95% av våra kunder rekommenderar oss gärna!


I vår årliga kundundersökning som vi utförde under Januari-Februari 2023, svarade 75% att de var mycket nöjda och 25% att de var nöjda. Inga av de respondenter som svarade var missnöjda. 95% av respondenterna sa att de gärna rekommenderar Gislen Software till andra. Våra kunder nämnde kompetens, flexibilitet, hög servicenivå, låg personalomsättning, öppenhet, transparens och bra företagskultur som skäl att rekommendera oss.

Medan vi är mycket glada att våra kunder är så nöjda, inser vi att det finns områden att förbättra. Våra kunder gav oss olika sorters input men denna feedback var mer projektspecifik.

Gislen Software utför en årlig kundundersökning för att vi skall förstå våra kunders förväntningar bättre. Totalt svarade 21 personer denna undersökningen vilket täcker in de allra flesta av våra kunder.