Startups

Rätt blandning av expertis och kulturell synergi


Även om det ekonomiska läget ser dystert ut för det närmaste året, finns det studier som visar att start-ups fortfarande ändå tror på framtiden. En studie visade till exempel också att fler småföretag överväger att öka sin outsourcing för att minska kostnaderna och kunna växa under 2023.

Dagens digitala landskap förändras i en allt snabbare takt och det innebär att start-ups måste vara kostnadseffektiva för att kunna hinna med. De måste utveckla komplexa högkvalitativa lösningar för att kunna lyckas. Hos Gislen Software har vi en unik kombination av teknisk kompetens och kulturell förståelse för svenska förhållanden. Vi är ett svenskägt mjukvaruföretag i Indien och vi har en unik position som kan möta dessa behov. Genom att utnyttja vår expertis inom de mest relevanta teknikerna kan vi göra det möjligt för svenska start-ups att skala upp snabbt och ligga steget före konkurrenterna.

Låg personalomsättning och engagerade medarbetare

Ett framgångsrikt partnerskap för mjukvaruutveckling börjar med ett team av skickliga och engagerade medarbetare. Vårt företag har extremt låg personalomsättning, vilket garanterar att våra kunder har tillgång till en stabil arbetsstyrka med engagerade medarbetare. Detta minskar också kostnaderna för kunskapsöverföring och minskar riskerna för missförstånd. Detta minskar i sin tur de tid du behöver för att förklara vad du vill ha. Detta leder till stabilitet som översätts till högre produktivitet, kontinuitet och konsekvent programvarukvalitet.

Effektiv kommunikation och kulturell förståelse

Det kan vara en utmaning att hantera komplexa internationella samarbeten. Vårt teams starka kunskaper i engelska  och en svensk VD säkerställer problemfri kommunikation och kulturell förståelse. Med ett gediget grepp om svensk affärspraxis är vi väl rustade för att möta våra kunders unika behov och förväntningar. Vi utbildar våra anställda i hur man mildrar kulturella utmaningar. Just nu håller vi dessutom en kurs i svenska för några av våra indiska anställda. Vi har också hållit kurser och seminarier för många av våra kunder. Exempel på företag där vi har genomfört sådana utbildningar är ABB, PostNord, Scandinavian Airlines, Kantar Media Research och olika konferenser.

Teknisk kompetens och hög kvalitet

Vår tekniska kompetens spänner över olika teknikområden. Med hjälp av  kunskap kring Microsofts utvecklingsmiljöer, Angular, React, Linux, IoT, AI och olika systemintegrationsmiljöer hjälper vi våra kunder att:

  • bygga effektiva och avancerade tekniska lösningar för att uppfylla deras affärsmål.
  • hålla våra kunder uppdaterade om den senaste utvecklingen.
  • identifiera och dokumentera krav, utveckling, testning, support och underhåll.

Dessutom garanterar vårt engagemang för hög kvalitet att våra mjukvarulösningar är robusta, säkra användarvänliga. Genom att följa internationella standarder och bästa praxis kan vi erbjuda förstklassiga tjänster till nystartade företag. Vi har arbetat med flera start-ups i Sverige och Storbritannien och byggt pålitliga mjukvarulösningar som hjälpt dem att bli framgångsrika. För närvarande arbetar vi med små och medelstora kunder med SaaS-lösningar som ArchOver, Clarendo, Dineflow och Planter.

Checklista för start-ups

För att säkerställa ett framgångsrikt samarbete har vi några tips att dela med oss av.

Kompetenser Gislen Software Andra
Kvalitet och effektivitet
Partnern ska ha en dokumenterad erfarenhet av att leverera med kvalitet i tid och inom budget, och samtidigt upprätthåller en bra kommunikation med kunden.
Skalbarhet och flexibilitet
Partnern bör kunna skala upp eller ner sina tjänster efter behov och anpassa sig till förändringar i projektkraven eller startupföretagets tillväxtbehov.
Kulturell passform och anpassning
Partnern bör förstå startupföretagets värderingar och mål och kunna arbeta effektivt relaterat till dess företagskultur, vilket kan innebära att anpassa sin kommunikationsstil, sina arbetsvanor eller sin projektledningsmetod.
Stark kommunikationsförmåga
Tydlig och effektiv kommunikation är avgörande i varje outsourcingrelation. Partnern bör kunna kommunicera väl både skriftligt och muntligt.
Projektledning
Partnern bör ha en stark projektledningsförmåga, inklusive att planera, organisera, övervaka och kontrollera projekt samt hantera risker, resurser och intressenter.
Kunskaper i teknik och verktyg
Partnern bör känna till och vara skicklig på att använda relevant teknik och relevanta verktyg för arbetet och bör kunna anpassa sig till nya verktyg och ny teknik vid behov.
Datasäkerhet och efterlevnad
Partnern bör ha robusta system för att skydda känsliga uppgifter och följa relevanta dataskyddsbestämmelser, t.ex. GDPR.
Finansiell stabilitet
Partnern bör vara ekonomiskt stabil, så att startupföretaget kan lita på att de kommer att kunna fortsätta att tillhandahålla tjänsterna på lång sikt.
Proaktiv problemlösning
Partnern bör kunna identifiera och åtgärda potentiella problem innan de växer och blir betydande problem och bör vara förutseende när det gäller att hitta sätt att förbättra processer, minska kostnader eller höja kvaliteten.

Genom att se till att din outsourcingpartner har dessa kompetenser ökar sannolikheten för ett framgångsrikt samarbete och i slutändan uppnå era affärsmål på ett effektivare sätt.

Sammanfattning

I dagens värld spelar tekniken en allt viktigare roll för startupföretagens framgång. Gislen Software, med ett ben i Sverige och ett i Indien, erbjuder en perfektkombination av teknisk expertis, kulturell synergi och kostnadseffektivitet. Genom att samarbeta med oss kan europeiska nystartade företag dra nytta av Indiens tillgång på talang och resurser, vilket i slutändan leder till innovation, tillväxt och framgång på den globala marknaden. Kontakta oss för ett möte för att diskutera dina outsourcingbehov!

Lämna ett svar