Koldixidneutrala

Vi är koldioxidneutrala!


Vi är glada att kunna berätta att vi nu är koldioxidneutrala. Vår resa började egentligen 2013 när vi satte upp solpaneler på taket. Sedan dess har vi köpt fler, ersatt lysrör med LED-ljus, bytt ut luftkonditioneringsanläggningarna till mer effektiva. Tack vare att vi har solpaneler behöver vi heller ingen dieselgenerator för att klara strömavbrott.

Men det går inte att driva ett IT-företag utan att vara ansvarig för att någon koldioxid tillförs atmosfären. Vi flyger fortfarande till kunder i Europa. Vi ger anställda mat och transport.

Enligt våra uträkningar producerade vi ungefär 150 ton koldioxid under förra bokföringsåret. Vi har antagligen missat något. För att vara på den säkra sidan har vi kompenserat med 565 ton istället. Vi menar därför att vi till och med kan kalla oss koldixoidnegativa!

Varför började vi fokusera på miljön

Under 2013 hade vår delstat Tamil Nadu ett enormt underskott på elkraft. Vi hade schemalagda strömavbrott på flera timmar varje dag. Många företag investerade då i dieselgeneratorer. Vi bestämde oss för att i stället införskaffa våra första solpaneler. Huvudskälet var att vi ville ta ansvar för miljön, men vi trodde också att det kunde vara en bra långsiktig investering.

För att kunna använda luftkonditioneringar på den el vi fick från våra solpaneler var vi tvungna att byta ut dem. Dessa var mycket effektivare än de gamla och vi har därför reducerat vår elkonsumtion rejält. Men det finns fortfarande molniga dagar då solen inte räcker till. Därför har vi hyrt en bensingenerator under monsun-perioden att ha i nödsituationer. Det är däremot extremt ovanligt att vi behöver använda den.

Nya investeringar

Vi har nyligen ersatt våra gamla omvandlare till nya mer effektiva och också bytt ut blybatterier mot Litiumbatterier. Litiumbatterierna ger reservkraft under mycket längre tid. Vi har också ansökt om tillstånd att få exportera överskott till nätet. Detta är aktuellt främst under lördagar och söndagar då vi bara använder el för våra servrar och det finns en ordentlig överkapacitet. Det skulle både reducera vår elräkning och reducera elkonsumtionen i vårt område.

Hur blev vi koldioxidneutrala?

Trots att vi enligt våra uträkningar släppte ut ungefär 150 ton CO2 kompenserar vi för mer än tre gånger så mycket – 465 tons of carbon dioxide. Det finns flera skäl till varför vi kompenserar mer än vi släpper ut;

  • Det är möjligt att vi inte räknat allt
  • CO2 från flygplan på hög höjd påverkar miljön mer än då man släpper ut CO2 vid havsnivån
  • Förenta Nationerna gör visserligen revision av de projekt vi använt för kompensation, men det är inte helt säkert att dessa verkligen ger så mycket effekt som uppges.

Snarare än att verifiera projekten själva, betalar vi tre gånger vårt fotavtryck till tre olika projekt; Ett vattenkraftverk, en vindfarm och en trädplantering. Vi tror att detta skall göra att vi kan räkna oss själva som koldioxidneutrala.

Indien bygger fortfarande nya kolkraftverk och dessa har begränsad luftrening. Vi vill investera i miljövänliga energikällor och trädplantering som bidrar till renare luft.

Luftföroreningar

Medan CO2 och andra växthusgaser kan påverka klimatet, är den mest akuta utmaningen luftföroreningar. Att inte använda dieselgenerator och reducera vårt beroende av kolbaserad el bör reducera vår negativa påverkan på luftkvalitén. Luftkvalité är bokstavligt en fråga om liv och död för miljoner människor främst i norra Indien. Vi vill inte att vårt företag skall vara en bidragande orsak till detta.

Här är de tre projekten vi bidragit till:

Koldioxidneutral

Andra miljöaktiviteter

Vi har planterat två trädgårdar i exportzonen där vårt indiska företag ligger (MEPZ). En tomt som tidigare användes för att dumpa läderbitar. Vi har planterat en trevlig trädgård, anlagt en volleybollplan och planterat en liten Miyawaki forest. Vi har också börjat använda Bokashi, en Japansk komposteringsmetod för att återvinna våra biologiskt nedbrytbara sopor.

Hur fortsätter vi vår resa?

Vi vill fortsätta vår inriktning på att jobba för renare luft, mindre utsläpp och att reducera vårt miljömässiga fotavtryck. Tack vare att vi kompenserar CO2 kan vi kalla oss koldioxidneutrala och vi hoppas att vårt övriga ekologiska fotavtryck skall vara så lätt som möjligt.

Vi är stolta och glada att vi kan använda solpaneler istället för dieselgeneratorer och kompensera för den CO2 vi fortfarande är orsak till. Vi har inga illusioner att vi skulle vara perfekta, men vi kan försöka göra vad vi kan!