Ledning och Styrelse

Mikael Gislén

Styrelseordförande och VD

Mikael har en bred erfarenhet inom IT. Han jobbar mycket med strategi, kravanalys, arkitektur, agil utveckling och artificiell intelligens samt hur man skall förstå och hantera kulturella utmaningar. Mikael har en kandidatexamen i ekonomi och en masterexamen i Datavetenskap (Informatik).

Vanitha Venugopal

COO och styrelsemedlem

Vanitha började hos oss 1997 och har jobbat med programmering, projektledning, krav, design. Hon är idag vice-VD. Hon har jobbat på längre projekt utomlands och förstår lite svenska. Hon har en kandidatexamen i statistik och en master i IT-produktutveckling.

Vinodhini Natarajan

Ekonomichef

Vinodhini är auktoriserad revisor och har jobbat hos oss sedan 2014. Hon har tidigare erfarenhet med internrevision och olika former av revisioner.

Shajahan Kadar Basha

Personalchef

Shaj har en lång bakgrund inom HR. Han är engagerad i människor. Han är duktig på att lösa konflikter och hjälper till att skapa en positiv kultur. Han har en kandidatekonomi i företagsekonomi och en MBA i Marknadsföring & HR.

Beena Michael

Manager Financial Services

Beena började hos oss 2008 som ekonom. Hon har sen byggt upp en avdelning som tillhandahåller olika ekonomitjänster till kunder i England och Norge. Hon har en Master i Företagsekonomi.

Nithyalakshmi Gunasekaran

System Administration

Nithya började hos oss 2005. Nithya jobbar också som senior utvecklare och är speciellt kunnig vad gäller användarvänlighet (UX). Hon är elektronikingenjör. Hon är också ansvarig för att våra servrar, solpaneler, batterier och all annan infrastruktur fungerar 24×7.

Philip Robinson

Senior Advisor

Philip är auktoriserad revisor men har jobbat inom den brittiska finansinspektionen där han var chef för avdelningen för ekonomiska brott. Sedan 2010 har han bl.a. suttit i styrelsen för den Brittiska Högsta Domstolen och the European Electronic Money association.

Glenn Croning

Styrelsemedlem

Glenn är rektor för Stanes Angloindiska gymnasium i Conoor men har en HR-bakgrund inom IT-industrin. Han har arbetat för TATA-AIG, MphasiS/EDS, Wipro Spectramind, Tata Infotech, Bahwan Automotive centre och TVS-Impal. Han har en kandidatexamen i datavetenskap och en MBA (Marknadsföring).

Nina Norrgård

Styrelsemedlem

Nina har varit medlem i vår svenska styrelse sedan 2008. Hon jobbar normalt som processägare på Nordea Bank och har en masterexamen i ekonomi samt en exekutive MBA

Maria Gislén

Styrelsemedlem

Maria är styreslesmedlem och ansvarig för företagets CSR-program. Hon har en kandidatexamen i pedagogik och många års erfarenhet av utbildning och ledarskap och är rektor för skolan Little Lambs i Indien.