Framtiden: Våra spännande forskningsprojekt

På Gislen Software Pvt. Ltd. tror vi på att använda teknik för att förbättra vår värld. Vi vill försöka göra världen lite bättre genom att utnyttja banbrytande lösningar som förenar lönsamhet och en positiv förändring för mänskligheten. Vi är redan ett koldioxidnegativt företag och har ett starkt CSR-program där vi bland annat stöder Little Lambs School för barn från fattiga förhållanden, vilket säkerställer att vi ger tillbaka till samhället.

Vi har en passion för innovation och detta återspeglas i vår interna forsknings- och utvecklingsverksamhet. Vi håller på att förändra vårt kontor  till ett “smart” kontor, där vi använder sensorer och programvara för att övervaka och optimera prestandan hos våra solpaneler, växelriktare, litiumbatterier och servrar. Dessutom har vi utvecklat ett biometriskt system för närvarokontroll för att effektivisera våra arbetsprocesser samt ett ansiktsigenkänningssystem.

Mötet mellan Gislen Software och Karunya Institute of Technology and Science 2022

2022 tog vi nästa steg  genom att samarbeta med Karunya Institute of Technology and Science för att tillsammans genomföra avancerade forskningsprojekt. Tillsammans fokuserar vi på tre kärnområden med stor potential att förändra liv och omforma världen:

  1. Hållbar energi: Genom att använda artificiell intelligens (AI) för att förutse produktion och förbrukning av el i små elsystem i indiska byar vill vi optimera energianvändning i en mer hållbar riktning. Vår forskning kommer att hjälpa små samhällen att få tillgång till tillförlitlig, ren energi, vilket främjar ekonomisk tillväxt och förbättrar livskvaliteten för många.
  2. Medicinsk teknik: Hälso- och sjukvård är en grundläggande rättighet, och avancerad teknik kan överbrygga klyftan mellan stad och landsbygd. Genom att utveckla AI-baserade diagnostiska verktyg strävar vi efter att ge avancerad medicinsk diagnostik till den Indiska landsbygden. Vår forskning kommer att skapa möjligheter till att diagnostisera vanliga sjukdomar tidigt i fältförhållanden och därmed kunna hjälpa mänskor som bor på landsbygden att slussas vidare och få avancerad vård.
  3. Avfallssortering: Den globala avfallskrisen är en angelägen fråga som kräver innovativa lösningar. Vi vill utveckla AI-drivna robotar för att revolutionera avfallshanteringssystemen i Indien. Genom att automatisera sorteringsprocessen vill vi minska föroreningar, bevara resurser och skapa en renare och hälsosammare miljö för framtida generationer.

På Gislen Software tror vi att forskning och innovation är nycklar som kan skapa möjligheter för en bättre morgondag. Våra projekt visar på vårt engagemang för att göra skillnad och för att skapa en ljusare och mer hållbar framtid. Följ med oss på denna spännande resa när vi tänjer på gränserna för vad tekniken kan åstadkomma och förändrar världen till det bättre.