How to succeed during the Covid-19 pandemic

Hur kan man lyckas under Covid-19 pandemin?


Vi lever i en märklig tid! Covid-19 och de ekonomiska konsekvenserna skakar grundvalen för många företag. Såvida man inte upplevde spanska sjukan för hundra år sedan, har ingen av oss erfarenhet av något liknande. Men, trots det finns det saker vi kan lära oss från ekonomiska kriser som kan användas för att förstå vad man skall göra nu. Det är lätt att gå in i överlevnadsläge, kapa kostnader och vänta på att pandemin skall gå över. Historien visar att de företag som gör så riskerar att förlora mer än de som är proaktiva och använder tiden för att anpassa sig. 

Vi har analyserat trender sedan Covid-19 skapade den nuvarande ekonomiska situationen. I denna artikel delar vi med oss av vad vi lärt oss samt ger några idéer för hur man kan lyckas i dessa märkliga tider.

Covid-19 pandemin

Folk dör och vi upplever sannolikt den värsta ekonomiska krisen på 100 år. Länder har stängts ned för att minska hur många som dör och väntar på bättre läkemedel och för att sjukvårdssystemet skall klara belastningen och därmed minska antalet döda. Efterfrågan har minskat och världens logistikkedjor är påverkade. Regeringar ger ut pengar för att försöka hjälpa dem som behöver hjälp, men många gånger är det större värden som förlorats än vad som erbjuds. Företag går under och många har blivit arbetslösa.

Denna extrema osäkerhet paralyserar ekonomin och ingen vet om och när livet och ekonomin blir “normala” igen. Även efter att länder öppnat upp kommer sannolikt effekten att kvarstå under en lång tid framöver.

Att lära från historien

Enligt en studie baserad på erfarenheter från tidigare lågkonjunkturer under 80, 90 och 00-talet fann man att 17% av de företag man studerade gick speciellt dåligt. De gick i konkurs, lämnade aktiemarknaderna eller köptes upp. 9% överlevde inte utan gick bättre än sina konkurenter med mer än 10% i försäljning och vinstökning.

i en senare studie av lågkonjunkturen 2008 fann man att de 10% som klarade sig bäst under lågkonjunkturen dessutom fortsatte att gå bättre efteråt. Vad var skälet till deras framgång och de andras misslyckanden?

Från forskningen, de framgångsrika företagen:

 • hade lägre skuld i förhållande till sitt aktiekapital än de som misslyckades
 • gick inte in i överlevnadsläge utan använde tiden väl
 • var mer decentraliserade i sitt beslutsfattande
 • undvek att avskeda anställda, men använde innovativa sätt att reducera sina kostnader
 • använde lågkonjunkturen för att investera i IT, automatisering och ökad produktivitet

Skuld/Aktiekapital-kvot

De företag som stagnerade hade inga krisplaner och höga skulder i förhållande till sitt aktiekapital. De som gick bra under och efter kriserna hade ofta reducerat sina skulder i tid innan lågkonjunkturen. Därför var de med högre skulder tvungna att betala höga räntor under krisen och var tvungna att avskeda fler eftersom de hade mindre kontanter tillgängliga.

Proaktivitet är bättre än överlevnadsläga

Framgångsrika företag gick som sagt inte in i överlevnadsläge. De väntade inte tills krisen var över utan använde tiden för att förändra, lära, investera och förbättra. En ekonomisk nedgång ger möjlighet till förändring!

Tough times never last, but tough people do!

— Robert H. Schuller

Decentraliserat beslutsfattande

Decentraliserade företag var bättre att anpassa sig till förändring än mer hierarkiska organisationer. Eftersom ekonomiska kriser innebär osäkerhet och turbulens, var företagen som inte var beroende av centralt beslutsfattande ofta mycket bättre på att anpassa sig till lokala förändringar. Mindre hierarkiska företag förändrade vilka produkter de erbjöd baserat på efterfrågan medan mer centraliserade företag tenderade att vara mindre flexibla och anpassade sig inte lika mycket och inte lika snabbt. För företag som är mer centraliserade krävs det att de lär sig att samla in information från personl på alla nivåer.

Kreativa besparingar

Framgångsrika företag fokuserade på innovativa kostnadsbesparingar som inte skadade deras företag; de undvek att avskeda personal och koncentrerade istället på att förbättra sin organisation. Nedskärningar är inte bara negativt för anställda, men också kostsamma för företagen. Att rekrytera och träna är dyrt och när ekonomin förbättras har de som lyckats undvika att avskeda personal ett försprång framför de som behöver ägna sig åt rekrytering och träning.

Framgångsrika företag använde andra metoder att reducera personalkostnader; de reducerade antalet timmar, sökte permiteringsbidrag, gav obetald eller delvis betald ledighet och gav prestationsbaserade löner. Dessa metoder gav också företagen vissa möjligheter att påverka vilka anställda som blev påverkade. När man kapar kostnader rakt över eller rekryteringsstopp som inte tar hänsyn till produktivitet kan ge negativ effekt och skada moralen och även göra så att de mest produktiva anställda slutar.

Investeringar i teknologi och produktivitet

Ekonomiska kriser är inte tider där man bara skall undvika risker. De som gör så riskerar att misslyckas. Tvärtom är lågkonjunkturer utmärkta tider att byta till nyare teknologier. Speciellt gäller detta automatisering och produktivitet. Under nedgång är alternativkostnaden lägre än under goda tider. När ekonomin är på topp kan investering av pengar och tid i produktivitet och IT ta viktiga resurser bort från affärer som ger pengar just då. När behoven är mindre har ofta personalen mer tid utan att det påverkar försäljning eller vinst. Att börja använda nyare teknologi kan därför kosta mindre under lågkonjunktur än under högkonjunktur. Digital teknologi kan hjälpa till att reducera kostnader. Framgångsrika företag prioriterar automatisering och datadrivet beslutsfattande. IT investeringar kan göra företag mer agila och bättre på att hantera osäkerhet och snabba förändringar efter lågkonjunkturen. 

Hur kommer välden att förändras på grund av Covid-19?

Efter att vi haft en ovanligt lång ekonomisk uppgång fanns det tecken på en stundande nedgång. Men på grund av Covid-19 pandemin och effekten av nedstängningar och obalans i logistikkedjorna är detta inte en vanlig “lågkonjunktur”. De speciella omständigheterna vi fått från Covid19 pandemin som social distansering, mindre resande, mer hemarbete är kanske förändringar som är här för att stanna och som dessutom kan accelerera den digitala revolutionen.

Enligt vår analys är följande troliga trender:

 • Social distansering och hemarbete kommer att accelerera den digitala utvecklingen på nästan alla tänkbara sätt.
 • Behovet av affärsresor kommer att minska och kommer att fortsätta att vara lägre även efter Covid19. Däremot kommer personliga resor och turism att återvända till “normal” nivå ganska snabbt.
 • Den nuvarande trenden mot virtuell närvaro som webbmöten, kurser, seminarier, videokonferenser kommer att fortsätta. Medan vissa typer av möten (tex. stora konferenser och utställningar) säkerligen kommer att gå tillbaka till “real life” snabbare kommer sannolikt mindre möten att bli mycket ovanligare än innan Covid19.
 • Det kommer att vara en fortsatt trend mot mer och mer onlineköp, speciellt kommer detta att gälla sällanköpvaror som kyl/frys, tvättmaskiner, luftkonditioneringar och allt som man inte behöver se/höra/röra vid/känna. Denna trend kommer också att påverka distribution och centralisering. Köpcenter och showrooms med undantag av skor, kläder och kanske dyra ljudanläggningar och bilar kommer att bli ovanliga.
 • Dessa trender kommer också att påverka restauranger mot mer hämta och hemleverans snarare än att äta på restauranger.
 • Alla digitaliseringstrender kommer att accelerera i synnerhet analytics, maskininlärning och artificiell Intelligens.

Hur kan företag applicera detta redan under Covid19 pandemin?

Här är några förslag:

 • Reducera onödiga kostnader, speciellt de som inte ger mervärde under och efter pandemin
 • Undvika att avskeda duktiga anställda som kommer att behövas när ekonomin förbättras efter pandemin
 • Spendera tid för att lära sig och använda nya teknologier, förbättra interna system, leta efter möjlighet att förbättra produktiviteten, höja kompetensen hos personalen och allt annat som kan hjälpa företaget att vara bättre än konkurrenterna efter pandemin är över
 • Fokusera på innovation eller förändring av affärsmodeller för att få ett försprång mot konkurrenterna både direkt och när ekonomin förbättras igen
 • Tänk igenom vilka kostnader och fokusområden som stämmer med dessa nya trender och se till att inte kapa dessa.

Sammanfattning om hur man kan lyckas och förbättras under och efter Covid-19

De flesta sektorer och företag är och kommer att påverkas åtminstone i närtid. Men en del saker kommer aldrig att bli som innan.

Det är viktigt att göra sitt bästa för att inte förlora de kunder man har. Samtidigt är det viktigt att inte gå in i överlevnadsläge utan använda tiden proaktivt för att förändra och experimentera. Naturligtvis är det vist att reducera onödiga utgifter men var försiktig så att du inte kapar kostnader som behövs för att vara förberedd för framtiden.

Se till att behålla alla duktiga medarbetare genom denna svåra tid. Du behöver dem när ekonomin förbättras igen. Använd tiden för att få allt i ordning, börja använda nya teknologier, bli mer produktiv, investera i automatisering och IT-lösningar som gör ditt företag mer produktivt i framtiden. Kom upp med proaktiva sätt att förändra din affärsmodell så att företaget är i toppform efter lågkonjunkturen och att ni kan ta marknadsandelar när återhämtningen kommer. Börja använda digitalisering i alla delar av företaget för att ha ett försprång i framtiden. Detta kan hjälpa er att ta marknadsandelar nu och dessutom göra er mer förberedda för framtiden när ekonomin vänder uppåt igen.

Källor

HBR May-June 2019 “How to Survive a Recession and Thrive Afterward” by Walter Frick

HBR May 2010 “Roaring Out of Recession” by Ranjay Gulati, Nitin Nohria and Franz Wohlgezonen