Våra värderingar

Denna sida handlar om våra värderingar. Vi vill vara ett värdebaserat företag, det innebär bland annat att vi vill:

 • Utveckla innovativa högkvalitativa lösningar
 • Skapa en bra arbetsmiljö
 • Vara ett etiskt företag
 • Att ge rättvis ersättning till alla intressenter som är engagerade i företaget
 • Att stödja vårt lokala samhälle
 • Att respektera miljön

Våra värderingar sammanfattas enligt följande:

 • Vi vill skapa högt värde och högkvalitativa lösningar till våra kunder
 • Vi vill ge utmanande och spännande möjligheter till växt och mognad för självmotiverade medarbetare och samtidigt ge dem en bra balans mellan arbete och fritid.
 • Vi vill alltid vara redo att hjälpa till, gå en extra mil och göra det där lilla extra som sätta pricken över i:et!

Kvalitetspolicy

En viktig del av våra värderingar är att Gislen Software och våra anställda skall leverera i tid och i enlighet med de krav och specifikationer vi fått  leverera tjänster och produkter som uppfyller våra kunders förväntningar.

Detta sker tack vare –

 • Se till att vi har tillräckligt med resurser tillgängliga för att stödja vad vi åtar oss.
 • När det behövs övervaka, mäta och analysera våra processer.
 • Göra vad som krävs för att uppnå resultat och kontinuerlig förbättring av våra processer.
 • Se till att vi har tillräcklig kontroll om och när vi lägger ut någonting till underleverantörer.
 • Vi skall definiera typ och omfång av den kontroll som används på eventuella uppdrag vi lägger hos underleverantörer.
 • Bestämma omfattningen av processer som behövs för ett projekt när det gäller värdetillägg och kundkrav.
 • Bestämma vilka kriterier och metoder som krävs för att utförande och kontroll av processer blir effektivt.

Miljöpolicy

En annan viktig del av våra värderingar är att reducerad vår miljöpåverkan. Vi skall “tänka grönt” i allt vi gör.

Vi vill minska vår miljöpåverkan gen om att aktivt reducera och kompensera effekten av vad vi gör. Vi har en nollvision för koldioxid och vill minska vår miljöpåverkan på alla andra områden. Detta skall helst göras utan att påverka våra affärsmässiga mål!

Detta kan ske genom att:

 • Undvika onödiga resor med; flyg, bil eller andra fordon som använder fossila bränslen
 • Undvika onödiga saker av plast; speciellt gäller detta saker som inte kan återvinnas
 • Reducera det avfall vårt företag producerar
 • Kompostera allt som går att bryta ned
 • Återvinna så mycket som möjligt
 • Reducera vår energikonsumtion genom att köpa energieffektiva produkter
 • Stänga av utrustning när den inte används eller då det är slöseri med energi att ha den på
 • Öka vår användning av förnybar energi
 • Plantera träd som absorberar koldioxid för att kompensera för koldioxid vi skapar genom vår verksamhet
 • Öka vår kunskap om grönare sätt att göra saker på och utbilda våra anställda
 • Välja leverantörer och produkter som reducerar vår miljöpåverkan
 • Kommunicera vår standard till leverantörer och kräva att de lever upp till samma standard vad gäller det de gör för oss
 • Verifiera och försäkra oss om att våra leverantörer lever upp till den nivå vi sätter
 • Planera, mäta och utvärdera vad vi gör och lära oss allteftersom att reducera vår miljöpåverkan

CSR-policy

Vi vill vara ett ansvarstagande företag och ställer höga krav på oss själva vad gäller etik och professionalism. Detta gäller i synnerhet inom följande områden:

 • Respektera lagar i de länder vi arbetar
 • Följa interna policies
 • Vad vi gör skall vara legitimt
 • Våra partnerskap och samarbeten skall vara öppna och transparenta
 • Uppfylla alla krav på säkerhet och rättvisa
 • Respektera våra kunder och deras kunder
 • Nolltolerans vad gäller mutor och korruption
 • Inte riskera hälsa och säkerhet för våra anställda eller någon i vårt samhälle
 • Undvika att skada lokala och ursprungsbefolkning
 • Stödja mångfald och integration.
 • Främja konst, utbildning och samhällsevenemang.
 • Förbättra villkoren för människor i nöd.
 • Uppmuntra våra anställda att ta del i volontärarbete. Detta kan ske genom program som organiseras internt eller externt.  Encourage our employees to volunteer. They can volunteer through programs organized internally or externally. Our company may sponsor volunteering events from other organisations. Vårt företag kan också sponsra volontärsevenemang inom andra organisationer