Kulturutmaningar inom IT-outsourcing

Kulturutmaningar inom IT-outsourcing är bland de större utmaningarna när man outsourcar till lågprisländer. Vi har mer än 20 års erfarenhet och kan dela med oss av hur man gör för att lyckas!