Kulturutmaningar inom IT-outsourcing


Kulturutmaningar inom IT-outsourcing är faktiskt inte de största utmaningarna när man lägger ut delar eller hela sin IT utveckling eller support till lågprisländer.

Mikael Gislén har mer än 20 års erfarenhet av hur man jobbar med Kulturutmaningar inom IT-Outsourcing
Mikael Gislén håller föredrag i Bangalore under Agile India 2014

De största utmaningarna är istället otydliga förväntningar, dåliga krav och dålig förvaltning. Men dessa utmaningar gäller i lika hög grad när man jobbar internt eller outsourcar i sitt eget land. På fjärde plats kommer däremot kulturutmaningar och de blir därför i praktiken de största specifika utmaningarna när man skall jobba tillsammans med människor från en annan kultur och med ett annat modersmål. I Gislen Software insåg vi tidigt att detta var något vi var tvungna att ta på allvar. Under ett större projekt för en norsk kund började vi aktivt träna vår personal, skriva bakgrundsbeskrivningar till kravspecifikationerna och senare även att träna våra kunder.

Vi insåg att våra indiska programmerare inte skulle förstå kravspecifikationerna om vi inte hjälpte till att beskriva bakgrunden till kraven.

Under åren som gått har vi utvecklat vår kunskap och experimenterat och utvärderat hur vi jobbar för att ta vara på de unika kompetenser som Indier kan bidra med men också hur man i en outsourcingrelation kan maximera resultatet genom att gå halva vägen var. Å ena sidan kan en kund tänka att det vore lättare att inte behöva ändra på sitt sätt att jobba, men om inte båda parter gör en ansats kommer resultatet inte att bli lika bra. Kulturutmaningarna inom IT-outsourcing är subtila och eftersom svagheter och styrkor hos respektive kultur inte är uppenbara för de flesta så missar man ofta hur man skall jobba för att maximera resultatet och värdet av relationen.

Seminarier om kulturutmaningar inom IT-outsourcing

Vi har hållit seminarier om kulturutmaningar inom IT-outsourcing hos ABB, e-Man, PostNord, Scandinavian Airlines och TNS-Sifo och vi tränar kontinuerligt våra egna anställda i hur man skall jobba tillsammans. Det är inte så att man inte kan lyckas utan att jobba med kulturutmaningar men man kan lyckas så mycket bättre. Att förstå att en Indier kan ha svårt att säga nej, eller att en svensk kan vara rädd för konflikter och därför under-kommunicerar när missnöje finns är väsentligt för att kunna undvika onödiga problem.

Kontakta oss om ni är intresserade av att vi tränar er personal eller att vi skall hålla ett seminarium om ämnet.

För mer information:

Våra egna rapporter om kulturutmaningar och hur man skall lyckas

Varför outsourcing misslyckas

Lämna ett svar