Agile Methodologies during Agile India

Agile India


Agile India är en konferens för agil programutveckling som arrangerats sedan 2005 av Agile Software Community of India. Agile India är Asiens största konferens för agil programutveckling och Lean Software Development. 1236 deltagare från 28 länder och 226 olika företag deltog. Mikael Gislén höll ett föredrag om hur man hanterar konflikter mellan agil utveckling och kvalitetssystem

Agil programutveckling börjar bli mer vanligt även här i Indien. Under konferensen diskuterades hur man kan jobba agilt i outsourcingsituationer. Tex. kan man allokera ett team och hålla månadspriset fast men diskutera innehållet i varje sprint mellan kund och leverantör. På så sätt kan man få in ett agilt synsätt hela vägen vilket kan vara svårt om man jobbar med för tydliga kund/leverantörsroller. Kända profiler inom den agila rörelsen som Martin Fowler och Dave Thomas – som var med och skrev under det agila manifestet, Arlo Belshee som jobbar på Microsoft med agil utveckling, Naresh Jain som kanske är den Indier som gjort mest för att påverka Indien att använda agil programutveckling.

Agil programutveckling är ett samlingsnamn för olika flexibla metoder tex. eXtreme Programming, Scrum, Kanban, Lean Startup, DSDM och ramverk som SAFe och DAD. Medan de flesta bygger på en i grunden rigid iterationsbaserad utveckling så är de baserade på ett mer holistiskt synsätt som lånat från socialkonstruktivism och complex adaptive systems (CAD) i sin världsbild. Medan traditionella metoder undvek förändringar så uppskattar man dem i agil programutveckling.

I Gislen Software använder vi agila metoder sedan flera år tillbaka. Vi använder framför allt Scrum och eXtreme Programming. En kortare version av presentationen finns nedan –

Lämna ett svar