System Integration

På Gislen Software är vi stolta över våra kvalificerade systemintegrationstjänster. De är särskilt skräddarsydda för framstående internationella företag. Bland våra kunder kan nämnas ABB, PostNord, Scandinavian Airlines, Swedish Match och Volvo Cars. Våra dedikerade team utmärker sig genom att skapa och underhålla toppmoderna integrationslösningar som effektiviserar verksamheten och förbättrar effektiviteten över gränserna.

Vi erbjuder en förstklassig “blended” tjänstemodell i ett strategiskt partnerskap med Epical Group i Sverige. Detta unika tillvägagångssätt kombinerar styrkorna hos svenska och indiska integrationsspecialister, som arbetar tillsammans för att säkerställa support dygnet runt. Vårt samarbete förkroppsligar en synergi av global expertis, vilket säkerställer att våra kunder får omfattande och kontinuerlig hjälp.

Plattformar för systemintegration

Vår repertoar omfattar ett brett utbud av integrationsplattformar och tekniker. Detta inkluderar Microsoft Biztalk, Azure Logic App, TIBCO och IBM Integration Bus, för att nämna några. Denna mångsidiga tekniska kompetens gör det möjligt för oss att utforma och implementera flexibla och skalbara integrationslösningar som är skräddarsydda för varje kunds specifika behov. Dessutom sträcker sig vår kompetens till Master Data Management, där vi utnyttjar avancerade verktyg som TIBCO EBX och olika Microsoft-tekniker för att säkerställa datakonsistens och noggrannhet i olika system.

Tjänster

Våra tjänster omfattar utveckling av integrationssystem samt löpande underhåll och support. Detta holistiska tillvägagångssätt säkerställer att våra lösningar uppfyller våra kunders omedelbara behov och anpassar sig till föränderliga affärskrav och tekniska framsteg.

Genom att välja Gislen Software anförtror du dina integrationsbehov till en partner med en dokumenterad historia av framgång med ledande svenska företag. Vårt engagemang för excellens och vår samarbetsstrategi med Epical Group gör att vi kan erbjuda oöverträffade integrationstjänster som driver effektivitet och innovation.

För en detaljerad diskussion om hur vi kan hjälpa dig att lyfta ditt företag genom skräddarsydda integrationslösningar, kontakta oss idag. Låt oss hjälpa dig att navigera i komplexiteten i systemintegration och säkerställa ett sömlöst, effektivt och uppkopplat affärsekosystem.

Som en ledande leverantör av integrationstjänster ligger Gislen Software i framkant när det gäller att underlätta sömlös kommunikation mellan olika system och tekniker. Vårt omfattande utbud av tjänster omfattar allt från den inledande utvecklingen av anpassade integrationslösningar till löpande underhåll och support dygnet runt. Med ett dedikerat team av experter och en dokumenterad historia av framgång ser vi till att våra kunders system fungerar harmoniskt, vilket ökar effektiviteten och driver affärstillväxt. Genom att utnyttja vår globala expertis och lokala insikter levererar vi skräddarsydda lösningar som uppfyller och överträffar de unika behoven hos vår mångskiftande kundkrets.

Utveckling

 • Anpassad Lösningsarkitektur: Vi utformar skräddarsydda integrationslösningar anpassade till dina unika affärsbehov, vilket säkerställer skalbarhet och flexibilitet.
 • Integrationsteknologi: Vi uppdaterar oss ständigt på de senaste teknologierna för att utveckla robusta integrationsplattformar för att effektivisera dina processer och dataflöde.
 • Agila Utvecklingsmetoder: Vårt agila tillvägagångssätt säkerställer snabb utveckling, frekventa iterationer och kontinuerlig återkoppling, i nära anslutning till dina föränderliga krav.
 • Omfattande Testning: Strikta testprotokoll tillämpas för att garantera integrationslösningarnas tillförlitlighet, säkerhet och prestanda före driftsättning.

Underhåll

 • Proaktiv Övervakning: Kontinuerlig övervakning av integrationssystem för att identifiera och åtgärda problem innan de påverkar dina affärsoperationer.
 • Regelbundna Uppdateringar: Håller dina system uppdaterade med de senaste korrigeringsfiler och förbättringar för att säkerställa optimal prestanda och säkerhet.
 • Prestandajusteringar: Finjustering av systemen för att förbättra effektiviteten, minska latensen och förbättra användarupplevelsen.
 • Förändringshantering: Effektiv hantering av förändringar i integrationssystemen för att rymma nya affärskrav och teknologier.

24×7 Support

 • Dygnet Runt Assistans: Vårt dedikerade supportteam är tillgängligt 24/7 för att hantera problem eller frågor, vilket säkerställer oavbruten service.
 • Incidenthantering: Snabb respons och lösning av systemincidenter för att minimera driftstopp och upprätthålla affärskontinuitet.
 • Konsultativt Stöd: Erbjuder expertis och bästa praxis för att optimera ditt integrationslandskap och uppnå dina affärsmål.
 • Kontinuerlig Förbättring: Utnyttjar insikter från supportinteraktioner för att driva kontinuerliga förbättringar och innovationer i dina integrationslösningar.

På Gislen Software förstår vi att sömlös systemintegration är ryggraden i operativ effektivitet och affärsinnovation i den digitala tidsåldern. Våra end-to-end integrationstjänster är utformade för att överbrygga klyftan mellan dina befintliga system och ny teknik, vilket säkerställer ett sammanhängande ekosystem som driver ditt företag framåt.

Med våra expertteam i Chennai och europeiska dotterbolag och vårt omfattande samarbete med vår partner Epical Group, tillför vi en blandning av global expertis och lokal förståelse, vilket gör oss till den perfekta partnern för företag som vill navigera i komplexiteten i systemintegration. Oavsett om det handlar om kundanpassad utveckling, noggrant underhåll eller support dygnet runt är vår helhetssyn skräddarsydd för att passa de unika kraven i ditt affärslandskap.

Påbörja din resa mot digital sammanhållning med Gislen Software. Vårt engagemang för excellens och kundcentrerade tillvägagångssätt skiljer oss från mängden och gör oss till mer än bara en tjänsteleverantör – vi är din strategiska partner för att uppnå en varaktig digital omvandling. Kontakta oss idag för att utforska hur vi kan omvandla era utmaningar inom systemintegration till möjligheter för tillväxt.

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig