Arbeta hemifrån eller från kontoret

Arbeta hemifrån eller dags att återvända till kontoret?


Den globala pandemin omformade arbetslandskapet och arbetskulturen på sätt som få hade kunnat förutse. Övergången till att arbeta hemifrån eller “distansarbete” blev den nya normalen, speciellt i länder som helt stängdes ned. Men i takt med att dammet lagt sig efter pandemin blir argumenten för att gå tillbaka till  den traditionella kontorsmiljön starkare och starkare. I den här artikeln har jag samlat information från olika källor och försökt analysera det hela lite djupare.

Hemmets bekvämligheter mot företagens förväntningar

Under en tid trodde många att det nya sättet att arbeta var att arbeta hemifrån. Vi sa adjö till morgonpendlingen och påbörjade en blandning av arbete och privatliv som kändes uppfriskande hållbar. Det sades att i framtiden kommer de flesta att jobba hemifrån. Nu när smekmånadsfasen är över börjar vi ana nackdelarna med vår nya komfortnivå. Den avgörande frågan är om hemmakontorets flexibilitet kommer på bekostnad av produktivitet och effektivitet.

En illustration till hur perspektivet ändrades: 2021 meddelade ett av Indiens största IT-företagen att 2025 skulle endast 25% av deras personal arbeta från kontoret. Två år senare (2023) krävde de att alla anställda skulle återvända till kontoret.

Produktivitetens pussel

Inom forskningen ringer det varningsklockorna om distansarbetets effektivitet. En studie av Natalia Emanuel och Emma Harrington från Harvard visar att effektiviteten bland distansarbetare sjunkit med 4 %. Detta återspeglas också i studier från MIT och University of California, som visar på en kraftig produktivitetsminskning på så mycket som 18 % bland distansarbetare som arbetar med datainmatning i Indien. Liknande resultat från University of Chicago och University of Essex visar på en produktivitetsminskning på upp till 19 % hos ett framstående asiatiskt IT-företags distansarbetare.

Värdet av att träffas i verkliga livet

Man kan inte underskatta betydelsen av interaktion på arbetsplatsen. Det är en katalysator för kreativitet och ett smörjmedel för smidigare samordning. Microsofts studie av 62 000 anställda avslöjade en oroande trend: distansarbete ledde till mer isolerade professionella nätverk. Trots de framsteg som gjorts inom virtuell kommunikation är värdet av det personliga utbytet oöverträffade de digitala motsvarigheterna.

Utvecklingen av humankapitalet står på spel

Mitt i vågen av distansarbete kan utvecklingen av humankapitalet vara i fara. De som arbetar på kontoret lär sig nya färdigheter snabbare och drar nytta av den snabbare feedbacken och de inlärningsmöjligheter som det personliga samarbetet möjliggör. Distinktionen är avgörande när vi funderar över arbetskraftens framtida utveckling.

Att hitta balansen

Det är inte en fråga om att alla skall göra likadant. Företag som Amazon är starka förespråkare för ett centrerat kontor, medan andra ser fördelarna med en hybridstrategi. Utmaningen är att balansera de tydliga fördelarna med att arbeta hemifrån, såsom kostnadsbesparingar och förbättrad livskvalitet, med kravet på att upprätthålla höga produktivitetsnivåer och arbetsmoral och bättre professionell utveckling.

Kontorets renässans

Det börjar bli tydligt att även om arbete hemifrån erbjuder påtagliga fördelar så innebär det också betydande utmaningar som måste uppmärksammas. Teknikjättar som Apple, Google och Meta lockar nu tillbaka sina team till kontoret, vilket tyder på att det konventionella kontoret har kvar sitt värde. En allmän återgång kanske inte är lösningen, men en kritisk bedömning av distansarbetets långsiktiga livskraft måste ske.

Den osynliga effekten för den yngre delen av teamet

De ungdomar som studerade på högskola eller började sitt första jobb 2020-2023 fick inte den naturliga anpassningen till arbetskulturen i början av sin karriär. Det personliga mentorskapet och de organiska nätverksmöjligheterna, som ofta är avgörande för karriärutvecklingen, saknades. Mer än någon annan grupp upplevde denna grupp nackdelarna med enbart digital interaktion.

De negativa effekterna av att vara uppkopplad

Arbete hemifrån leder ofta till en känsla av isolering. Det spontana och informella umgänget på kontoret bidrar till arbetsmoralen och skapar en gynnsam miljö för samarbete. Detta kan inte återskapas på samma sätt i en distansmiljö, där interaktionerna vanligtvis är schemalagda och transaktionella.

En “alltid på”-kultur

Förlitandet på digital kommunikation har suddat ut gränserna mellan yrkesliv och privatliv och främjat en “alltid på”-kultur. Detta har i sin tur lett till ökad utbrändhet och stress bland medarbetarna, vilket understryker behovet av en tydlig gränsdragning mellan arbete och fritid.

Cybersäkerhet

Utbredningen av distansarbete har avsevärt ökat omfattningen av cybersäkerhetshot. Hemmiljöer saknar ofta de sofistikerade säkerhetsfunktionerna som finns i kontorsmiljöer. Detta innebär en utmaning för dataskyddet som organisationer måste ta itu med proaktivt.

Vad vi på Gislen Software har gjort

På Gislen Software har vi sedan i februari 2022 tillämpat en “Office First”-policy. Även om vi fortfarande tillgodoser behovet av flexibilitet och tillåter vår personal att arbeta hemifrån när det behövs (vilket vi faktiskt gjorde innan pandemin också), kommunicerade vi att vi tror att vår företagskultur kräver att vi främjar känslan av gemenskap och en lärande företagskultur genom att i första hand arbeta tillsammans och inte på distans. De flesta större indiska IT-företag var väldigt sena att be sina anställda att återgå till kontoren, och många av dem kämpade för att få personalen att acceptera att jobba från kontoret och upplevde många av de ovan nämnda utmaningarna. Eftersom vi är ett mindre företag hade vi en fördel, och vi tror att vår personal, särskilt de som kommit ut i arbetslivet under de sista åren, har dragit en stor nytta av vårt beslut att återgå till kontoret så fort det gick.

På Gislen Software har vi sedan i februari 2022 tillämpat en “Office First”-policy. Samtidigt som vi tillgodoser behovet av WFH-flexibilitet, tror vi starkt på att främja en känsla av gemenskap och en lärande arbetskultur.

Vi var övertygade om att våra medarbetare skulle att trivas när de återvänder till kontoret och utveckla sina färdigheter och förmågor i en takt som de som huvudsakligen arbetar på distans skulle ha svårt att matcha. Vår erfarenhet visar att vi hade rätt.

När vi blickar framåt är det tydligt att kontorets död var för att citera Mark Twain, betydligt överdrivet. Det är inte bara en fysisk plats utan ett nav för samarbete, lärande och innovation som främjar individuell tillväxt och kollektiv framgång. Arbetsplatsen är inte bara redo för en återkomst utan för en renässans, med potential att omdefiniera sig själv för en ny era av arbete. Välkommen till framtiden som kanske ändå inte är så annorlunda än hur det var innan.

Lämna ett svar