GPT-4 Turbo

GPT-4 Turbo: Förbättrad prestation med ny generativ AI


För knappt ett år sedan släppte Open-AI ChatGPT, vilket blev startskottet för en ny era inom utvecklingen av artificiell intelligens. Sedan dess har många andra företag släppt lösningar baserade på liknande tekniker. I mitten av mars släppte de ChatGPT-4 som var en mycket bättre modell baserad på samma textbas som kostade $20/månad att använda. Förra veckan vid deras Developers Day presenterade de en betydande uppdateringen – GPT-4 Turbo. Med sin omfattande kunskapsbas som uppdaterats för att bli mer relevant, kan nu GPT-4 Turbo svara på frågor som täcker nästan dagsaktuella uppgifter och trender. Detta är främst viktigt för snabbt föränderliga sektorer.

Meddelandet du skickade var för långt, vänligen ladda om konversationen och skicka något kortare.

– Fel vid publicering av långa texter i tidigare versioner av ChatGPT

I den här artikeln går vi igenom de olika aspekterna av GPT-4 Turbo och lyfter fram dess ökade minne – Den kan nu hantera upp till 128 000 så kallade tokens. Vidare, de nya personliga chat-botarna som förbättrar kundservicen och nya innovativa funktioner för att skapa bilder och konst. Dessutom har de presenterat något de kallar för GPT Store, som är en plattform för att visa upp och tjäna pengar på egna skräddarsydda GPT-applikationer. OpenAI har nu också integrerat olika AI-verktyg i ett sammanhängande gränssnitt. I annonseringen i förra veckan nämndes också att Open-AI åtar sig att försvara sina användare i händelse av upphovsrättsfrågor när de använder material som producerats med deras AI verktyg. Detta är en avgörande faktor för företag som är starkt beroende av AI inom kreativa sektorer, för att de kall våga använda AI.

Jag har själv precis börjat använda GPT-4 Turbo, och såvitt jag kan se håller den vad den lovar!

Förbättrad kunskap och information i realtid

Vi som använt ChatGPT har nog alla blivit frustrerade av att de tidigare versionerna av ChatGPT som inte tränades på data efter september 2021. Visst, med hjälp av integrationen med Bing var det möjligt för ChatGPT att hitta saker på nätet och använda dem. Men svaren blev ofta lite spretiga beroende på vilken eller vilka webbsidor den råkade hitta. Det var inte riktigt samma sak som om den hade tränats på färska data redan från första början. Den nya GPT-4 Turbo har tränats på fakta som räcker fram till april 2023. Denna uppdatering innebär att företag kan få tillgång till de senaste uppgifterna och trenderna, vilket är avgörande för snabbt föränderliga sektorer. Enbart denna funktion lyfter GPT-4 Turbo från ett enkelt verktyg till en viktig tillgång för strategisk planering och välgrundat beslutsfattande.

Utökad kapacitet med utökad inmatning

GPT-4 Turbos förmåga att bearbeta upp till 128 000 kontexttoken, vilket ungefär motsvarar 300 boksidor, innebär ett stort steg framåt i hanteringen av omfattande dokument. Denna expansion är särskilt fördelaktig för juridiska, finansiella tjänster och utbildningssektorer, där hantering av stora informationsvolymer är vardagsmat. Det gör det möjligt för vårt team att effektivt bearbeta och sammanfatta stora datamängder och omfattande rapporter, vilket ökar effektiviteten och förståelsen.

Personligt anpassade chatbots: Revolutionerar kundtjänsten

OpenAI presenterade ett antal GPT-4 Turbo-chatbots som kommer att förändra kundservice och användarupplevelse. Dessa skräddarsydda AI-agenter kan hantera frågor, ge specialiserad assistans och erbjuda mer personliga interaktioner.

Följande lista över personliga chatbots baseras på vad som är tillgängligt per den 12 november 2023,

  • Bildskapande och konst: Funktioner som DALL-E och Cosmic Dream öppnar upp för enorma möjligheter inom visuell kreativitet.
  • Data och teknisk assistans: Verktyg som Data Analysis och Tech Support Advisor förenklar komplexa uppgifter.
  • Spel och underhållning: Från förklaringar av brädspel till recept på mocktails – GPT-4 Turbo tillgodoser fritidsaktiviteter.
  • Stöd för skrivande och kommunikation: Här finns hjälpmedel som The Negotiator och Creative Writing Coach för att förbättra specifika färdigheter.
  • Pedagogisk och praktisk hjälp: GPT-4 Turbo erbjuder praktisk hjälp med allt från tvättråd till matematikhandledning.

Andra nya funktioner

Bland de andra nya funktionerna finns GPT Store, en plattform för att visa upp och tjäna pengar på skräddarsydda GPT-applikationer. Denna marknadsplats ger företag möjlighet att visa upp sina unika AI-lösningar, vilket främjar en miljö präglad av innovation och kreativitet. Ännu viktigare är att det ger en ny väg för intäktsgenerering, vilket innebär ett betydande steg i AI-tillämpning och kommersialisering. Detta initiativ uppmuntrar tillväxt och diversifiering av AI-lösningar och stöder den bredare AI-industrin genom att skapa ett nav för banbrytande applikationer.

Utöver GPT Store har OpenAI integrerat olika AI-verktyg i ett sammanhängande gränssnitt. Genom att konsolidera funktioner som dataanalys, dokumentsökning med mera i en plattform uppnås ett effektivare arbetsflöde. Detta leder till ökad produktivitet, eftersom de nu kan få tillgång till fler AI-funktioner på ett enhetligt och användarvänligt sätt. Att integrera dessa verktyg i ett enda gränssnitt återspeglar OpenAIs fokus på att förbättra användbarheten och effektiviteten och tillgodose de föränderliga behoven hos dess mångsidiga användarbas.

Att navigera i det juridiska landskapet

Utmaningen att hantera upphovsrättsintrång i AI-genererat innehåll är en angelägen fråga, särskilt för företag som förlitar sig på AI för att skapa och distribuera innehåll. Denna oro beror till stor del på möjligheten att AI-genererat material oavsiktligt kan spegla befintliga upphovsrättsskyddade verk. Med tanke på att AI-system som GPT-4 Turbo har avancerade funktioner för att hämta och syntetisera ett brett spektrum av källor finns det en risk att deras resultat oavsiktligt kan replikera upphovsrättsskyddat material, vilket leder till potentiella juridiska komplikationer.

I sitt tillkännagivande åtog sig Open-AI att försvara sina användare i händelse av upphovsrättsfrågor när de använder det producerade materialet. Åtagandet att skydda användare i fall av upphovsrättsintrång är en viktig utveckling för att ta itu med dessa utmaningar. Detta stöd är särskilt värdefullt för företag som är beroende av AI för att skapa innehåll, eftersom det ger ett skydd mot eventuella rättsliga tvister. En sådan åtgärd minskar den oro som är förknippad med att använda AI i kreativa strävanden och uppmuntrar fler företag att utnyttja fördelarna med AI-genererat innehåll utan rädsla för juridiska problem.

Denna utveckling är avgörande för att möjliggöra en effektiv och ansvarsfull användning av AI inom kreativa sektorer. Den visar på en förståelse för hur komplicerat det är att urskilja upphovsrättsintrång i AI-genererat innehåll, vilket banar väg för en säker och innovativ miljö där AI kan utnyttjas till sin fulla potential i kreativa branscher.

Sammanfattning

GPT-4 Turbo är inte bara ett tekniskt framsteg utan också ett transformativt verktyg. Från att få tillgång till banbrytande information till att skapa personliga kundupplevelser och utforska potentialen hos AI på nya sätt, ger GPT-4 Turbo en rad fördelar som tillgodoser ett brett spektrum av affärsbehov.

 

Lämna ett svar