Generativ AI för start-ups och småföretag


Många små och nystartade företag kan behöva ta ställning till hur de ska anpassa sig till förändringar på marknaden. ChatGPT och annan generativ AI innebär en betydande förändring av tekniklandskapet. Småföretag i allmänhet och nystartade företag i synnerhet, särskilt de som utvecklar molnbaserade applikationer, bör tänka igenom vilka åtgärder de måste utföra för att överleva och utvecklas i denna nya miljö. Många av våra kunder, småföretag och nystartade företag, har begränsade resurser och måste vara försiktiga med hur de spenderar sina pengar. Men de måste ändå hålla sig à jour, vara flexibla och lyhörda för dessa förändringar.

Hur kan mindre företag använda generativ AI

I takt med att artificiell intelligens (AI) fortsätter att utvecklas och mogna har AI-tillgänglighet för nystartade företag ökat exponentiellt. En av de mest spännande undergrupperna av AI är generativ AI, som har blivit ett värdefullt komplement för start-ups inom olika områden – från naturlig språkbehandling till generativ design. Generativ AI kan leda till förbättringar inom många kritiska områden, t.ex. kundservice, skapande av innehåll, marknadsföring, dataanalys, produktutveckling, prototyper och användarupplevelse. Microsofts sida om att låsa upp kraften i generativ AI för nystartade företag ger en del tankar som jag har försökt utveckla nedan:

Bearbetning av naturligt språk (NLP)

NLP (Natural Language Processing) är en gren av AI som handlar om att förstå och generera naturligt språk. NLP är kanske det vanligaste användningsområdet bland många start-ups. Azure OpenAI Services GPT-4 är till exempel ett djupinlärningssystem som kan generera sammanhängande och relevant text baserat på en given fråga. Denna förmåga kan användas för att skapa chattbotts, produktbeskrivningar, e-postkampanjer och sammanfattningar. Dessutom kan den svara på frågor, utföra beräkningar och ge rekommendationer baserat på naturliga språkfrågor, vilket underlättar kundtjänst, innehållsskapande, marknadsföring och dataanalys.

Hyper-anpassning

Ett annat intressant användningsområde är att använda generativ AI för hyperpersonifiering av applikationer för att förbättra användarnas engagemang. Denna form av AI kallas ofta för generativ design. Den innebär att man skapar ny, optimal design baserad på användarprofiler, kriterier och kända begränsningar. Azure OpenAI Services DALL-E är till exempel ett djupinlärningssystem som kan generera realistiska och varierande bilder baserat på naturliga språkinmatningar och dataklassificeringar. Detta gör det möjligt för start-ups att bygga personlig design baserat på naturliga språkkommandon och insamlad användardata. Det kan användas för att generera logotyper, ikoner, illustrationer, mock-ups och produktsidor eller för att manipulera befintliga bilder baserat på personanpassning och tolka och använda användarsignaler i realtid.

Analys av ostrukturerade data

Förmågan att resonera kring stora mängder ostrukturerad data är en effektiv egenskap som snabbt blir en “best practice” för start-ups i många branscher. Ostrukturerad data var tidigare otillgänglig för de flesta nystartade företag på grund av dess komplexitet och bristen på dedikerade datavetarresurser. Generativa AI-modeller som GPT-4 kan dock extrahera insikter, mönster och kunskap från stora och komplexa datamängder med hjälp av naturligt språk eller kod. Detta kan hjälpa start-ups att lösa problem, fatta beslut och skapa värde baserat på data. Ett exempel på detta är att analysera kundfeedback med hjälp av GPT-4 för att generera sammanfattningar, sentimentanalys och rekommendationer baserade på feedbacken. Dessutom kan GPT-4 användas tillsammans med andra Azure OpenAI Service-funktioner som tal-till-text och Form Recognizer för att konvertera ostrukturerad data till ett strukturerat format som sedan enkelt kan analyseras för insikter.

Generativ AI har en enorm potential för start-ups i olika branscher. Genom att utnyttja kraften i generativ AI kan småföretag effektivisera sin verksamhet. Det leder i sin tur till att de kan förnya sig inom sina respektive domäner, vilket ger förbättrade tjänster och produkter till sina kunder.

Tio förslag för småföretag

  1. Förstå generativ AI: Investera tid och resurser i att förstå vad generativ AI är, hur det fungerar och dess potentiella effekter. På så sätt kan ni identifiera både hot och möjligheter!
  2. Utnyttja generativ AI: Införliva generativ AI i din produkt eller tjänst. Det kan handla om allt från att använda AI för att generera innehåll till att automatisera uppgifter som tidigare utfördes manuellt.
  3. Fokusera på användarupplevelsen: Generativ AI kan skapa innehåll, men den behöver ofta en mer nyanserad förståelse för användarnas behov och sammanhang. Fokusera på användarupplevelsen och se till att din tjänst uppfyller de specifika behoven hos dina användare. Skapa ett unikt värdeerbjudande.
  4. Samarbete med AI: Överväg modeller där människor och AI arbetar tillsammans. AI kan hantera uppgifter som att generera innehåll eller beräkna siffror. Vilket gör att människor kan hantera uppgifter som kräver en mer nyanserad förståelse eller emotionell intelligens.
  5. Integritet och säkerhet: Med ökande AI-kapacitet har frågor om datasekretess och säkerhet blivit ännu viktigare. Se till att din tjänst har starka integritets- och säkerhetsåtgärder på plats.
  6. Reglering och efterlevnad: I takt med att AI-området utvecklas kommer även regelverken att förändras. Håll dig uppdaterad om eventuella ändringar i lagar eller förordningar som rör AI och se till att du följer dem.
  7. Utbildning och kompetensutveckling: Se till att ditt team har den kompetens som krävs för att arbeta med generativ AI. Utbilda era nuvarande medarbetare eller anställ nya som redan har den kompetens som krävs.
  8. Partnerskap: Överväg att samarbeta med andra företag och organisationer som arbetar med generativ AI. Det kan leda till samarbeten som gynnar båda parter.
  9. Skalbarhet: Generativ AI kan ofta hantera uppgifter snabbare och effektivare än människor. Detta gör att du kan skala upp din verksamhet mer effektivt. Se till att din infrastruktur kan hantera denna ökade skala.
  10. Innovation: Som med all teknik är det ofta de innovativa företagen som lyckas bäst. Leta efter nya och kreativa sätt att använda generativ AI!

Bortsett från Generativ-AI kan andra mer klassiska typer av AI och maskininlärning också tillföra betydande värde för småföretag.

Sammanfattning

Generativ AI innebär enorma möjligheter för småföretag och nystartade företag. Genom att förstå och utnyttja dess kraft kan nystartade företag förbättra sin verksamhet, tillhandahålla personliga tjänster och effektivisera processer. Att införliva generativ AI, fokusera på användarupplevelsen och prioritera datasekretess och säkerhet är viktiga överväganden. Samarbete, partnerskap, skalbarhet och innovation är avgörande för att lyckas inom AI. Att skräddarsy strategier efter individuella omständigheter och utforska andra AI-tekniker kommer att öka framgången ytterligare.

Gislen Software erbjuder expertis inom molnlösningar och implementering av generativ AI och hjälper nystartade företag att utnyttja AI:s potential. Kontakta oss för mer information.