När tar självkörande bilar över?


När tar självkörande bilar över?Självkörande bilar¹ är något som har diskuterats mer och mer de sista åren. Man behöver knappast någon kristallkula för att förutsäga att det snart kommer att finnas en i en av dina grannars garage. Eller den kanske inte ens behöver något garage. Kritiker och pessimister höjer varningens ord och faktum är att det nyligen skett ett par olyckor med självkörande bilar inblandade. Men statistiken visar dock att redan dagens delvis självkörande bilar är säkrare än när vi själva kör utan automatik. När andelen självkörande bilar ökar kommer säkerheten också att öka. Det amerikanska transportdepartementet siktar på att totalt eliminera dödliga trafikolyckor så snart som om 30 år.

I den här artikeln skall jag försöka ge en översikt över möjligheterna, riskerna och orsakerna till varför jag tror att implementationen möjligen kan ta något längre tid än vad de mest extrema optimisterna påstår. Men, eftersom helt självkörande bilar så småningom kan komma att totalt förändra vårt samhälle, behöver vi vara förberedda på vad som kan kommer att hända de närmaste åren och tillsammans forma vår framtid.

Jag skrev först denna artikel på engelska. När jag översatte och justerade den till svenska förhållanden upptäckte jag snabbt att det skrivits mycket mindre på svenska än på engelska. Artikeln om självkörande bilar på svenska Wikipedia hade bara några rader medan den engelska var mycket mer omfattande. Detta är förvånande eftersom Volvo Cars ligger långt framme på området. De flesta av mina källor är på engelska.

Hur självkörande är självkörande bilar?

Nivåer för automatisering

När vi kan förvänta oss att nå olika nivåer av automatisering

Det kommer sannolikt att ta 10 år innan fullständigt självkörande bilar finns på våra vägar. Men å andra sidan då kommer dessa antagligen att vara de vanligaste bilarna som säljs. Fram till dess kommer automatiseringen av våra bilar att ske successivt. SAE International har definierat 6 nivåer av automatisering.

 • Nivå 0 – Ingen automatisering
 • Nivå 1 – Förarassistans: Farthållare, filhållare och automatisk parkering. Föraren är fortfarande fullständig involverad i alla manövrar.
 • Nivå 2 – Delvis automatisering: Anpassande farthållare men filhållning. Föraren är fortfarande ansvarig för översikt och måste kunna ta över kontrollen när som helst men behöver inte röra vid ratt eller pedaler i många situationer.
 • Nivå 3 – Villkorlig automatisering: Föraren kan lämna över allt ansvar under vissa situationer. Föraren förväntas inte se på vägen när detta sker. Men i vissa situationer kan bilen behöva ge alarm till föraren. På denna nivå kan föraren arbeta, läsa eller se på film. Men reaktionstiden för föraren att ta över är betydligt högre jämfört med nivå 2. Faktum är att den långa reaktionstiden talar emot denna nivå. Det är möjligt att biltillverkarna går direkt till nivå 4.
 • Nivå 4 – Hög automatisering: Fullständigt automatiserade system där alla aspekter av bilkörningen är automatiserade. Visserligen kan bilen fortfarande be föraren att ta över i vissa situationer, men även om föraren inte gör något kommer bilen ändå att automatiskt hantera situationen. På denna nivå kan föraren arbeta under de flesta förhållanden och kanske till och med sova då bilen kör på en motorväg.
 • Nivå 5 – Fullständig automatisering: Alla aspekter av bilkörningen är automatiserade under vilka väg och miljöförhållanden som helst. Bilen kan hanteras utan att en förare behöver göra någonting. Kanske finns inte ens några reglage på dessa bilar. Bilar med nivå 5 förväntas finnas på marknaden runt 2030.

Självkörande bilar är säkrare!

Varje år dör kring 85 tusen människor på vägarna runt om i Europa. För hela världen är siffran 1,25 miljoner. Det betyder att 2 personer dör varje minut. Uppskattningsvis kommer den siffran att ha minskat med minst 90% inom 30 år.

Olyckor med självkörande bilar

I maj 2016 kolliderade en Tesla med en traktorvagn på en motorväg i Florida. Teslaföraren dog. Men den amerikanska nationella vägtrafikadministrationen fann inget fel med Teslas Autosteer-teknologi. Istället fann man att risken att råka ut för en olycka med en Tesla var 40% lägre då bilen kördes i automatiskt läge än då föraren körde bilen manuellt. Eftersom Tesla skickar ut nya uppdateringar till alla bilar kontinuerligt, är det rimligt att anta att nästa gång en liknande situation uppstår kommer alla Tesla-bilar att kunna hantera situationen och olyckor av just detta slag kan undvikas. Detta gör stor skillnad jämfört med vad som gäller för mänskliga förare som inte automatiskt kan dela med sig av sin erfarenhet på samma sätt. En biltillverkare kan automatiskt spridas all “erfarenhet” till alla sina bilar. Uppskattningsvis kan 300 tusen liv att räddas per decennium redan 2050 tack vare självkörande bilar.

Vilda djur

Viltolyckorna kan reduceras dramatiskt med självkörande bilar
Viltolyckorna kan reduceras dramatiskt med självkörande bilar

Bara i Sverige sker varje år mellan 45 och 60 tusen rapporterade olyckor med vilda djur. Mänskliga förare har svårt att se djuren i tid, speciellt under skymning och gryning. I de flesta fall skadas bara djuret och fordonet. I dessa olyckor skadas ca. 800 människor varje år och mindre än 10 personer dör. Volvo håller på att utveckla teknologi som kan upptäcka när vilda djur är på väg att korsa vägbanan och därmed undvika olyckor. Volvo utlovar att redan 2020 skall ingen människa bli alvarligt skadad i en ny Volvo.

Reaktionstid

Vi kan anta att reaktionstiden för en självkörande bil är ca. 0,3 sekunder vilket skall jämföras med en genomsnittlig reaktionstid på ca. 2 sekunder för en mänsklig förare. Antag att en bil framförs i 90 km/h. En självkörande bil kan då börja bromsa eller styra undan efter 7,5 meter jämfört med 50 meter för en mänsklig förare. Dessutom skulle en självkörande bil i denna situation ta bättre hänsyn till andra fordon och därmed kunna undvika att en annan bil kör på när bilen bromsar eller styr undan. Detta kommer uppenbarligen att spara många liv.

Notera att detta är möjligt redan med självkörande bilar på nivå 2-3. Detta är inte förutsägelser utan gäller med dagens teknik. Den nya Volvo XC60 kommer t.ex. inte bara att klara att bromsa själv utan också att styra undan!

Automatiska lastbilar och långtradare

Självkörande privata lyxbilar som Tesla, BMW, Mercedes och Volvo kommer att få tidiga användare som vill pröva ny teknologi. Men de ekonomiska vinsterna kommer inte huvudsakligen att ske för självkörande personbilar utan för lastfordon, långtradare och bussar. Här är några skäl varför vi kan förvänta oss detta:

 • Lönekostnader
 • Möjlighet att kunna använda fordonet 24-7
 • Arbetslagstiftning
 • Färre olyckor
 • Mindre stöldrisk för lasten
Självkörande långradare
En självkörande långtradare testas av Otto

Långdistansförare tenderar att arbeta mycket långa veckor och trötthet är en sannolik orsak till många av dagens olyckor. Automatiseringstekniken är redan på gång för dessa fordon. Initialt är det troligt att transportföretag vill kunna dra ned på antalet chaufförer och senare helt ta bort förarna. I Europa finns det ca. 13 miljoner tunga fordon och 23 miljoner mindre lastbilar. Att ta hand om arbetslösa chaufförer kommer nog att bli en av de största utmaningarna med detta teknikskifte.

Ny vision för lasttransport

Det finns olika visioner för hur transporter kommer att fungera i framtiden. Kommer transporter att ske med små fordon direkt från produktion till slutdestination eller kommer stora långtradare fortfarande att användas för långa distanser?

Det är rimligt att anta att det inte kommer att bli på det ena eller det andra sättet. Men vi tack vare denna revolution kan vi förvänta oss många andra förändringar i samhället. För att förstå vad som kommer att hända måste vi kombinera effekten av självkörande fordon med de förändringar som kommer att ske med våra produktionsmetoder (automatisering, 3D-printing mm.). Mycket tillverkningsindustri kan förväntas flytta närmare konsumenterna. Detta kan leda till fler mindre automatiska fordon (eller till och med i vissa fall drönare). Å andra sidan när långdistanstransport ändå krävs kan man tänka sig väldigt stora helautomatiska långtradare som körs mellan omlastningsstationer där lasten flyttas över automatiskt till de mindre lastbilarna som sen levererar till konsumenten. Detta bör ge ekonomiska och miljömässiga vinster.

Sociala förändringar

Det finns mycket som talar för varför dessa förändringar är önskvärda:

 • Färre totalt antal olyckor
 • Nollvision för dödsolyckor
 • Att kunna arbeta eller till och med sova i bilen
 • Flera personer kan dela på en bil eftersom bilen själv kan ta sig mellan platser utan förare
 • Bil-pooler eller taxitjänst/biltjänst (tänk Uber men utan förare)
 • Minskad transportkostnad eftersom förare inte behövs
 • Miljömässiga vinster på grund av mer optimal körteknik och bättre vägval

Men vi kan också förvänta oss stora sociala förändringar. En del av dessa kan som de som nämnts ovan vara positiva. Men eftersom det är troligt att många chaufförer kommer att förlora jobbet så finns det också stora utmaningar. Långtradarchaufför är faktiskt ett av de vanligaste jobben i de flesta amerikanska delstaterna och miljoner människor kommer sannolikt att förlora jobbet över ett par decennier. Naturligtvis kommer inte alla fordon att ersättas på en gång. En del långtradarchaufförer kommer att pensioneras innan deras fordon ersätts med ett självkörande fordon Men det är rimligt att anta att inom 20 år kommer praktiskt taget alla långdistansfordon att vara helt självkörande. Detta gäller också kortdistansfordon.

Vad kan fördröja denna utveckling?

Möjligheterna är enorma. Så hur fort kommer detta att ske? Det finns ett antal faktorer som kan fördröja denna utveckling. De viktigaste av dessa är sannolikt behov av ny lagstiftning, nya eller bättre användarinterface mellan människa/maskin, att människor initialt inte vågar lita på självkörande fordon samt körning under extrema väg- och väderförhållanden.

Policy och lagstiftning

Självkörande bil med ratt och pedaler
Initialt kommer självkörande bilar fortfarande att ha ratt och pedaler

Så här långt har bara ett fåtal amerikanska delstater gett tillstånd att testa fullständigt självkörande bilar på vägarna. Däremot kör redan ganska många delvis automatiska fordon. Då krävs att föraren har sina händer på ratten och fötterna på pedalen. Föraren kan ta över när som helst och är juridiskt ansvarig om något skulle hända. Olyckan ovan var ett sådant fall.

Lagstiftarna kan tveka att ge tillstånd för att testa och köra självkörande bilar och detta är sannolikt en av de troligaste orsaken till varför det kan ta längre tid innan vi ser helt självkörande bilar än vad visionärerna tror. På sikt kommer dock vissa delar av denna teknologi sannolikt att bli ett krav för alla bilar. T.ex. måste alla nya bilar i USA ha automatisk bromsning redan 2022. Trots att Volvo ligger långt framme med teknologin så ligger Sverige tyvärr efter när det gäller lagstiftningen. Ett delbetänkande finns men datainspektionen har sågat det eftersom tekniken med kameror och andra sensorer inte kan garantera personlig integritet.

Försäkring och ansvar

Trots att olyckor kommer att bli mindre vanliga med självkörande bilar, kan försäkringsbolag fortfarande ifrågasätta vems fel en olycka är. För att hantera detta kommer bilföretag (tex. Volvo) att ta fullt ansvar så länge bilen körs i automatiskt läge. Därför bör detta inte nämnvärt fördröja övergången till självkörande bilar. Tyska myndigheter har redan påbörjat arbetet att ta fram etiska regler för självkörande bilar. Man har preciserat hur prioriteringen mellan människoliv, djur och ägodelar skall hanteras i ett möjligt olycksscenario. Detta är knappast något vi människor behöver fundera över. Men medan detta delvis är en policy fråga hänger det också nära ihop med ansvarsfrågor.

Missbruk av data

Självkörande bilar behöver olika sensorer och navigationsutrustning och måste kommunicera med servrar och kanske andra bilar. Indirekt kan data om var en viss person finns kunna lokaliseras i realtid. Det skulle t.ex. vara möjligt att spåra och förutsäga normala rutter. Detta skulle kunna användas för kommersiella syften men myndigheter kan också teoretiskt övervaka var varje bil och person finns.

Men eftersom de flesta av oss redan använder smarta telefoner så är sannolikt denna information redan känd av dem som vill veta. Telekomoperatörer kan sedan länge spåra var vilken mobiltelefon som helst finns om än inte med samma precision som GPS data ger. Att spåra en bil kan inte göra någon större skillnad. Myndigheter och företag kan redan använda och potentiellt missbruka detta. Detta är ett generellt problem som behöver hanteras med lagstiftning, men självkörande bilar är inte mer problematiska än annan övervakning av mobila uppkopplade enheter.

Självkörande buss
Test av en självkörande buss

Datasäkerhet

Självkörande bilar kommer att vara uppkopplade över internet. Det gör att det finns risk att de kan bli hackade. En hacker kan vara intresserad av att spåra var bilen finns, stjäla bilen eller ännu värre försöka ta över en eller flera bilar. Detta skulle potentiellt kunna användas för att utföra terroristdåd och kunna skada civilsamhället. Biltillverkare måste dela upp olika delsystem och se till att all kommunikationen är säker. Dessutom måste att olika skyddssystem finnas som spårar och blockerar oväntade avvikelser.

Denna typ av lösningar finns redan för generella IT system. Men om inte alla delsystem hålls uppdaterade så finns det alltid en risk att hackare kommer åt systemen. När bilparken åldras så finns det alltid en risk att biltillverkarna slutar att skicka uppdateringar för gamla bilar, eller ännu värre en biltillverkare kan gå i konkurs. Detta kan förkorta livstiden och sänka andrahandsvärdet på självkörande bilar jämfört med traditionella bil. Tänk t.ex. på hur Microsoft eller Apple slutar att supporta gamla operativsystem eller telefoner.

Hur kommer samhället att förändras?

IHS uppskattar att det kommer att säljas 76 miljoner självkörande bilar under de närmaste 20 åren. Det är ungefär lika många bilar som såldes i hela världen under 2016. Denna siffra låter kanske inte imponerande. Men eftersom en enda fullständigt självkörande bil potentiellt kan ersätta 9 traditionella bilar så döljer denna siffra en mycket mer radikal omställning än statistiken visar. Hur kommer vårt samhälle att förändras som resultat av detta?

Trafiken på våra genomfartsleder ökar hela tiden och det leder till mer och mer trafikstockningar. Att bygga fler och bredare leder med fler filer hjälper oftast bara tillfälligt. Självkörande bilar redan med automatisering på nivå 3-4 kan, tack vare snabbare reaktionstider och synkronisering mellan bilarna, köra mycket närmare varandra på leder och motorvägar till och med i högre hastigheter. Platsen som krävs per bil kommer därmed att reduceras dramatiskt jämfört med bilar som körs av mänskliga förare. Därför behöver vi inte utveckla infrastrukturen lika mycket som vad som skulle vara fallet

Självkörande bilar på nivå 1-4 ovan kan inte ses som något annat än förbättringar av traditionella förarkörda bilar. Nivå 3-4 kan visserligen innebära att föraren kan göra något annat under körning och släppa koncentrationen på körningen. Det är ett stort steg framåt. Men dessa bilar kräver fortfarande en förare med körkort. Det är bara när vi når nivå 5 som vi får bilar som inte bara är självkörande utan i praktiken förarlösa.

Alla de lägre nivåerna gör bilkörningen säkrare (och detta skall inte föraktas) men bara nivå 5 är transformerande. För bilar på denna nivå behövs det inte längre någon ratt eller pedaler. Det är möjligt att en del bilar kommer att ha dessa kvar men de behövs inte. Dessa bilar kan t.o.m. köra utan att någon människa finns i bilen. Detta skapar förutsättningar för förändringar.

Det enda vi alltid kan vara säkra på är att förutsägelser om framtiden är ofullständiga (inkl. denna). Att självkörande bilar är på väg att bli vardagsmat kräver bara extrapolering av trender som redan påbörjats. Men medan de tekniska möjligheterna är relativt lätta att förutsäga är det svårt att sia kring förändringar som kommer att ske av sociala mönster och hur affärsmodeller kommer att förändras som resultat av detta.

Om 10 år kommer sannolikt de flesta bilar som säljs att vara kapabla att köra förarlöst. Men eftersom en ny bil normalt används i 20-25 år så kommer det antagligen att ta 20 år innan den fulla effekten kommer att märkas. Eftersom många människor antagligen kommer att förlora sina nuvarande jobb som resultat av ökande automatisering måste vi tillsammans fundera ut hur vi skall lösa de sociala problem som uppstår. Elon Musk, grundaren av Tesla, SpaceX och Hyperloop föreslår en basinkomst eller medborgarlön som en möjlig lösning.

Nya transportmönster

Eftersom förarlösa bilar kan användas 24×7 och själva bedöma när de behöver service eller repareras skulle det vara slöseri att inte använda bilarna dygnet om. Detta gör att man kan förutsätta att nya affärsmodeller kommer att uppstå och att det kommer att bli mindre vanligt att själv äga en bil. I de fall man själv äger en, så kan t.ex. hela familjen dela på en bil eller så kan en bostadsrättsförening ha ett antal bilar som medlemmarna kan boka online. I förlängning kan självkörande bilar bli morgondagens kollektivtrafiksystem.

Givetvis kommer denna förändring att ske stegvis och självkörande bilar kommer inledningsvis att ägas och användas på samma sätt som dagens bilar. Men när bilarna kan köras utan förare och i princip användas dygnet runt kommer antalet bilar att gå ned. Välkommen till Car-as-a-Service – CaaS! Biltillverkare och företag som Uber har insett detta och planerar redan för detta scenario.

Tänk dig ett perfekt AI-optimerat taxisystem utan förare. Ett transportsystem som alltid hittar den snabbaste och effektivaste vägen och som undviker vägar med köer. Eftersom det inte behövs någon förare så får det plats fler personer i bilen och eftersom ingen chaufför behöver någon rast så kan varje bil användas optimalt. Ett sådant system kommer definitivt att konkurrera med traditionell kollektivtrafik i städerna. Kortsiktigt kommer bussar och spårvagnar att bli överflödiga. Existerande tunnelbanesystem i större städer kommer åtminstone initialt finnas kvar, mycket på grund av hög kapacitet och eftersom människor bor och arbetar i samma områden vilket gör dessa konkurrenskraftiga på dessa sträckor.

Över tid kommer självkörande bilar att ersätta förardrivna bilar och köer kommer att vara ett minne blott. På lång sikt kommer vi också att förändra hur vi bygger städer eftersom kollektivtrafiken inte längre blir en begränsning för var man kan och vill bo. När detta sker kommer definitivt traditionella kollektivtrafiksystem att förlora sina fördelar. På riktigt lång sikt kanske självkörande fordon bli det enda kollektivtrafiksystemet vi behöver.

Långa resor

För längre resor kommer nod-baserade transportmedel som Hyper Loop säkert att ta över marknader från tåg och flyg, speciellt i högtrafikerade korridorer mellan större städer. Men Airbus och Siemens håller också på att utveckla små elektriska flygplan med mindre än 20 sittplatser som är avsedda för medeldistanstransporter.

Det krävs inte alltför mycket fantasi för att anta att även denna typ av flygplan också kommer att bli förarlösa i framtiden och kanske inte ens behöver några flygplatser. Dessa förändring kommer att drivas av miljöhänsyn men det kommer också kommer att finnas betydande vinster i form av minskade köer samt kortare och mer bekväma resor. Den verkliga transformeringen kommer att ske när vi får riktiga förarlösa bilar (nivå 5). Men då kan vi istället förvänta oss enorma samhällsförändringar. Tills dess kommer självkörande bilar bara att hjälpa mänskliga förare och göra våra vägar säkrare och mer miljövänliga.

När vi inte längre har behov att bygga nod-baserade kollektivtrafiksystem kommer detta att ha mycket omfattande effekter på vårt hur vårt samhälle är organiserat. Innerstäder kanske inte längre behövs. Kommer vi kanske att bo i byar igen? Ingen vet. Detta kommer att bli en stor revolution, och en massa frågor är ännu obesvarade.

Sammanfattning

Självkörande militärfordon
Ett självkörande militärfordon –TerraMax 

De närmaste åren kommer att bli mycket intressanta. Många tillverkare är på gång att introducera nya självkörande bilar, vi kommer att få nya lagar som gör denna utveckling möjlig. En explosion av nyheter på detta område kommer att ske de närmaste åren. Det finns visserligen några möjliga bromsande faktorer men de flesta av dessa är relativt lätta att lösa. De mest oroande är de problem som kommer av den sociala omställningen som kommer att ske, t.ex. att många människor kommer att förlora sina jobb. Dessa måste lösas men kommer knappast att bromsa utvecklingen som sådan.

En del länder kommer kanske tveka att stifta nya lagar. Men sjunkande olycksstatistik, stora ekonomiska och miljövinster tillsammans med en önskan om ökad komfort kommer att driva på denna utveckling. Nya affärsmodeller där bilar inte längre är en produkt utan en tjänst kommer att uppstå. Hur kommer detta att förändra samhället? Var och hur vi lever, arbetar och möts? Ingen vet. Men det är inget tvivel om att det kommer att ske.

Vi står vid början till en revolution som är i nivå med den industriella revolutionen och ingen vet riktigt vad som kommer att hända. Redan med lägre nivåer av automatisering kommer säkerheten på vägarna att förbättras. Men vad som händer sen är fortfarande oklart. Kanske frågan när tar självkörande bilar tar över är fel ställd. Kanske vi istället skall ställa frågan annorlunda – När blir det förbjudet med förardrivna bilar?

Mikael Gislén är VD i Gislen Software, ett svenskägt Indiskt IT företag. Mikael startade företaget 1994. Gislen Software erbjuder högkvalitativa utvecklingstjänster till kunder främst i Skandinavien och Storbritannien.