Skydda dina data: Vårt åtagande för säkerhet och dataskydd när du outsourcar din utveckling

Skydda dina data: Säkerhet och dataskydd vid outsourcing


I dagens digitala värld måste säkerhet och integritet prioriteras. Som outsourcingföretag förstår vi ansvaret för att hantera känslig information och hur man hanterar datasäkerhet. I det här blogginlägget kommer vi att beskriva vårt engagemang för datasäkerhet och integritet och de åtgärder vi har vidtagit för att skydda din information under hela mjukvaruutvecklingsprocessen.

Säker infrastruktur

Vårt företag använder en toppmodern infrastruktur för att garantera högsta möjliga säkerhetsnivå. Vi har implementerat robusta brandväggar, system för upptäckt av intrång och tekniker för datakryptering för att skydda mot obehörig åtkomst, dataintrång och andra potentiella hot. Vi har också ett fysiskt dataskydd på plats så att endast auktoriserade personer har tillträde till vårt kontor. Dessutom har vi installerat biometriska lås för våra serverrum. Vi använder dessutom videoövervakning för att skydda och spåra att endast auktoriserad personal har tillträde till våra lokaler.

Strikt åtkomstkontroll

Vi tillämpar strikta riktlinjer för åtkomstkontroll för att se till att endast auktoriserad personal kan få tillgång till dina känsliga uppgifter. Våra medarbetare får omfattande utbildning i bästa praxis för datasäkerhet och sekretess.

Regelbundna säkerhetsgranskningar och bedömningar

Vi genomför regelbundna revisioner och bedömningar av våra system och processer för att upprätthålla de högsta säkerhetsstandarderna. På så sätt kan vi proaktivt identifiera och åtgärda potentiella sårbarheter, vilket säkerställer att dina uppgifter skyddas kontinuerligt.

Överensstämmelse med dataskyddsförordningar

Vårt företag har åtagit sig att följa alla relevanta dataskyddsbestämmelser, inklusive GDPR och Storbritanniens dataskyddslag. Vårt dedikerade team övervakar förändringar i regelverket och ser till att våra processer och policyer är uppdaterade. Vi utbildar årligen all personal i vad GDPR innebär för dem, och alla medarbetare har också undertecknat juridiskt bindande avtal, vilket innebär att de är bundna att följa GDPR. Vi använder inte molntjänster utanför EU/EES/UK. Alla bärbara datorer har krypterade hårddiskar. När vi kopierar databaser från EU till Indien använder vi sedan pseudoanonymisering, dvs. vi tar vanligtvis bort alla personuppgifter från databaserna före överföringen.

Säker dataöverföring

Vi använder säkra kommunikationskanaler, t.ex. SSL/TLS-kryptering, för alla dataöverföringar mellan vårt team och din organisation. Detta garanterar att dina uppgifter förblir skyddade och konfidentiella under hela utvecklingsprocessen.

Säkerhetskopiering av data och katastrofåterställning

Vi har en robust plan för säkerhetskopiering av data och katastrofåterställning vilket säkerställer kontinuiteten i dina projekt om något händer. Vi testar och uppdaterar regelbundet våra säkerhetskopieringssystem för att säkerställa tillgängligheten och integriteten hos dina data.

Sammanfattning

På Gislen Software förstår vi vikten av datasäkerhet och integritet vid outsourcing av programvara. Vårt engagemang för att skydda känslig information är orubbligt, och vi strävar ständigt efter att förbättra och upprätthålla den högsta skyddsnivån. Lita på att vi hanterar dina behov av mjukvaruutveckling med den omsorg och uppmärksamhet som dina uppgifter förtjänar.

Om du behöver en engagerad partner för outsourcing av programvara som verkligen bryr sig om datasäkerhet. Gislen Software är det rätta valet! Kontakta oss här!

Artikeln är en översättning av en artikel vi tidigare publicerat på vår engelska hemsida.