Gislen Softwares har samarbetat med att erbjuda systemintegrationstjänster tillsammans med Epical Group sedan 2012. Det inkluderar support, underhåll och migration av mellan-varu och integrationsplattformar för stora internationella organisationer som t.ex. ABB, PostNord, Scandinavian Airlines och Swedish Match. Svenska och indiska integrationsexperter jobbar sida vid sida och ser till att dessa komplexa plattformar fungerar 24×7.

Relationen började med en linkedin-kontakt mellan Mikael Gislen och Hans Sollerman från E-man (nu Epical Group) under 2011 och ett avtal signerades under 2012. Sedan dess har det gemensamma arbetet växt och vi har nu tillsammans byggt många tusen timmars erfarenhet i arbetet för dessa kunder.

Epical Group och Gislen Software har visat att man tillsammans kan erbjuda en bättre tjänst än vad något av företagen kunde gjort vart för sig. Vi har hanterat kritiska och komplexa SLA-avtal där man måste svara inom 30 minuter och lösa problemen inom 2 timmar. I ett fall minskade vi antalet tillfällen där lösningstiden tog för lång tid med 12 gånger jämfört med vår föregångare.

Här följer några exempel på vad som har gjort att Gislen Software och Epical Group tillsammans kan leverera förstklassig service:

  • Epical Group och Gislen Software har fortlöpande lärt sig och förbättrat sin kunskap i att tillhandahålla vad vi kallar “blended outsourcing”. Denna modell är kanske inte den billigaste modellen men levererar utan jämförelse mest värde för kunderna.
  • Gislen Software erbjuder Indiska seniorkonsulter med fokus på delade mål snarare än hierarkisk kommandostruktur som är vanligt inom indiska tjänsteföretag. Gislen Softwares konsulter uppmuntras att ta ansvar och fatta beslut tillsammans med kunder och partner effektivt och snabbt utan att behöva checka uppåt med sina chefer.
 • Gislen Software löser bristen på tränade och erfarna seniorkonsulter i Skandinavien. Epical Group ser samtidigt till att den svenska kopplingen finns och att teamet tillsammans gör ett utmärkt jobb och Epical Group hanterar också kundrelationen och ser till att förståelsen av kundens krav och förväntningar uppfylls. Ett blandat team hjälper till att utveckla och förlänga dagen med 3,5-4,5 timmar  tack vare tidsskillnaden.
 • Gemensamma kommunikationsplattformar där alla teammedlemmar är med i samma grupp finns för alla kundprojekt. Både Epical Group och Gislen Softwares personal använder samma infrastruktur, diskuterar och löser problem tillsammans så att det inte spelar någon roll var man finns i världen.
 • One-to-one koordinering och kommunikationslösningar baserade på projektens behov sätts upp mellan teammedlemmarna.

Några av våra gemensamma kunder

Mer om Gislen Software

Gislen Software grundades av Mikael Gislen 1994.  Mikael, är en svensk entreprenör med IT-bakgrund som såg potentialen i Indien och valde att leva och bo i Indien. Baserat på hans initiativ har företaget växt till vad det är idag. Här är lite information om företaget:

 • Vi betalar mer än typiska indiska IT-företag. Arbetet är som regel baserat på 40-timmar med flextid.
 • Semester och sjukledighet fungerar ungefär som för svenska företag.
 • Vi tillåter anställda att jobba hemifrån och ta med barn till jobbet.
 • Vi serverar fri lunch till alla anställda
 • Vi är ett jämlikt företag. Nästan 40% av de anställda är kvinnor och i ledningen är det t.o.m. fler kvinnor än män.
 • Personalomsättningen är väldigt låg ca. 2-4% och trots tillväxt har mer än 20% av de anställda har jobbat i företaget mer än 10 år.
 • Det är viktigt för oss att ta ansvar för samhället. Som del i vårt CSR-arbete har vi startat en skola för fattiga barn – Little Lambs School vilken Epical Group också har stött detta arbete. Sedan starten har mer än tusen barn blivit hjälpta att få en utbildning tack vare Little Lambs School.
 • Gislen Software tar ansvar för miljön. Vi har investerat i solpaneler som ger oss ca. 40% av vår elström. Mer effektiv utrustning som luftkonditionering, LED ljus mm. har också hjälpt oss att reducera vår miljöpåverkan. Vi kompenserar minst 3 gånger de koldioxidutsläpp som skapas genom vår verksamhet. Vi har också reducerat vår plastanvändning och planterat gröna trädgårdar i vår exportzon.