Kategori: Artificiell Intelligens

Beslutsfattande i företag

Den här artikeln handlar om AI:s omvälvande inverkan på företagens beslutsfattande.

Vi belyser framsteg inom AI-teknik som Deep Learning och prediktiv analys samt strategiska tillämpningar för att förbättra effektivitet, kundupplevelse och riskhantering.

Illustration som visar den transformativa effekten av stora språkmodeller (LLM) i en affärsmiljö.

Upptäck hur stora språkmodeller påverkar arbetskraften och affärsverksamheten.

Vi tittar på AI:s djupgående inverkan på arbetsroller, innovation och effektivitet och ger en glimt av en framtid som formas av att använda avancerad teknik för att skapa nya möjligheter

GPT-4 Turbo

GPT-4 Turbo: ett transformativt AI-verktyg som förbättrar kreativa sektorer med uppdaterad kunskap, avancerade funktioner och juridiskt stöd.

Nästan ett år efter den ursprungliga lanseringen av ChatGPT släpper OpenAI en stor uppdatering!

Generativ AI för småföretag

Upptäck potentialen med generativ AI för start-ups och småföretag.

I den här artikeln delar vi med oss av några av våra idéer och erfarenheter om hur man kan utnyttja denna nya kraftfulla teknik för att förbättra verksamheten, anpassa tjänsterna och effektivisera processerna.

Mjuka färdigheter i en AI-dominerad tid

Ja, AI kan komma att ta en del jobb! Upptäck hur du ändå kan lyckas när generativ AI förändrar förutsättningarna för arbetet.

I denna artikel föreslår vi vilka mjuka färdigheter du behöver utveckla och hur du med hjälp av Generativ AI kan öka din produktivitet, kreativitet och lyckas i din karriär!

Generativ AI hot eller möjlighet?

Nya AI modeller som ChatGPT väcker oro, Elon Musk och andra vill se en paus i utvecklingen. Men kommer alla verkligen att förlora jobbet?

Man skall inte underskatta ekonomins förmåga att anpassa sig. Tekniken förutspås också att skapa nya jobb och ge ekonomisk tillväxt. Riskerna är verkliga men det finns också möjligheter.

Spinning Jenny

Spinning Jenny var en av de viktigaste innovationerna under den industriella revolutionen och förändrade arbetarklassens liv. Generativ artificiell intelligens kan få en liknande inverkan på kontorsarbetare.

I den här artikeln beskrivs potentiella goda och dåliga effekter av de senaste veckornas AI nyheter.

GPT-4

OpenAI släppte GPT-4 den 14 mars. Den har förbättrats avsevärt jämfört med GPT-3.5 och kan nu även tolka bilder. Den kan arbeta med åtta gånger så mycket text som sin föregångare och dess utskriftskvalitet har förbättrats avsevärt.

Här är en artikel som ger en uppfattning om vad vi kan förvänta oss!

Artificiell Intelligens har funnits i mer än 50 år. Men användningen och effekten av Artificiell Intelligens har exploderat de sista åren. Främst på grund av utveckling av hårdvara som gett bättre prestanda.

Denna artikel ger en översikt över utvecklingen av AI samt tar upp möjligheter och hot med AI.

Självkörande bilar är något som det pratas mer och mer om. Man behöver knappast någon kristallkula för att förutsäga att det snart kommer att finnas en i en av dina grannars garage. Är det något vi skall vara rädda för eller är det en möjlighet?