Informationsblad

På den här sidan har vi samlat några resurser som hjälper till att förstå och lösa några utmaningar. Vad skall man tänka på? Hur skall man kommunicera? Vilka missförstånd är vanliga? Hur kan man lösa utmaningarna? Vad skall man tänka på för att få långsiktigt resultat?

Kulturutmaningar

Medan det finns vinster med att lägga ut arbete till andra länder, så finns det också utmaningar. Denna rapport behandlar de specifika utmaningar man kan ha när man outsourcar från Sverige till Indien. Utmaningarna kan bero på kulturella, sociala, globala och kognitiva faktorer. Rapporten redogör för hur kulturskillnader kan leda till missförstånd och misslyckade projekt, men också hur utmaningarna kan övervinnas genom medvetenhet och öppenhet. Exempel på skillnader är hur man uppfattar och svarar på frågor, ledarskapsstil, risktagande, konflikthantering, uppskattning och synen på privatliv. Om man har förstått detta kan man bättre hantera dessa hinder med ett öppet sinne, skapa medvetenhet om utmaningarna och sträva efter att möta varandra halvvägs. Rapporten är baserad på forskning och författarnas erfarenheter från snart 30 års arbete med outsourcingprojekt främst i Indien för svenska, norska och brittiska kunder. Målet är att reducera riskerna och skapa förutsättningar för långsiktigt resultat. Läs mer >>

 

Starta ett virtuellt team

I denna rapport delar vi med oss av vår erfarenhet och ger några goda råd på vad man skall tänka på när man använder ett virtuellt team i Indien. Genom att vara påläst och veta vad som väntar kan man få mycket bättre resultat. Vi fokuserar på hur man kan definiera roller och hur man hanterar kommunikationsprocessen. Vi tar också upp några av de kulturella skillnader som kan vara utmaningar samt ger exempel och förklaringar. Med detta i bakhuvudet kan man få mycket bättre resultat. Vi delar också med oss om insikt om varför det är svårt att kommunicera koncept och kunskap mellan olika kulturer. Läs mer >>

Utmaningar inom outsourcing

I denna rapport tar vi upp olika sorters utmaningar inom outsourcing och vad man kan göra åt dem. Läs mer >>