Verksamhets och Kravanalys

Vi kan utföra verksamhetsanalys för våra kunder, eftersom det är en kritisk komponent för att kunna utveckla programvara. För att hjälpa våra kunder förstå och förtydliga sina krav, krävs det en komplett förståelse av kundens verksamhet. Vi jobbar med våra kunder, inte bara med affärskrav, funktionella krav och specifikationer för utveckling men också med processanalys, förändringsarbete, användarupplevelse och organisationsutveckling.

Våra analytiker och arkitekter förstår hur man definierar och detaljerar icke-funktionella krav för att utveckla stabila system, prestanda, pålitlighet och säkerhet. Eftersom vi ofta använder agila metoder målet är inte nödvändigtvis att producera en komplett specifikation. Istället resultatet kan vara användarfall, user stories och skärmdesign. Verksamhetsanalys är inte nödvändigtvis en engångsaktivitet i början av processen utan kan vara en pågående aktivitet under hela processen.

Olika sätt vi kan erbjuda verksamhetsanalys

Vår approach är flexibel och pragmatisk. För ArchOver vi tillhandahåller vi en heltids verksamhetsanalytiker för att göra detta, läs mer om detta här: ArchOver är en peer-to-peer långivare. Hon analyserar ett behov och tar fram mer specifika krav tillsammans med kundens anställda. För European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS), som är en vetenskaplig och professionell medicinsk organisation, en av våra analytiker definierade funktionella krav och specifikationer för deras medlemskap, konferens och träningssystem. För mer information så finns en fallstudie här.  För FARA ASA, en skandinavisk leverantör av kollektivtrafiksystem, ett team från oss jobbade på plats i Norge under en längre period.  Vi gör vad som behövs för att få rätt resultat.