Utmärkelser från ECGC & D&B


Anand receives the award on behalf of GSMUMBAI, INDIA – 7 Mars, 2015 – ECGC (Tidigare Export Credit Guarantee Corporation of India Limited) och Dun & Bradstreet (D&B) ger varje år en utmärkelse till Indiens mest framgångsrika exportföretag. Detta är ett erkännande av ledande exportörer inom olika sektorer. Företag med minst 10% av sin omsättning från exportförsäljning under bokföringsåret 2014 nominerades. Gislen Software fick två olika utmärkelser. Dels som bästa serviceexportör bland småföretag och dels totalt bästa exportör bland småföretag.

Detta var andra gången under mindre än 6 månader som Gislen Software fått en viktig utmärkelse för sin roll som ett ledande småföretag inom den indiska IT-sektorn.

Utmärkelsen presenterades på hotell Trident, Nariman Point i Mumbai och ledande affärsmän och politiker var närvarande. Under utdelningen lanserades också en skrift “India’s Leading Exporters 2015”, som beskriver ledande Indiska exportföretag inklusive de som tog emot utmärkelsen.

Smt. Nirmala Sitharaman, biträdande näringsminister från Indiska centralregeringen delade ut utmärkelserna biträdd av Smt. Geetha Muralidhar, Verkställande Direktör från ECGC Ltd och Shri. Kaushal Sampat Styrelseordförande och verkställande direktör för Dun & Bradstreet i Indien.

Anand Kumar Vyas, som är chef för vår integrationsavdelning och som tog emot utmärkelsen sa att det är en stor ära för mig att ta emot denna utmärkelse å Gislen Softwares vägnar Det känns som ett erkännande för allt hårt arbete som vi lagt ner under åren som gått för att växa och att hålla hög kvalité på våra tjänster. Det känns verkligen bra att stå här idag. Jag vill tacka juryn och organisatörerna för att de utsett oss.

Han fortsatte “Vi förstår att vi inte skulle kunna nått så långt om det inte vore för vår fantastiska personal och för att våra kunder litat på oss och på vårt företag. Jag ser denna utmärkelse som ett steg för att bli en ledare och ännu bättre skapa värde för våra kunder, anställa och samhället i stort ännu bättre under åren som kommer”.

About Gislen Software:

Gislen Software är ett ledande utvecklingsföretag som tillhandahåller IT utveckling, integrationstjänster och bokföringstjänster till i huvudsak den nordiska marknaden och de brittiska öarna. Gislen Software har jobbat med och levererat stora projekt till ledande kunder inklusive ABB, SAS och TNS Sifo så väl som ett antal mindre företag. Företagets startades för mer än 20 år sedan och har under dessa år jobbat med mer än 50 kunder. Företaget har mer än 60 anställda med huvudkontor i Chennai i södra Indien och ett dotterföretag i Stockholm. Företaget donerar 10% av sin vinst till Little Lambs School en stiftelse som företaget har startat och som ger högkvalitativ utbildning till fattiga barn. Företaget jobbar aktivt för att reducera sin miljöpåverkan genom solpaneler på taket, isolering mm. och jobbar för jämställdhet vad gäller kön, religion och kast och har haft en exceptionell låg personalomsättning tack vare lojala och hårt arbetande anställda. Gislen Software startades 1994 av den svenske entreprenören Mikael Gislén, som är Verkställande Direktör. Gislen Software firade sitt 20-årsjubileum i September 2014

About ‘ECGC – D&B Indian Exporters’ Excellence Awards 2015’

ECGC och D&B Indian Exporters’ Excellence Awards 2015 finns för att utmärka och fira ledande indiska exportföretag för deras framgångar och resultat under åren som gått. Totalt gavs 33 utmärkelser till olika sektorer. En jury som bestod av industri-experter och erkända experter inom relevanta industrisegment utsåg vinnarföretagen.

För mer information kontakta

Mikael Gislén, Verkställande Direktör

Telefon: +91-44-22627541

Följ Gislen Software på

Webben: www.gislen.com, www.gislen.se

Twitter: @MikaelGislen

Facebook: https://www.facebook.com/GislenSoftware

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/gislensoftware

Lämna ett svar