och konferenssystem gick live på deras årliga konferens i Wien i Oktober där vårt team var med och skötte support på plats. Vi köper fler solpaneler.

2018 Vi började jobba med Pulsen Omsorg, en ledande leverantör till svenska kommuner. Vårt team var med på EACTS årliga konferens i Milano i Oktober 2018.

2019 Vi började utveckla ett projekt för Hissbesiktningar. Vi expanderade och renoverade vårt kontor och firade vårt 25-årsjubileum den 25/9 med kunder, vänner, anställda och familjer. Vårt team medverkade på EACTS årliga konferens i Lisabon. Vi utvecklar vårt solenergisystem ytterligare.

2020 Året började bra, men liksom alla andra har Covid19 påverkat oss. Från 24/3 har alla våra anställda jobbat hemifrån. Tack vare bra infrastruktur har detta inte påverkat oss lika mycket som många andra indiska IT-företag som inte var lika förberedda. Eftersom en del anställda har mindre att göra använder vi tiden för att lära oss nya teknologier och att utveckla olika interna projekt för att göra oss som företag mer effektivt. Vi jobbar med Dineflow, ett företag som utvecklar mobila restauranglösningar och som går bra tack vare Covid.