Koncentrationsförmåga

Koncentrationsförmåga och produktivitet!


Jag läste just att vår genomsnittliga koncentrationsförmåga har minskat drastiskt. I början av 2000-talet var den 2 1/2 minuter. Den har sedan dess minskat till 47 sekunder. Enligt samma forskning beror detta främst på vår ökade användning av digital teknik.

Digital jonglering på Kaféet

När jag satt på mitt favoritkafé och drack en cappuccino, tog en sked då och då av en smaskig cheesecake och försökte läsa en bok som jag hade tänkt läsa ut i flera veckor, kunde jag inte låta bli att lägga märke till en ung man vid bordet mittemot mig. Hans laptop var öppen, en lärobok låg bredvid och hans telefon surrade med jämna mellanrum. Med några minuters mellanrum skiftade hans fokus – från skärmen till sidan till telefonen och tillbaka igen. Det slog mig att hans situation var välbekant i dagens digitala tidsålder. En ständig jonglering för att få vår uppmärksamhet.

Vår krympande koncentrationsförmåga

Denna scen är ett mikrokosmos av ett mer betydande fenomen som påverkar vårt samhälle. Studier visar att människans genomsnittliga koncentrationsförmåga har minskat avsevärt under de senaste två decennierna. Man har mätt hur länge man kan hålla sig koncentrerad medan man tittar på en datorskärm. År 2004 kunde mänskor i genomsnitt hålla sig koncentrerade i två och en halv minut. I takt med att tiden gick blev den kortare. Under de senaste fem till sex åren har genomsnittet stabiliserats kring 47 sekunder.

Forskare har identifierat ett samband mellan frekvensen av skiftande koncentrationsförmåga och ökade stressnivåer. Detta samband blir tydligt när uppmärksamhetsskiftningarna blir allt snabbare och stressnivåerna, som mäts med pulsmätare, stiger i motsvarande grad. Årtionden av forskning har konsekvent visat att multitasking leder till ökad stress. Detta framgår t.ex. av förhöjt blodtryck, en känd fysiologisk indikator på stress. Dessutom har forskare använt tillförlitliga studieinstrument för att fråga deltagarna om deras upplevda stress. Resultaten visar genomgående att den upplevda stressen ökar i takt med att fokus skiftar i allt snabbare takt.

Bovarna bakom kulisserna

Flera faktorer bidrar till denna nedgång:

 • Digital överbelastning: I en tid då information bara är ett klick bort bombarderas våra hjärnor med data. Med sin ändlösa ström av uppdateringar spelar sociala medier en viktig roll för att fragmentera vår uppmärksamhet.
 • Myten om simultankapaciteten: Den unge mannen på kaféet förkroppsligar multitaskingmyten. Det kan verka effektivt, men att ständigt växla mellan olika uppgifter kan minska produktiviteten och öka felfrekvensen.
 • Val av livsstil: Dålig sömn, otillräcklig kost och brist på motion kan också försämra de kognitiva funktionerna, inklusive förmågan att behålla uppmärksamheten.

Myten om simultankapacitet

I motsats till vad många tror är simultankapacitet till stor del en myt. Särskilt gäller detta för dem som tror sig ha bra simultankapacitet. Enligt forskningen så visar deras faktiska prestationer ofta något helt annat. Den mänskliga hjärnan är inte konstruerad för att fokusera på flera uppgifter samtidigt med samma effektivitet. Det som uppfattas som simultankapacitet är i själva verket ofta bara snabba byten mellan uppgifter, vilket i verkligheten leder till minskad produktivitet, fler fel och högre stressnivåer. Att ha hög simultankapacitet är alltså oftast en missuppfattning, eftersom ingen egentligen har förmågan att utföra flera saker samtidigt med full effektivitet.

Riskerna: Mer än bara förlorad tid

Konsekvenserna av en minskad koncentrationsförmåga är djupgående:

 • Stress och ångest: Att ständigt byta sammanhang kan leda till en ökning av stresshormoner, vilket bidrar till känslor av ångest och överväldigande.
 • Minskad produktivitet: Kostnaden för att ständigt skifta fokus är hög, vilket minskar effektiviteten och ökar felfrekvensen i vårt arbete och privatliv.
 • Försämrad inlärning och försämrat minne: En kortare uppmärksamhetsspännvidd kan hindra vår förmåga att bearbeta och behålla information, vilket påverkar akademiskt och yrkesmässigt lärande.

Flow: Ett motgift mot fragmentering

Mitt i diskussionen om minskad koncentrationsförmåga är det viktigt att diskutera begreppet “flow” – ett tillstånd av djup absorption i en aktivitet. Psykologen Mihaly Csikszentmihalyi beskriver flow som ett tillstånd av förhöjt fokus och fördjupning där tiden verkar stå stilla. För att uppnå flow krävs utmanande uppgifter som matchar vår kompetensnivå och ger en känsla av engagemang och tillfredsställelse. Detta tillstånd är motsatsen till fragmenterad uppmärksamhet och erbjuder ett kraftfullt sätt att öka produktiviteten, kreativiteten och tillfredsställelsen. När vi upplever flow i vårt dagliga liv, oavsett om det gäller arbete, hobbyer eller lärande, kan det vara en kraftfull motvikt till distraktionerna i den digitala tidsåldern.

Att få tillbaka vårt fokus

Hur kan vi bekämpa denna trend? Här är några strategier:

 1. Teknikfria zoner: Att fastställa specifika tider eller områden där digitala enheter är förbjudna kan hjälpa oss att återfå kontrollen över vår uppmärksamhet.
 2. Minimera antalet aviseringar: Stäng av alla onödiga direktmeddelanden och tillåt bara de som verkligen är viktiga.
 3. Sätt mobilen på ljudlöst: Sätt mobilen på ljudlöst när du behöver arbeta ostört.
 4. Minimera distraktioner: Aktivera Stör ej i alla och stäng av din mobil
 5. Prioritera och planera: Att dela upp uppgifter i mindre, hanterbara bitar och prioritera dem kan hjälpa dig att behålla fokus på enskilda uppgifter.
 6. Välja en hälsosam livsstil: Regelbunden motion, en balanserad kost och tillräckligt med sömn förbättrar den kognitiva funktionen och koncentrationsförmågan.
 7. Strukturera din arbetstid: Överväg att använda en teknik som kallas Pomodoro för att säkerställa att du arbetar fokuserat under en definierad tid och tar pauser med lämpliga intervall.

I en tidigare artikel om livsbalans tog jag upp några andra aspekter som också kan vara till hjälp. Den artikeln gräver lite djupare kring hur vi får en känsla av mening i våra liv.

Tillbaka till kaféet

När jag slog igen boken och förberedde mig för att lämna kaféet kunde jag inte låta bli att tänka på den unge mannen mittemot mig. I vår strävan efter att ständigt vara uppkopplade och utföra flera saker samtidigt håller vi kanske på att förlora något värdefullt – förmågan att fördjupa oss helt i en enda uppgift och uppleva den djupa tillfredsställelsen av odelad uppmärksamhet. Det är en utmaning som vi alla ställs inför i den digitala eran, men med medvetenhet och avsiktliga ansträngningar kan vi återta vårt fokus och berika våra liv med djup och klarhet. Att sträva efter flow, motgiftet till fragmentering, lockar oss att återupptäcka glädjen i att engagera oss helt i våra ansträngningar. Men att ta sig tid och koppla av på ett kafé över en kopp kaffe med en god bok och kanske reflektera lite över livet är inte en dålig start för att motverka problemet!