Det finns många förutsägelser om vilka jobb som är i riskzonen eller till och med kan försvinna. I en välkänd artikel uppskattade Carl Benedikt Frey och Michael A. Osborne sannolikheten för att cirka 700 jobbtyper skulle försvinna på grund av AI. Generativ AI håller dock på att dramatiskt förändra vilka jobb som är i farozonen. I takt med att nya typer av AI utvecklas kommer dessa förutsägelser sannolikt att förändras. Det är dock viktigt att lära av historien. De flesta förutsägelser har överdrivit riskerna väsentligt. Men man bör ändå hålla ett öga på vilka jobb som bör undvikas så att man reducerar risken att bli ersatt. Detta gäller förstås särskilt om man är ung.

Business Insider publicerade nyligen en artikel om jobb som sannolikt kommer att störas av generativ AI, AI-verktyg som OpenAI:s ChatGPT och Google Bard kan potentiellt störa många jobb, särskilt inom tjänstemannasektorn, eftersom dessa nya verktyg effektivt kan utföra uppgifter som fram till nu vanligtvis utförts av människor.

Lista över jobb i riskzonen

Enligt Insider är de tio jobb som kan påverkas mest följande:

  1. Tekniska jobb: Kodare, programutvecklare, dataanalytiker och relaterade roller kan komma att ersättas när AI visar sig vara skicklig på numerisk bearbetning och snabbare kodning. Det föreslås dock också att AI kan förbättra snarare än helt ersätta dessa jobb.
  2. Jobb inom media: Roller inom reklam, innehållsskapande, tekniskt skrivande och journalistik kan påverkas av att AI effektivt kan läsa, skriva och förstå textbaserade data. Den kreativitet och det omdöme som dessa jobb präglas av kommer dock att stå emot en fullständig automatisering.
  3. Jobb inom den juridiska sektorn: Paralegals och juridiska assistenter kan drabbas av störningar eftersom AI kan hantera strukturerad, språkorienterad data. Dessa roller kräver dock fortfarande mänskligt omdöme, vilket AI saknar.
  4. Marknadsundersökningsanalytiker: Dessa roller är sårbara för AI eftersom de kan analysera data och förutsäga resultat på ett effektivt sätt.
  5. Lärare: Trots farhågorna hävdas det att AI inte kan ersätta den mänskliga kontakten som är avgörande för effektiv undervisning.
  6. Finansjobb: Finansanalytiker och personliga finansiella rådgivare kan påverkas eftersom AI kan identifiera marknadstrender och prognostisera investeringsmixar. Vissa uppgifter inom dessa jobb kan automatiseras.
  7. Aktiehandlare: Vissa roller på Wall Street kan automatiseras, vilket gör det möjligt för anställda att fokusera på uppgifter med högre värde.
  8. Grafiska formgivare: AI:s förmåga att generera bilder kan påverka denna bransch, men det kan också bidra till kreativiteten.
  9. Revisorer: Detta yrke är stabilt, men kan komma att störas av AI på grund av dess förmåga att utföra intellektuellt arbete.
  10. Kundtjänstmedarbetare: I takt med att chatbots blir allt vanligare inom kundtjänst kan dessa roller komma att ersättas. En Gartner-studie från 2022 förutspår att chatbots kommer att vara den primära kundtjänstkanalen för cirka 25 % av företagen 2027.

Jobb står på spel, men trots de kommande störningarna understryker många experter att dessa verktyg främst bör ses som produktivitetsförbättrare, inte som fullständiga ersättare. Det mänskliga omdömet är fortfarande avgörande när det gäller att tillämpa dessa tekniker för att undvika fel och partiskhet.