Kontinuerlig utveckling (CI/CD) hos Gislen Software

På Gislen Software förstår vi den snabbt utvecklande tekniksektorn och den viktiga roll som kontinuerlig utveckling spelar för att företag över hela världen ska lyckas. Som en framstående och kvalitetsdriven enhet i Indien med en stor erfarenhet av att betjäna kunder från Sverige och Storbritannien erbjuder vi en distinkt blandning av globala bästa metoder med djupgående lokala insikter.

Anpassad kontinuerlig utveckling för ditt företag

Vi kan tillhandahålla tjänster för kontinuerlig utveckling för att möta de olika behoven hos företag, från spirande startups till etablerade konglomerat, som spänner över olika sektorer. Vi anpassar våra metoder för kontinuerlig utveckling så att de passar dina specifika affärsbehov och säkerställer en snabb, effektiv och ändamålsenlig utveckling av dina programvarulösningar.

Sömlös integrering över utvecklingscykler

Kärnan i vår metod för kontinuerlig utveckling är att säkerställa en sömlös och pågående integration av utvecklingscykler, vilket underlättar snabb iteration och förbättring av programvaruprodukter. Denna strategi minskar stilleståndstiden och påskyndar leveransen av nya funktioner, vilket garanterar att dina programvarulösningar förblir dynamiska, skalbara och säkra.

Att ligga i framkant när det gäller teknologiska framsteg

Vårt skickliga team på Gislen Software är väl förtrogna med den avantgardistiska teknik och de metoder som ligger till grund för kontinuerlig utveckling. Med hjälp av kontinuerlig integration, kontinuerlig testning och kontinuerlig driftsättning utnyttjar vi dessa avancerade metoder för att säkerställa att dina programvarulösningar itereras, testas och förbättras med oöverträffad hastighet och kvalitet.

Säkerställa strikt säkerhet och efterlevnad av standarder

Vi lägger stor vikt vid säkerhet och vi förstår sekretessbestämmelser som GDPR, baserat på vår tre decennier långa erfarenhet av att arbeta med kunder i Sverige och Storbritannien. Det innebär att vi använder säkerhetsrutiner i varje fas av livscykeln för programvaruutveckling. Vi ser till att din programvara uppfyller nödvändiga standarder och är robust mot föränderliga cybersäkerhetshot.

Kontinuerlig övervakning och oavbruten support

Vårt åtagande sträcker sig längre än till den första utgåvan av din programvara. Vi erbjuder orubbliga övervaknings- och supporttjänster för att säkerställa att dina programvarusystem fungerar felfritt. Vår proaktiva övervakningstaktik gör det möjligt för oss att proaktivt upptäcka och åtgärda potentiella problem och därmed mildra eventuella negativa effekter på din operativa effektivitet.

Kontinuerliga utvecklingsstrategier för mjukvarans evolution

På Gislen Software inser vi behovet av kontinuerlig utveckling för att möta dagens snabba förändringstakt. Vi använder en metodik som inkluderar agila principer, automatisering och ramverk för kontinuerlig integration/kontinuerlig distribution (CI/CD) för att säkerställa iterativ förbättring av mjukvarulösningar. Vår expertis täcker olika branscher och teknologiplattformar och tillhandahåller skräddarsydda kontinuerliga utvecklingsstrategier för varje kund.

CI/CD-pipelines och iterativ utveckling

Våra team kan etablera dynamiska pipelines för kontinuerlig integration och kontinuerlig distribution (CI/CD), vilka automatiserar mjukvaruutvecklingscykeln för mer frekventa uppdateringar och förbättrad mjukvarukvalitet. Våra tjänster omfattar:

 • Iterativ testning: Använda automatiserade tester för att validera varje ändring, vilket förbättrar kodens tillförlitlighet och minskar defekter.
 • Kontinuerlig integration: Frekvent sammanfoga kodändringar i ett centralt repository, där automatiserade byggen och tester validerar varje uppdatering, vilket underlättar tidig upptäckt av integrationsfel.
 • Kontinuerlig distribution: Automatisera distributionsprocessen så att validerade ändringar smidigt överförs till produktion, vilket bibehåller ett konsekvent leveransflöde.
Automatisering och hantering av infrastruktur

Vi använder infrastruktur som kod (IaC) för att automatisera och hantera infrastrukturen genom kod istället för manuella processer eller direkta fysiska konfigurationer. Denna metod garanterar:

 • Tillförlitlighet och hastighet: Snabb provisionering och nedmontering av miljöer, minimerar mänskliga fel och förbättrar effektiviteten i distributionen.
 • Anpassningsbarhet: Problemfritt justera infrastrukturens skala för att möta projektbehov, optimera prestanda och resursanvändning.
 • Spårbara ändringar: Versionskontroll av infrastrukturändringar, erbjuder tydliga insikter i historiska ändringar och förenklar återställningar.
Kontinuerlig övervakning och analys

Kontinuerlig övervakning och analys är vitala för vårt tillvägagångssätt med kontinuerlig utveckling, vilket erbjuder djupgående insikter i mjukvarans prestanda och hjälper till att förebyggande identifiera problem. Våra strategier inkluderar:

 • Direkt övervakning: Implementera avancerade metoder för omedelbar översikt över applikationer, infrastruktur och nätverk för att säkerställa maximal tillgänglighet och effektivitet.
 • Omfattande logganalys: Konsolidera och granska loggdata för att förstå systemoperationer och identifiera potentiella problem innan de påverkar verksamheten.
 • Proaktiva larm: Uppsätta avancerade larmsystem för att snabbt informera intressenter om kritiska problem, möjliggör snabb lösning och riskminimering.
Kultur och rådgivning för kontinuerlig utveckling

Vi förstår att kontinuerlig utveckling lika mycket handlar om ett förhållningssätt, dvs. kultur som teknologi. Vi erbjuder därför rådgivningstjänster för att främja en kultur av kontinuerlig förbättring. Detta innefattar:

 • Arbetsflödesförfining: Granska och förbättra befintliga utvecklings- och distributionsflöden för att eliminera ineffektivitet och strömlinjeforma operationer.
 • Integration av verktygskedjor: Assistera i att välja och integrera kompatibla verktyg som förbättrar projektresultat och kompletterar befintliga system.

Varför välja Gislen Software?

 • Global expertis, lokal insikt: Genom att utnyttja vår omfattande erfarenhet av kunder i Sverige och Storbritannien, tillsammans med våra djupa insikter i den indiska tekniska sfären, är Gislen Software skicklig på att leverera lösningar som inte bara är konkurrenskraftiga på global nivå utan också mycket relevanta för lokala sammanhang.
 • Engagemang för värde och excellens: Vårt mål är att tillhandahålla tjänster av högsta kvalitet och värde. Våra strategier för kontinuerlig utveckling är noggrant utformade för att öka effektiviteten, minska kostnaderna och höja kalibern på dina programvarulösningar.
 • Kundcentrerad metodik: Dina mål och krav är av största vikt för Gislen Software. Vi anpassar våra kontinuerliga utvecklingsinsatser för att anpassa oss till dina affärsbehov och säkerställa att vi bidrar med betydande värde vid varje tidpunkt.

Sammanfattningsvis är Gislen Software din partner för att implementera kontinuerlig utveckling för din programvaruutveckling och hjälpa dig med förbättringsstrategier. Vår kombination av internationell expertis och lokalt kunnande, i kombination med ett starkt engagemang för kvalitet och värde, gör oss till en självklar partner för företag som vill navigera genom den digitala komplexiteten. Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan förbättra livscykeln för din programvaruutveckling med våra skräddarsydda lösningar för kontinuerlig utveckling.

Kontinuerlig utvecklings centrala roll

Vi inser den centrala roll som kontinuerlig utveckling spelar för att driva digital innovation och öka den operativa effektiviteten. Gislen Software är baserat i Chennai i Indien och har ett nätverk av kontor och partners i Europa. Vi har som mål att jobba med kunder främst i Sverige Storbritannien. Vår specialitet är att använda metoder för kontinuerlig utveckling för att förfina den iterativa förbättringen, distributionen och underhållet av programvarulösningar.

Våra omfattande erbjudanden

Vårt kompetens innebär inte bara att tillämpa automatisering och iterativa utvecklingsramverk, vi strävar också efter att ge omfattande stöd och insikter för att hantera utmaningarna med moderna programvaruutvecklingscykler. Detta inkluderar:

 • Garantera snabb projektleverans genom metoder för kontinuerlig utveckling för att minska avbrott i verksamheten och påskynda marknadslanseringen
 • Optimera resurshanteringen för att leverera lösningar med högt värde inom budgetramarna och undvika onödiga kostnader samtidigt som kvaliteten upprätthålls
 • Harmonisera strategier för kontinuerlig utveckling enligt övergripande affärsmål för att säkerställa smidig integration och maximera avkastningen på investeringen
 • Möjliggöra ett enkelt införande av ny teknik och nya metoder inom befintliga infrastrukturer för att förbättra den operativa effektiviteten och det strategiska beslutsfattandet

På Gislen Software ser vi våra kundrelationer som partnerskap i innovation, där vi tillsammans skapar skräddarsydda lösningar som främjar digital tillväxt och organisatoriska prestationer.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vår expertis inom kontinuerlig utveckling kan gynna ditt företag.

  SKICKA EN FÖRFRÅGAN