DevOps-tjänster

På Gislen Software vet vi hur snabbt den digitala utvecklingen går och vilken avgörande roll effektiv mjukvaruutveckling och drift spelar för att företag skall vara framgångsrika. Som en högkvalitativ leverantör baserad i Indien, med lång erfarenhet av att arbeta med svenska och brittiska kunder, tillför vi ett unikt perspektiv som blandar det bästa av globala metoder med lokal expertis.

Skräddarsydd DevOps för ditt företag

DevOps innebär inte en lösning för alla. Tvärtom så är vi medvetna om varje företag har egna unika utmaningar och krav, från startups till stora företag och inom olika branscher. Vår strategi är att skräddarsy våra DevOps-metoder så att de passar varje kunds behov och säkerställer att vi utvecklar och underhåller era webbapplikationer och lösningar på ett effektivt och tillförlitligt sätt.

Överbrygga klyftan mellan utveckling och drift

Kärnan i vår DevOps-filosofi är att överbrygga den traditionella klyftan mellan programvaruutveckling och IT-drift. Vi uppnår detta genom att främja en kultur av samarbete, integration och ständiga förbättringar inom våra team. Detta tillvägagångssätt påskyndar distributionen av nya funktioner och korrigeringar och säkerställer att dina webbapplikationer förblir robusta, skalbara och säkra.

Utnyttjande av banbrytande teknik

Vårt team på Gislen Software är kunnigt inom de senaste teknikerna och verktygen som driver DevOps-excellens. Från automatiserad testning och kontinuerlig integration till kontinuerlig driftsättning och infrastruktur som kod, vi utnyttjar dessa tekniker för att säkerställa att dina webbapplikationer utvecklas, testas och släpps snabbare och med högre kvalitet än någonsin.

Säkerhet och efterlevnad

Vi förstår hur viktigt det är med säkerhet och efterlevnad, särskilt för våra kunder i Storbritannien och Sverige, och därför integrerar vi säkerhetsrutiner i varje steg av utvecklingslivscykeln. Vår DevOps-strategi säkerställer att dina applikationer uppfyller relevanta regler och är skyddade mot nya hot.

Kontinuerlig övervakning och support

Vårt jobb tar inte slut när din lösning har driftsatts. Vi tillhandahåller kontinuerlig övervakning och support för att säkerställa att dina webbapplikationer alltid fungerar optimalt. Våra proaktiva övervakningsstrategier gör det möjligt för oss att identifiera och åtgärda potentiella problem innan de påverkar din affärsverksamhet.

DevOps-lösningar för webbapplikationer och lösningar

På Gislen Software förstår vi DevOps kritiska roll i det moderna digitala landskapet. Vårt tillvägagångssätt kombinerar agila metoder, automatisering och kontinuerlig integration/leverans (CI/CD) för att effektivt leverera högkvalitativa mjukvarulösningar. Vår expertis sträcker sig över olika domäner, vilket säkerställer skräddarsydda DevOps-strategier för varje klient.

CI/CD-pipelines och automatisering

Vårt DevOps-team specialiserar sig på att upprätta robusta Continuous Integration och Continuous Delivery (CI/CD)-pipelines, automatiserar mjukvaruleveransprocessen för att säkerställa snabbare släppcykler och mjukvara av högre kvalitet. Våra tjänster inkluderar:

 • Automatiserade tester: Implementering av automatiserade ramverk säkerställer att varje kodinlämning testas, vilket minskar buggar och förbättrar kodkvaliteten.
 • Kontinuerlig integration: Integrera kod i ett gemensamt repository flera gånger dagligen, varje incheckning verifieras av en automatisk byggnad, vilket låter team upptäcka problem tidigt.
 • Kontinuerlig distribution: Automatisering av utgivningsprocessen så att nya ändringar i kodbasen automatiskt distribueras till produktionsmiljön, vilket säkerställer ett sömlöst flöde från utveckling till distribution.
Infrastruktur som kod (IaC)

Vi utnyttjar Infrastructure as Code (IaC) för att hantera och förse beräkningsinfrastruktur genom maskinläsbara definitionsfiler snarare än fysisk hårdvarukonfiguration eller interaktiva konfigurationsverktyg. Denna ansats säkerställer:

 • Konsekvens och effektivitet: Automatiserade miljöer är snabbt uppsatta eller nedmonterade, vilket minskar tiden och potentiella mänskliga fel associerade med manuella konfigurationer.
 • Skalbarhet: Hantera och skala infrastrukturen enligt projektets krav, vilket säkerställer optimal prestanda och resursanvändning.
 • Versionskontroll: Infrastrukturändringar hanteras med version och är spårbara, vilket möjliggör enkla återställningar och förståelse för infrastrukturens utveckling över tid.
Övervakning och loggning

Kontinuerlig övervakning och loggning är väsentliga komponenter i vår DevOps-praxis, vilket ger insikter i applikationsprestanda och hjälper till med proaktiv problemlösning. Våra lösningar inkluderar:

 • Realtidsövervakning: Implementering av verktyg och metoder för realtidsövervakning av applikationer, infrastruktur och nätverk för att säkerställa hög tillgänglighet och prestanda.
 • Logghantering: Sammanställning, strukturering och analys av loggdata för att få insikter om systemets beteende och identifiera potentiella problem innan de påverkar verksamheten.
 • Meddelanden och notifikationer: Konfiguration av varningssystem för att meddela intressenter om kritiska problem, vilket säkerställer snabba svarstider för att mildra risker.
DevOps-kultur och konsultation

Förstå att DevOps lika mycket handlar om kultur som om verktyg, erbjuder vi konsulttjänster för att hjälpa organisationer att anta ett DevOps-tänkesätt. Detta inkluderar:

 • Utbildning och workshops: Utbilda team om DevOps-praktiker, verktyg och kultur för att säkerställa att alla är anpassade och arbetar effektivt mot gemensamma mål.
 • Processestimering: Analysera befintliga utvecklings- och distributionssprocesser för att identifiera flaskhalsar och förbättringsområden, vilket underlättar smidigare arbetsflöden.
 • Integrering av verktygskedjor: Hjälpa till att välja och integrera rätt verktyg som kompletterar varandra och överensstämmer med projektets mål och befintlig infrastruktur.

Varför Gislen Software?

 • Global expertis, lokal insikt: Vår omfattande erfarenhet av kunder i Sverige och Storbritannien, i kombination med vår djupa förståelse för det indiska tekniklandskapet, ger oss en unik position för att erbjuda globalt konkurrenskraftiga men lokalt relevanta lösningar.
 • Högt värde och kvalitet: Vi är fast beslutna att leverera tjänster med högt värde och hög kvalitet. Våra DevOps-metoder är utformade för att öka effektiviteten, minska kostnaderna och förbättra den övergripande kvaliteten på dina webbapplikationer.
 • Kundcentrerat tillvägagångssätt: På Gislen Software prioriterar vi dina behov och mål. Våra DevOps-tjänster är skräddarsydda för att uppfylla dina krav och säkerställa att vi tillför värde till ditt företag i varje steg.

Sammanfattningsvis är Gislen Software din idealiska partner för att integrera DevOps i din strategi för utveckling och underhåll av webbapplikationer. Vår blandning av global expertis och lokala insikter, i kombination med ett orubbligt engagemang för kvalitet och värde, gör oss till förstahandsvalet för företag som vill ligga steget före i den snabba digitala världen. Kontakta oss idag för att utforska hur vi kan förändra ditt webbapplikationslandskap med våra skräddarsydda DevOps-lösningar.

DovOps centrala roll

Vi är medvetna om den centrala roll som DevOps spelar för att underlätta den digitala omvandlingen och förbättra den operativa effektiviteten. Gislen Software är baserat i Chennai, Indien, med ett nätverk av filialer och partners över hela Europa, och har åtagit sig att betjäna våra uppskattade kunder i Storbritannien och Sverige. Vår expertis ligger i att utnyttja DevOps-metodik för att effektivisera utvecklingen, distributionen och underhållet av webbapplikationer och lösningar.

Vad vi erbjuder

Vårt engagemang sträcker sig längre än att bara implementera automatisering och CI/CD-pipelines, vi strävar efter att erbjuda omfattande stöd och insikter för att bemästra komplexiteten i modern livscykelhantering av programvara. Detta omfattar:

 • Säkerställa att projekt levereras i rätt tid med hjälp av DevOps-metoder för att minimera störningar i verksamheten och påskynda marknadsintroduktionen
 • Effektiv resurshantering för att tillhandahålla lösningar med högt värde inom budget, undvika onödiga utgifter och samtidigt bibehålla kvaliteten
 • Anpassa DevOps-strategier till övergripande affärsmål för att säkerställa sömlös integration och optimera avkastningen på investeringen
 • Underlätta en smidig integrering av ny teknik och nya processer i befintliga system för att stärka den operativa smidigheten och ett välgrundat beslutsfattande.

På Gislen Software ser vi vår relation med kunderna som ett partnerskap i innovation. Vi arbetar tillsammans för att utveckla skräddarsydda lösningar som främjar digital utveckling och organisatorisk excellens.

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig

  SKICKA EN FÖRFRÅGAN