Lyssna för att förstå inte för att svara och bygg starkare relationer!

Hur man bygger starkare relationer


Jag vet inte hur det är med dig, men jag kommer ofta på mig själv med att fundera på vad jag ska svara redan innan den andra personen har pratat färdigt. Detta fick mig att fundera över hur våra dagliga interaktioner ser ut. I dagens snabba värld, där konversationer ibland kan kännas mer som en transaktion än som ett genuint utbyte, blir konsten att skapa meningsfulla kontakter alltmer värdefull. Med inspiration från John DiJulius artikel, “Meet as a Stranger, Leave as a Friend“, vill jag reflektera över hur empati, sårbarhet och medkänsla kan förbättra våra interaktioner, särskilt inom den professionella arenan. Och framför allt att hjälpa oss att bygga starkare relationer i professionellt såväl som privat.

Att förstå den osynliga skylten: “Få mig att känna mig viktig”

DiJulius påpekar träffande att vi alla bär på en osynlig skylt som säger “Få mig att känna mig viktig”. Denna enkla men ändå djupgående idé kan påminna oss om att människan söker erkännande och bekräftelse i varje interaktion. I affärslivet, oavsett om det gäller kunder, kollegor eller anställda, kan ett erkännande av detta ofta förvandla ett alldeles vanligt samtal till en möjlighet att bygga en varaktig relation.

Lyssna för att förstå, inte bara för att svara

Enligt en forskningsrapport tar det 0,6 sekunder för den mänskliga hjärnan att svara, medan det genomsnittliga gapet mellan när den första personen slutar och nästa fortsätter att prata bara är 0,2 sekunder. Detta tyder på att vi ofta inte lyssnar färdigt, eller på riktigt, utan bara väntar på vår tur. Genom att medvetet ändra vår inställning till att lyssna med avsikten att förstå, öppnar vi dörren till mer djupgående empati och kontakt med våra medmänskor!

Magin i att fokusera på andra

Nyckeln till att skapa en känslomässig kontakt är att fokusera helt och hållet på den andra personen. Det handlar om att få interaktionen att handla mindre om oss själva och mer om dem. När vi engagerar oss på ett genuint sätt utan att ha bråttom att dela med oss av vår egen historia skapar vi utrymme för verklig förståelse där samförstånd kan blomstra.

FORD-tekniken: En väg till djupare kontakter

DiJulius introducerar en teknik som han kallar FORD. FORD är en förkortning av Family, Occupation, Recreation och Dreams – Familj, Yrke, Fritid och Drömmar. FORD kan användas för att hålla våra samtalet fokuserade på den andra personen. Detta tillvägagångssätt hjälper oss inte bara att förstå vad som är viktigast för andra, utan det främjar också en känsla av betydelse och värde i interaktionen som sådan.

Att komma ihåg och använda personlig information

Det är viktigt att skapa system för att komma ihåg och använda personlig information som andra delar med sig av. Det kan vara så enkelt som anteckningar på en telefon eller ett mer avancerat system för hantering av kundrelationer. Målet är att visa att du värdesätter och kommer ihåg vad som är viktigt för dem, vilket förstärker styrkan i kontakten.

Förbered dig för att lägga märke till och engagera dig

Precis som när man märker att det finns fler bilar av en viss modell och färg efter att man har köpt en själv, gör tekniker som FORD att vi blir mer observanta och engagerade i våra konversationer. Denna ökade medvetenhet kan leda till mer meningsfulla interaktioner och att vi upptäckter gemensamma intressen eller erfarenheter.

Belöningen för genuint intresse

I slutändan är den största belöningen med att skapa kontakter den vänskap och ömsesidiga respekt som vi utvecklar. Vi odlar tillfredsställande och gynnsamma relationer när vi skapar interaktioner baserat på ett genuint intresse för andra, inte bara för vad vi själva kan få ut av dessa. Men i slutändan ger det säkerligen oss själva mer också!

Sammanfattning – Hur man bygger starkare relationer

Vi kan förändra våra professionella och personliga interaktioner genom att visa empati, sårbarhet och medkänsla. Detta tillvägagångssätt berikar våra liv och skapar en mer hänsynsfull och bättre värld. Kom ihåg att varje samtal är en möjlighet att förvandla en främling till en vän. Att tillämpa dessa principer hjälper oss dessutom att bygga starkare relationer och gör oss mer produktiva i våra yrken! Låt oss se till att varje interaktion räknas!

Bilden är en gratis bild från foto av Direct MediaStockSnap.