ArchOver är ett företag som gör det möjligt för individer, familjer och institutioner att låna pengar direkt till företag utan mellanhänder. Den tekniska lösningen har utvecklats av Gislen Software över mer än sex år och är nyckeln till ArchOvers verksamhet. Tillsammans är ArchOver och Gislen Softwares lösning en del av den världsvida FinTech-revolutionen.

ArchOver är del i den 300-åriga Hampden Group, en ledande aktör när det gäller specialistförsäkringar och finansiella tjänster. ArchOver är auktoriserat och reglerat i Storbritannien av Financial Conduct Authority, med nummer 723755.

Vad gör ArchOver och vad är Gislen Softwares roll

ArchOver är primärt en peer-to-peer lånetjänst som fokuserar på att koppla ihop företag som behöver finansiering och inte kan få det från banker eller andra normla låneinstitut med sparare som vill ha säker men hög avkastning på sitt kapital. Så här långt har ArchOver hjälpt till att låna ut £110 miljoner till brittiska företag och kunnat ge sparare upp till i vissa fall så mycket som 10% årlig ränta. Kopplingen mellan låntagare och långivare sker över den plattform som Gislen Software utvecklat för ArchOvers räkning.

Hur det hela började

Under 20-hundratalets första år var ArchOvers grundare, Angus Dent ekonomichef för en av Gislen Softwares kunder.  När ArchOver bestämde sig för att outsourca jobbet att bygga lösningen kom det naturligt att anlita Gislen Software eftersom han haft en bra erfarenhet att jobba med oss tidigare. Gislen Software hade jobbat med utveckling för Hedgefonder tidigare, men P2P var ett nytt område. Angus besökte oss i Indien och tillsammans utvecklade vi kravspecifikationen för den första versionen av ArchOvers plattform. Sedan dess har ArchOver team växt och vår främsta kontakt är nu Ted Hurlock.

Krav och design

Analysen utfördes av diskussioner och över Internet. Detaljerade beskrivningar och “user stories” skrevs ned och vi skapade en så kallad “Product Backlog” som las in i JIRA. Vi gjorde också olika preliminära “wireframes” och mock-ups för att vi skulle komma överens om principer för en bra användarupplevelse. Vi designade sen klasser och relationer och utvecklade en arkitektur.

Utvecklingsprocess

Vi kom överens om att använda en Agil utvecklingsmetodik för själva utvecklingen – vi använde en kombination av Scrum och Extreme Programming. Utvecklingsprocessen bestod av ett antal sprints.  Varje sprint är en kort iteration där ett oberoende team bygger fullt testade versioner av produkten. Efter varje iteration samlar man ihop empirisk feedback vilket ger hög kvalité och man kan också justera hur produkten utvecklas allt eftersom snarare än att bara utgå från en specifikation. Under detta projekt testade vi också en intressant modell där vi kombinerade ISO 9000 med Scrums retrospektiva möten. Detta finns dokumenterat i en masteruppsats – Achieving Agile Quality – An Action Research Study.

För denna webbapplikation använde vi en ett mjukvarumönster för användarinterface som heter Model-View-Controller (MVC) .

Eftersom vi använder en iterativ utvecklingsprocess använder vi enhetstester för att testa affärslagret och automatiska test scripts för att testa användarinterfacet. Denna process har använts för hela utvecklingen och resultatet är mycket hög kvalité

Säkerhet

Hos Gislen Software ser vi till att alla våra webbapplikationer följer de riktlinjer som lagts ut i OWASP-10.  Detta är kritiskt för en finansiell applikation som denna. Vi använder bland annat kodgranskning för att se till att dessa riktlinjer har följts överallt. Vi använder test-driven utveckling, automatiska scripts, utvecklartest och också oberoende testare. ArchOvers personal har också testat för att se till att resultatet följer högsta möjliga standard och att utvecklingskraven uppfyllts. Lösningen penetreringstestas också med jämna mellanrum.

Lösningen

ArchOver.com är en komplett lösning.  Plattformen är holistisk och lätt att använda för låntagare, sparare och administratörer och tar hänsyn till att många av användarna kan vara oerfarna IT-användare eller använder plattformen sällan. Plattformen följer också de riktlinjer som ställts från olika myndigheter. Olika former av dokument som krävs av låntagare eller sparare (t.ex. KYC) kan laddas upp direkt i plattformen. Alla tillstånd, statusrapporter, förändringar sänds till de olika användarna via e-mejl. Det finns också en avancerad detaljerad loggning av alla händelser som inkluderar alla ändringar och statusförändringar.

Applikationen finns i molnet och hostas i Microsoft Azure och data finns i två olika datacenter. Installationslösningen gör att man kan undvika eller ha mycket korta avbrott när programvaran uppdateras eller förändras. Gislen Software och ArchOver har tillsammans sett till att lösningen är kompatibel med GDPR.

Sammanfattning

Lösningen ar varit en succé. En ansvarig produktägare, en väldefinierad ledningsprocess med klar rolldistribution mellan ArchOver och Gislen Software har varit kritisk för resultatet. Gislen Software har så här långt mött ArchOvers förväntningar och leveransmål och resultatet är en lösning där alla intressenter är nöjda.

Första lånet genomfördes under 2015 och sedan dess har ArchOver förmedlat lån för £110M!

Referenser

Crowd Funding 

Agile Methodology

Model View Controller

Archover