Koldioxidkompensation för bokföringsåret 2022-23


Vi är stolta över att Gislen Software fortsätter att vara ett ansvarsfullt företag när det gäller miljön. Precis som under tidigare år kompenserar vi inte bara vår koldioxid utan vi gör det tre gånger om. Sedan 2018 har vi varit ett koldioxidnegativt företag. Detta visar på att vi tar ansvar för en hållbar tillväxt och vi försöker därmed hjälpa till att skapa en renare, grönare framtid. Genom att investera i förnyelsebar energi är vi del av en förändring till det bättre som gynnar oss alla.

För detta bokföringsår har våra utsläpp gått upp något eftersom vi nu jobbat nästan helt normalt från kontoret. Totalt släppte vi ut 160 ton koldioxid. Vi reducerar våra utsläpp genom att använda solpaneler och effektiva luftkonditioneringar och servrar. Dessutom finns vi i den delstaten i Indien som har den renaste elen, tack vare vindkraft, solkraft och kärnkraft. Här är projekten vi har kompenserat genom: