Internet of Things (IoT)

Lyft din verksamhet med avancerade IoT-lösningar från Gislen Software

På Gislen Software förstår vi den transformativa potential som Internet of Things har när det gäller att omforma företag och branscher. Genom att integrera smarta enheter och IoT-teknik kan vi hjälpa dig att uppnå nya nivåer av effektivitet, innovation och kundnöjdhet. Oavsett om du vill optimera dina befintliga processer eller påbörja en omfattande IoT-distribution kan vårt team av skickliga ingenjörer och IoT-specialister vägleda dig genom varje steg – från strategiformulering till implementering och löpande förvaltning, så att dina IoT-lösningar är perfekt anpassade till dina affärsmål.

Skräddarsydda Internet of Things-lösningar för förbättrad affärsprestanda

Vi skräddarsyr IoT-lösningar för att lösa specifika affärsutmaningar och ser till att sammankopplade enheter och system leder till konkreta förbättringar av prestanda och kundupplevelse. Från att utveckla skräddarsydda IoT-applikationer till att integrera sofistikerade sensorer och ställdon – vårt adaptiva tillvägagångssätt ger skalbara och motståndskraftiga lösningar som uppfyller dina omedelbara behov och utvecklas med tekniska framsteg.

Smarta kontor

Vårt företag använder Internet of Things-teknik för att tillgodose våra interna behov och kontinuerligt utveckla vår arbetsyta till en intelligent miljö. Genom att integrera Raspberry Pis och Arduinos, utrustade med olika sensorer, har vi etablerat omfattande kontroll över vårt solenergisystem, batterilagring, internetanslutningar och serverinfrastruktur. Med den här installationen kan vi övervaka och hantera dessa kritiska komponenter på ett effektivt sätt och se till att vår verksamhet fungerar smidigt. Vid fel eller störningar skickar ett automatiserat system SMS-meddelanden till de utsedda teammedlemmarna, vilket gör det möjligt att snabbt lösa eventuella problem. Dessutom har vi utvecklat en anpassad PowerApp som gör det möjligt för vår personal att kontrollera systemens status och prestanda i realtid direkt från sina smartphones, vilket främjar en lyhörd och informerad arbetsplats.

IoT-tjänster från början till slut, skräddarsydda för ditt företag

Vi tillhandahåller omfattande IoT-tjänster som sträcker sig bortom enhetsanslutning och omfattar hela spektrumet av dina IoT-behov:

 • IoT-strategi och utveckling av ekosystem: Vi hjälper till med att ta fram en tydlig Internet of Things-strategi och utveckla ett integrerat ekosystem av anslutna enheter som förbättrar affärsverksamheten och kundengagemanget.
 • Utveckling av anpassade IoT-applikationer: Vårt team skapar anpassade Internet of Things-applikationer som är utformade för att uppfylla dina unika krav och säkerställa sömlös integration med befintliga system för datainsikter och kontroll i realtid.
 • Robust infrastruktur och molnintegration: Vi använder plattformar som Microsoft Azure och AWS för att erbjuda robusta lösningar som garanterar säker, skalbar och effektiv datahantering och analysfunktioner.
 • Löpande support och utveckling: Vi tillhandahåller kontinuerlig support och uppdateringar för att hålla dina IoT-lösningar i teknikens framkant, så att de förblir säkra och i linje med nya trender.
 • Banbrytande Internet of Things-innovation för ditt företag

När du utforskar potentialen för hur Internet of Things  kan revolutionera din verksamhet och dina kundinteraktioner, kan Gislen Software vara din Internet of Things-innovationspartner. Vi börjar med en omfattande utvärdering av dina behov och fortsätter sedan med strategisk utveckling av skräddarsydda lösningar för att säkerställa att din satsning på Internet of Things får effekt och driver hållbar tillväxt.
Börja din IoT-resa med Gislen Software. Upptäck våra skräddarsydda lösningar som ger ditt företag den uppkoppling, de insikter och den effektivitet som krävs för att trivas i den digitala eran. Låt oss hjälpa dig att omvandla din IoT-vision till en konkurrensfördel som främjar innovation och excellens.

De senaste Teknologier och Plattformar för Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) omfattar många olika teknologier och plattformar som gör det möjligt för enheter att ansluta, kommunicera och utbyta data. Dessa lösningar riktar sig till en rad olika tillämpningar, från smarta hem till industriellt IoT (IIoT), var och en erbjuder distinkta funktioner som är anpassade till olika krav och kompetensnivåer.

Kommersiella IoT-plattformar

Det finns ett antal viktiga plattformar och teknologier som är avgörande för att man skall kunna samla in och använda informationen från många IoT-enheter:

 • Microsoft Azure IoT: Azure IoT erbjuder en omfattande uppsättning tjänster och lösningar som är utformade för att stödja hela IoT-ekosystemet, från enhetsanslutning och hantering till avancerad analys och integration med andra Azure-tjänster, vilket underlättar utvecklingen av skalbara lösningar.
 • Amazon Web Services (AWS) IoT: AWS IoT erbjuder en bred uppsättning tjänster som möjliggör för enheter att ansluta till molnet och interagera med applikationer och andra enheter på ett säkert sätt. Den stöder en rad olika IoT-applikationer, från enkel enhetsanslutning till komplexa lösningar som involverar kantberäkning och maskininlärning.
 • Google Cloud IoT: Googles plattform är utformad för att tillhandahålla säker och intelligent kommunikation mellan globalt spridda enheter. Den integreras sömlöst med Googles avancerade analys- och maskininlärningstjänster, vilket gör den till ett utmärkt val för data-drivna IoT-applikationer.
 • IBM Watson IoT: IBMs lösningar utnyttjar Watsons kognitiva beräkningsförmåga för att erbjuda insikter från Internet of Things-data. Watson IoT är känt för sin robusta enhetshantering, realtidsanalys och branschspecifika lösningar, särskilt inom områden som tillverkning och hälsovård.
 • Cisco IoT: Cisco erbjuder ett utbud av produkter och lösningar som fokuserar på anslutning, säkerhet och automation. Dess portfölj är utformad för att stödja industriella tillämpningar, smarta städer och energihantering, bland annat, vilket ger en solid grund för att bygga säkra, skalbara Internet of Things-nätverk.
 • SAP IoT: SAP:s IoT-erbjudanden integreras med dess företagsresurssystem (ERP), vilket möjliggör för företag att ansluta sina digitala och fysiska tillgångar. Denna integration underlättar effektiva operationer, realtidsinsikter och förbättrat beslutsfattande inom olika branscher.
Open Source IoT-plattformar och ramverk

Open Source världen har också i hög grad bidragit till utvecklingen inom Internet of Things-området genom att erbjuda plattformar som främjar innovation och samarbete:

  • Node-RED: Ett flödesbaserat utvecklingsverktyg för visuell programmering, Node-RED är utformat för att koppla ihop hårdvaruenheter, API:er och onlinetjänster på nya och intressanta sätt, vilket gör det särskilt lämpat för applikationer som kräver integration av olika system och tjänster.
  • Arduino: Känt för sin användarvänliga hårdvara och programvara är Arduino en öppen källkods elektronikplattform baserad på lättanvänd hårdvara och programvara. Den är idealisk för hobbyister, pedagoger och yrkesverksamma för att skapa interaktiva projekt och prototyper.
  • Raspberry Pi: En liten, prisvärd dator som kan användas i en mängd olika digitala maker-projekt, är Raspberry Pi föredragen för Internet of Things-projekt som kräver mer beräkningskraft, såsom de som involverar multimedia eller datatunga uppgifter.
  • Mozilla WebThings: En öppen källkodsimplementation av Web of Things, är Mozilla WebThings utformat för att överbrygga kommunikationsgapet mellan olika Internet of Things-enheter, vilket möjliggör att de kan arbeta tillsammans oavsett märke eller teknik.
  • Home Assistant: En öppen källkods hemautomatiseringsplattform som fokuserar på integritet och lokal kontroll, låter Home Assistant användare kontrollera alla sina smarta hemenheter från en enda, mobilvänlig gränssnitt utan att förlita sig på molntjänster.
  • OpenHAB: En leverantörs- och teknikagnostisk öppen källkods automatiseringsprogramvara för ditt hem, integrerar OpenHAB olika system och teknologier till en enda lösning, vilket möjliggör omfattande automatisering och kontroll.
  • Eclipse IoT: En samling av öppna källkodsprojekt som tillhandahåller byggstenar för Internet of Things-enheter, gatewayer och molnplattformar. Eclipse IoT är inriktat på att tillhandahålla en utvecklingsmiljö för IoT-projekt som kräver robusta, skalbara och interoperabla lösningar.
  • Mbed OS: Ett öppen källkods operativsystem för mikrokontroller, utvecklat av Arm, är Mbed OS utformat för Internet of Things-enheter som kräver låg strömförbrukning, anslutning och säkerhet som kärna.
  • BeagleBoard: En lågenergi öppen källkods single-board-dator producerad av Texas Instruments i samarbete med Digi-Key och Newark element14.
IoT Anslutning och Protokoll

Ryggraden i Internet of Things ligger i dess anslutningslösningar och protokoll, vilket säkerställer sömlös kommunikation mellan enheter och plattformar:

  • MQTT (Message Queuing Telemetry Transport): Ett lättviktigt meddelandeprotokoll som är utformat för lågbandbredd, höglatens- eller opålitliga nätverk, används MQTT allmänt inom IoT för enhet-till-enhet-kommunikation. Se också Eclipse Mosquitto.
  • CoAP (Constrained Application Protocol): är ett specialiserat Internet-applikationsprotokoll för begränsade enheter, enligt definitionen i RFC 7252.
  • LoRA (Long Range): är en fysisk proprietär radiokommunikationsteknik. Det är baserat på spridningsspektrummodulationstekniker som härstammar från chirp spread spectrum (CSS) -teknologi.

Strategiskt ramverk för IoT-lösningar

Vår metod för att utveckla Internet of Things-lösningar bygger på en samarbets- och konsultationsprocess som inleds med ett djupgående samtal för att fullt ut förstå de unika aspekterna av ditt företag och dess mål med att införa Internet of Things-teknik. För kunder med befintliga IoT-infrastrukturer gör vi en omfattande granskning av dessa system och deras integration i affärsverksamheten. Denna analys hjälper oss att identifiera förbättringsmöjligheter och identifiera eventuella tekniska eller strategiska hinder som kan hindra effektiviteten i era IoT-lösningar. Med denna kunskap skapar vi skräddarsydda strategier som är i linje med era affärsmål och som tillgodoser kraven på att integrera och hantera sammankopplade enheter och dataströmmar.

När du påbörjar ett nytt Internet of Things-initiativ eller gör en betydande modernisering av en befintlig installation, lovar vi att arbeta nära dig för att definiera din vision och dina krav. Vi åtar oss att stödja dig i varje fas, från det första konceptet till implementeringen av ditt system, för att säkerställa en smidig och framgångsrik resa mot att förverkliga dina IoT-drivna mål.

IoT-strategi och Design

 • Att förstå dina affärsbehov: Vi fördjupar oss i dina specifika affärsbehov för att utveckla strategier och design som är i linje med dina mål och operativa krav.
 • Utveckling av IoT-prototyper: I samarbete med ditt team skapar vi prototyper som visar den praktiska tillämpningen och fördelarna med IoT i dina verksamheter.
 • Skalbar infrastruktur: Våra lösningar är utformade för hög prestanda och skalbarhet, vilket säkerställer att de stödjer din affärstillväxt och anpassar sig till nya teknologiska framsteg.
 • Detaljerad teknisk design: Vi tillhandahåller detaljerade tekniska design som är skräddarsydda för de unika aspekterna av dina projekt, vilket garanterar effektiv och effektiv systemfunktionalitet.
 • Kvalitetssäkring: Genom rigorös testning säkerställer vi att dina lösningar uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna och levererar tillförlitlig och handlingsbar data.

IoT-integration

 • Företag och IoT-synergi: Vi ser till att våra lösningar är i harmoni med dina affärsmål, vilket förbättrar effektiviteten och operationell intelligens.
 • Anpassade IoT-tekniska lösningar: Våra lösningar är specifikt utformade för att adressera dina unika utmaningar och säkerställa sömlös integration med befintlig infrastruktur.
 • Tillförlitligt IoT-stöd: Vår supportmodell är utformad för att säkerställa den kontinuerliga effektiva driften av dina system.
 • Stakeholder Engagement: Vi håller alla intressenter informerade och engagerade för att säkerställa att initiativ är nära anpassade till affärsmålen.
 • Omfattande systemintegration: Vi är specialiserade på att integrera en mängd olika enheter och datakällor, vilket skapar en sammanhängande IoT-ekosystem för mer insiktsfullt beslutsfattande.

IoT-hantering

 • Agil utveckling: Genom att använda agila metoder förblir vi flexibla för dina förändrade krav och säkerställer att dina lösningar utvecklas parallellt med din verksamhet.
 • Uppfyllande av IoT-standarder: Våra IoT-system följer internationella standarder för säkerhet och integritet, vilket erbjuder pålitliga och säkra lösningar.
 • Proaktiv underhåll: Vi använder avancerade tekniker för att hantera och underhålla dina system och säkerställer deras långsiktighet och fortsatta relevans.

Vi förstår det kritiska samspelet mellan Internet of Things-innovation och digital transformation. Vi finns i Chennai, Indien, och med filialer och partners i Europa är vi passionerat engagerade i att tillgodose behoven hos våra kunder i Storbritannien och Sverige, med ett starkt fokus på IoT-lösningar. Vårt team har en gedigen erfarenhet av att vägleda företag genom de utmaningar och möjligheter som Internet of Things-integration och digital översyn innebär.

Vårt engagemang sträcker sig längre än till att välja de optimala Internet of Things-enheterna och plattformarna; vi strävar efter att tillhandahålla omfattande support och insikter för att navigera i komplexiteten i att implementera sofistikerade Internet of Things-ekosystem. Detta inkluderar:

 • Garantera att projekt slutförs i tid för att undvika driftstörningar;
 • Effektiv hantering av budgetar för att förhindra överutnyttjande och samtidigt leverera förstklassiga lösningar;
 • Säkerställa att strategier är i linje med övergripande affärsmål för smidig integration och maximal effektivitet;
 • Hjälpa till med att sömlöst införliva ny IoT-teknik i befintliga affärsramar för att förbättra operativ effektivitet och beslutsprocesser.

På Gislen Software ser vi våra kunder som samarbetspartners inom innovation, och tillsammans skapar vi skräddarsydda lösningar som driver digital tillväxt och affärsexcellens.

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig

  SKICKA EN FÖRFRÅGAN