Kantar Sifo har varit det största och mest kända marknadsundersökningsföretaget i Sverige sedan 1954.  Under flera decennier har Kantar Sifo organiserat en stor årlig konsumentundersökning – Orvesto, där mer än 50,000 personer svarat på en 48-sidig undersökning. Att förbereda frågeformulär, hantera olika versioner, scanning av kompletta frågeformulär, statistisk analys av all data, utskrift och distribution av undersökningen gör att detta är ett mycket komplext arbete. Till detta kom att verksamheten var förlagd till olika ställen i Sverige.

Tidig början

Under 2005 kontaktade Kantar Sifo Gislen Software för att hjälpa till med vidareutveckling av Orvesto.  För att få en bättre förståelse av hur Orvesto fungerade började vi med en mindre rapporteringslösning för plattformen. Målet var att vi skulle få en större förståelse av hur Orvesto fungerade och kunna göra mer senare. Sedan dess har vi utvecklat olika lösningar till olika delar av Kantar Sifo. Under 2009 kontaktade Kantar Sifo Gislen Software och ville ha hjälp med utveckling av ett system för en avdelning som hette PR Research. Vi utvecklade ett webbaserat system där olika pressartiklar kunde kodas och där rapporter och statistik kunde tas ut baserat på dessa data. Detta system levererades under 2010.

Utbildning & träning

Gislen Software organiserade 2011 ett utbildningsseminarium om hur man effektivt hanterar outsourcing till Indien med specifikt fokus på kulturutmaningar. Detta för att hjälpa Kantar Sifos personal att bättre förstå hur man jobbar effektivt med andra kulturer.

Problemet & Lösningen

2011 kontaktade Kantar Sifo’s ERC avdelning Gislen Software eftersom de ville att vi skulle ta över underhåll och vidare utveckling av ett kritiskt system för medarbetarundersökningar. Systemet hanterade mycket stora undersökningar för komplexa företag med ibland mer än hundra tusen anställda. Vi placerade ett team i Stockholm som jobbade tillsammans med Kantar Sifo för att gå igenom alla delar av det gamla systemet. Dessutom tog vi tillsammans fram en kravspec för en ny modul för att hantera 360-gradersundersökningar. Vi har sedan under åren skrivit om flera av de gamla modulerna fullständigt och anpassat och underhållit systemet för att stödja Kantar Sifo och deras kunders behov. Under 2017 hjälpte vi Kantar Sifo att se till att systemet stödde GDPR. Allt arbete har gjorts med agila metoder som Scrum och Extreme programming.

Sammanfattning

Sedan 2005 har Gislen Software och Kantar-SIFO haft ett bra samarbete där Gislen Software har producerat lösningar som hjälpt Kantar Sifo att leverera olika former av lösningar till sina kunder. Att vi samarbetat så länge har hjälpt oss att hålla nere kostnaderna för Kantar Sifo. Gislen Software har med sin svenska koppling hjälpt Kantar Sifo att kunna hantera outsourcingprocessen till Indien på ett effektivt sätt.