Verksamhets- och Kravanalys

Vi utför kravanalys och/eller verksamhetsanalys för våra kunder. Detta är en kritisk komponent för att kunna utveckla bra programvara. För att hjälpa våra kunder förstå och förtydliga sina krav, krävs det en komplett förståelse av kundernas verksamhet. Först och främst, jobbar vi tillsammans med våra kunder. Det handlar inte bara om att definiera affärskrav, funktionella krav och specifikationer för utveckling utan att förstå vad våra kunder behöver och vill ha. Det kan också handla om processanalys, förändringsarbete, användarupplevelse och organisationsutveckling.

Våra analytiker och arkitekter förstår hur man definierar och detaljerar icke-funktionella krav för att utveckla stabila system, prestanda, pålitlighet och säkerhet. Eftersom vi ofta använder agila metoder målet är inte nödvändigtvis att producera en komplett specifikation. Istället resultatet kan vara användarfall, user stories och skärmdesign. Verksamhetsanalys är inte nödvändigtvis en engångsaktivitet i början av processen utan kan vara en pågående aktivitet under hela processen.

Olika sätt vi kan erbjuda verksamhets- och kravanalys

Vår approach är flexibel och pragmatisk. För ArchOver erbjöd vi en heltids verksamhetsanalytiker som jobbade tillsammans med ArchOvers personal för att göra detta – Läs mer om hur vi hjälpte ArchOver här: ArchOver är en peer-to-peer långivare. Hon analyserar ett behov och tar fram mer specifika krav tillsammans med kundens anställda. För European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS), som är en vetenskaplig och professionell medicinsk organisation, en av våra analytiker definierade funktionella krav och specifikationer för deras medlemskap, konferens och träningssystem. För mer information så finns en fallstudie här.  För FARA ASA, en skandinavisk leverantör av kollektivtrafiksystem, ett team från oss jobbade på plats i Norge under en längre period.  I varje enskilt fall anpassar vi vår process för att få rätt resultat!

Pragmatisk approach

Att vara pragmatisk och fokusera på inkrementell och agil utveckling är avgörande för att framgångsrikt genomföra verksamhets- och kravanalys. Genom att anta en agil metodik kan team snabbt anpassa sig till förändrade krav och förutsättningar, vilket leder till mer relevanta och precisa lösningar. Denna strategi möjliggör kontinuerlig feedback från användare och stakeholders, vilket säkerställer att projektet utvecklas i rätt riktning och att de slutliga produkterna verkligen möter användarnas behov. Inkrementell utveckling, där större projekt delas upp i hanterbara delar, gör det möjligt för team att tydligt se framsteg och snabbt identifiera och åtgärda eventuella brister. Denna metod bidrar också till en bättre förståelse av komplexa krav genom praktisk erfarenhet och regelbunden justering av mål och metoder, vilket förbättrar både produktens kvalitet och projektets effektivitet.

Kravanalys och Affärsnytta

Leverera affärsnytta genom att skapa kravspecifikationer baserade på organisationens verkliga behov, både funktionella och kvalitetsmässiga.

  • Använd verksamhetsmodeller (mål-, intressent-, process- och informationsmodeller) för att identifiera behoven.
  • Fånga upp krav genom intervjuer och workshops.
  • Översätt organisationens behov till systemkrav, beskrivna med agila krav (User Stories).
  • Säkra affärsnyttan genom att använda de agila kraven som underlag för granskning och testning, vilket kvalitetssäkrar kraven och reducerar risker.

Frågor och svar om kravanalys och verksamhetsanalys

Nedan har vi samlat lite fakta om ämnet:

Vad är agil kravanalys?
Agil kravanalys är en metod för att identifiera, definiera och förtydliga kunders behov och önskemål genom ett kontinuerligt och flexibelt arbetssätt. Målet är att skapa användarfall, user stories och skärmdesign som kan utvecklas iterativt och inkrementellt.
Varför är kravanalys viktigt?
Kravanalys är en kritisk komponent för att utveckla bra programvara. Genom att förstå kundernas verksamhet och behov kan vi definiera affärskrav, funktionella krav och specifikationer som leder till stabila, pålitliga och säkra system.Hur skiljer sig agil kravanalys från traditionell kravanalys?
Traditionell kravanalys fokuserar på att skapa en komplett specifikation i början av projektet. Agil kravanalys, å andra sidan, är en pågående aktivitet under hela utvecklingsprocessen. Den möjliggör snabb anpassning till förändrade krav och kontinuerlig feedback från användare och stakeholders.
Vad innebär verksamhetsanalys?
Verksamhetsanalys handlar om att förstå och förbättra kundens verksamhet genom att analysera processer, förändringsbehov, användarupplevelser och organisationsutveckling. Det är en central del av kravanalysen som hjälper till att skapa lösningar som verkligen möter användarnas behov.
Vilka typer av krav arbetar ni med?
Vi arbetar med både funktionella och icke-funktionella krav. Funktionella krav beskriver vad systemet ska göra, medan icke-funktionella krav definierar egenskaper som prestanda, pålitlighet och säkerhet.
Hur samlar ni in krav?
Vi samlar in krav genom olika metoder som intervjuer, workshops och verksamhetsmodeller (mål-, intressent-, process- och informationsmodeller). Detta hjälper oss att identifiera och översätta organisationens behov till systemkrav.
Hur säkerställer ni att kraven leder till affärsnytta?
Genom att använda agila krav (user stories) som underlag för granskning och testning kan vi kvalitetssäkra kraven och reducera risker. Detta säkerställer att slutprodukterna verkligen möter användarnas behov och levererar affärsnytta.
Kan ni ge några exempel på kravanalys ni gjort?
Vi har hjälpt olika kunder med verksamhets- och kravanalys. För ArchOver, en peer-to-peer långivare, tillhandahöll vi en heltids verksamhetsanalytiker. För European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) definierade vi funktionella krav för deras medlemskap, konferens och träningssystem. För FARA ASA, en leverantör av kollektivtrafiksystem, arbetade vårt team på plats i Norge under en längre period. För Hissbesiktningar gick vi igenom deras gamla accessapplikation, tog skärmbilder och dokumenterade både vad som fanns i det gamla systemet och vilka förändringar kunden ville ha.
Vad innebär en pragmatisk approach i kravanalys?
Att vara pragmatisk innebär att fokusera på praktiska lösningar och anpassa sig till förändrade förutsättningar. Genom inkrementell och agil utveckling kan vi snabbt justera våra mål och metoder, vilket leder till mer relevanta och precisa lösningar.
Hur fungerar inkrementell utveckling?
Inkrementell utveckling innebär att större projekt delas upp i hanterbara delar som utvecklas och levereras stegvis. Detta gör det möjligt för team att tydligt se framsteg, identifiera och åtgärda eventuella brister och kontinuerligt förbättra både produktens kvalitet och projektets effektivitet.

För mer information eller för att diskutera era specifika behov, tveka inte att kontakta oss.

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig

    SKICKA EN FÖRFRÅGAN