Outsourcing till Indien

Outsourcing till Indien


När jag startade Gislen Software 1993-94 var outsourcing av mjukvaruutveckling till Indien fortfarande en ny strategi, och även om kostnaden var låg fanns det stora utmaningar på den tiden. Den mesta mjukvaruexporten på den tiden skedde via satellitlänkar, och Internet blev allmänt tillgängligt först några år senare. Indisk infrastruktur och byråkrati gjorde livet svårt på den tiden, men i dag är dessa saker historia.

I dag är outsourcing en vanlig affärsstrategi. Detta dokument ger en översikt över den nuvarande situationen när det gäller outsourcing till Indien.

De underliggande drivkrafterna har förblivit desamma, och företagen funderar ständigt på hur de kan återuppfinna sin verksamhet med effektiva processer inför snabba marknadsförändringar och konstant konkurrenstryck. Behovet av att fokusera på och utmärka sig inom kärnkompetenser innebär att outsourcing blir en logisk strategi för att få ett försprång och leverera mer med mindre.

De flesta tror att ekonomin kommer att bli sämre under 2023. Men IT-utvecklingen drivs inte främst av allmänna marknadsförhållanden utan av tekniska trender som;

  • Migration till molnet,
  • Användning av artificiell intelligens
  • Analytics
  • Allmänt ökad effektivitet
  • Fokus på kärnkompetens.

De globala utgifterna för outsourcing förväntas nå 731 miljarder dollar år 2023. De indiska intäkterna från outsourcing passerade 200 miljarder dollar redan 2022. Med cirka tio miljoner anställda som arbetar inom IT-sektorn placerar detta den indiska outsourcingindustrini en klass för sig.

Kompetenta utvecklare

Indien har en stor befolkning av högutbildade och kompetenta personer. Många har fått sin utbildning på engelska redan från förskoleklass. Detta innebär att företag som lägger ut sin programvaruutveckling på entreprenad till Indien har tillgång till en enorm talangpool av engelsktalande yrkesverksamma med den tekniska expertis som krävs för att slutföra komplexa programvaruprojekt. Dessutom är kostnaden för att anställa mjukvaruutvecklare i Indien betydligt lägre än i många andra länder, vilket gör det till ett attraktivt alternativ för företag som vill minska sina utvecklingskostnader utan att göra avkall på kvaliteten. Kombinationen av en stor pool av begåvade yrkesmän och kostnadsbesparingar gör Indien till en av de mest populära destinationerna för outsourcing av mjukvaruutveckling.

Överlag är tillgången till en stor pool av engelsktalande duktiga yrkesmän bara en av de många anledningarna till att företag lägger ut sin programvaruutveckling på entreprenad till Indien. Med sin kvalificerade arbetskraft, kostnadseffektiva lösningar och stödjande regeringspolitik har Indien blivit en ledande destination för företag som vill utveckla högkvalitativ programvara till ett överkomligt pris.

Kostnadsfördelarna med outsourcing

En annan fördel med att lägga ut mjukvaruutveckling på entreprenad till Indien är de kostnadsbesparingar som företagen kan åtnjuta. Även om kostnaderna har ökat på grund av efterfrågan, kompetens och att kvaliteten har förbättrats under åren, är arbetskostnaderna i Indien fortfarande låga Företag kan få tillgång till en högkvalificerad arbetskraft till ett mycket lägre pris än att anlita lokala utvecklare, vilket gör att de kan spara pengar samtidigt som de får högkvalitativa tjänster för mjukvaruutveckling.

Chennai Metro Rail
Chennai har ett modernt kollektivtrafiksystem i världsklass – Chennai Metro Rail.

Toppmodern teknik och infrastruktur

Infrastrukturinvesteringar är utan tvekan en klok investering för vissa företag. Men om ditt företags intäkter är beroende av att olika projekt lyckas är det ändå bättre att inte investera i företagets infrastruktur. Det behöver du inte göra eftersom en av de främsta fördelarna med outsourcing är möjligheten att skala infrastrukturen utan att spendera förmögenheter.

Efter årtionden av ekonomisk tillväxt och betydande förbättringar har Indien idag en robust infrastruktur med stabil el- och internetuppkoppling och en stödjande regeringspolitik som har bidragit till att driva på tillväxten av landets mjukvaruutvecklingsindustri. Den indiska regeringen har genomfört flera initiativ för att främja utvecklingen av tekniksektorn, bland annat skatteincitament, subventioner och investeringar i utbildningsprogram.

Detta kan inte bara hjälpa ditt företag att spara pengar, utan det kan också hjälpa dig att bättre ta itu med andra utmaningar. Du behöver inte längre hantera förseningar eller flera problem eftersom en tredjepartsexpert tar hand om dem.

Indien har blivit en populär outsourcingdestination för mjukvaruutveckling, webbdesign, utveckling av mobilappar, analys, AI, IoT, moln och datavetenskap på grund av en stor pool av begåvade ingenjörer som arbetar med spetsteknologi och infrastruktur.

Dessutom har Indien mer än tio superstäder med leverantörer av telekom-, mobil- och internettjänster i världsklass.

De språkliga utmaningarna

Outsourcingförhållandena skulle bara ge det förväntade värdet om kommunikationen fungerade smidigt. Förhållandet mellan kundpersonalen och programvaruutvecklarna är en kritisk del av processen. Kommunikationshinder kan vara ett stort hinder för ett effektivt engagemang mellan ägare och utvecklare vid outsourcing av programvaruutveckling.

Indien har det näst högsta antalet engelsktalande personer i världen (129 miljoner). Dessutom är engelska det primära affärs- och kommunikationsspråket, vilket innebär att de flesta programvaruutvecklare i landet talar flytande engelska. Detta gör det lättare för företag i länder med bra engelskkunskaper att kommunicera effektivt med de indiska utvecklarna. Detta minskar risken för missförstånd eller felkommunikation som kan leda till kostsamma fel eller förseningar. Med hjälp av Microsoft Teams eller Zoom kan du nu kommunicera med utvecklare i Indien lika enkelt som med andra engelsktalande utvecklare var som helst i världen.

Kulturella utmaningar

Att arbeta med människor från olika kulturer är en utmaning. Dessa kan dock mildras med relativt enkla medel. Det är viktigt att investera i relationen med de personer som du ska arbeta med på förhand och inrätta bra kommunikationskanaler och styrningsstrukturer för att se till att kommunikationen flyter snabbt och att missförstånd reduceras till ett minimum. På Gislen Software har vi också försökt ta itu med detta område.

Tidszoner

Tidszonen är en annan fördel för Indien. Landet ligger 4½-5½ timmar före lokal tid i Storbritannien och 3½-4½ timmar före europeisk standardtid. Om du har ett pressat schema kan du skriva instruktionerna under dagen och skicka dem till utvecklarna. Eftersom det är 3½-4½ timmas tidsskillnad kan de ha arbetet färdigt när du kommer till jobbet nästa dag.

Politiskt stöd för IT sektorn

Den indiska centralregeringen och många delstatsregeringar har gjort allt för att stödja och uppmuntra IT-sektorn. De uppdaterar och förbättrar ständigt sin politik för att gynna outsourcing av mjukvaruutveckling till Indien. Den indiska regeringen betraktar informationsteknik som en av Indiens fem mest prioriterade industrier. Programvara och IT-tjänster utgjorde 22 procent av Indiens totala export 2021.

Vid sidan av IT genomgår den indiska staten ett paradigmskifte vad gäller digitaliseringar. Den indiska regeringen jobbar också för att förbättra samarbetet mellan den offentliga och privata sektorn.

Det finns en speciell lag om informationsteknik. Den innehåller flera bestämmelser om elektroniska kontrakt och cyberbrottslighet. Den adresserade också datasäkerhet, vilket kanske är den viktigaste utmaningarna i samband med outsourcing.

Kvalité

Med tanke på de lägre kostnaderna funderar många företag på outsourcing. Även om det låga priset kan vara en anledning att överväga det, är det dock kvaliteten och mervärdet som gör att företagen fortsätter att göra det. Med tiden har Indiens konkurrensfördel utvecklats från lägre priser till allt högre kvalitet.

Indien är, sett till intäkter och arbetskraft, den största outsourcingdestinationen för IT-outsourcing. Dessutom är Indien den mest attraktiva destinationen för outsourcing av IT-baserade tjänster. Trots hård konkurrens inom och utanför Indien kan programvaruutvecklingsföretag i Indien konsekvent producera programvarulösningar av högsta kvalitet.

Sammanfattning

När företag vill förbli konkurrenskraftiga i den instabila globala ekonomin måste fundera på outsourcing av mjukvaruutveckling till Indien. Detta särskilt med tanke på att det är mycket lättare att få tag på rätt talang och den lägre kostnadsnivån.

Naturligtvis vill du outsourca till ett välrenommerat företag. Det bästa vore givetvis att ha en pålitlig, prisvärd leverantör med lång erfarenhet av att tillhandahålla utmärkta offshore-tjänster. Gislen Software jobbar med ledande svenska och brittiska kunder som är beredda att rekommendera oss. Vi stolta över att kunna säga att vi kan ge dig allt detta och mer därtill. Det är bara att Kontakta oss! Vi hjälper er att lyckas med outsourcing!

Mikael Gislén är grundare och VD för Gislen Software, ett svenskägt indiskt programvaruutvecklingsföretag i Chennai i södra Indien. Mikael reste till Indien 1993 och startade företaget i september 1994. Gislen Software tillhandahåller högkvalitativa mjukvaruutvecklingstjänster till skandinaviska, brittiska och amerikanska kunder, har låga avgångsnivåer och har många nöjda, välkända kunder. 

 

 

Lämna ett svar