Skin & Tonic är en pionjär inom ekologisk hudvård. Tillsammans har vi omdefinierade deras digitala strategi och utnyttjade Gislen Softwares kompetens för att utveckla en robust och skalbar e-handelsplattform. Genom vårt samarbete har vi skapat innovation och strategisk insikt. Drivet av en strävan efter att tillhandahålla digital spetskompetens har partnerskapet med Skin & Tonic brutit ny mark och tillsammans har vi skapat en avancerad, modern och skalbar  onlineplattform.

Om Skin & Tonic

Skin & Tonic, en pionjär inom ekologisk hudvård sedan 2015, vill vara en ledare inom hälsa och miljöhänsyn. Med den engelska fotomodellen, racerföraren och tv-personligheten Jodie Kidd i spetsen exemplifierar varumärket en minimalistisk etiken “Mindre är bättre”-etos. Deras engagemang inkluderar att reducera plastavfall, koldioxidneutralitet och använda återvinningsbara förpackningar.

Utmaningen: Ett behov av digital omvandling

Skin & Tonic tänkte sig ursprungligen att skapa en enkel en e-handelswebbplats. Det blev dock snart uppenbart att det krävdes en mer omfattande strategi. Lösningen behövde stå ut, vara tekniskt avancerad och skalbar för att klara en internationell tillväxt och dessutom sömlöst integrerad med hela leveranskedjan.

Vändpunkten: Gislen Softwares strategiska ingripande

Skin & Tonic vände sig till Gislen Software, som en av huvudpersonerna jobbat med tidigare. Gislen Softwares proaktiva tillvägagångssätt, inklusive ett strategimöte i London, ledde till en snabb utveckling av en Magento-baserad e-handelsplattform som var uppe och fungerade efter bara tre veckor. Därefter har plattformen förbättrats och utvidgats.

Lösningen: En e-handelsplattform i framkant

Gislen Software valde Magento som grund och lärde sig att hantera plattformen och utvecklade anpassade plugins och integrerade nyckelkomponenter som Stripe och integrationer med leveranskedjan. Tillsammans håller vi nu på att utveckla AI-drivna funktioner som skall förbättrar kundupplevelsen och göra plattformen mycket mer effektiv.

Resultatet: Snabb leverans och strategisk synergi

Samarbetet kulminerade i några viktiga milstolpar som omformade hudvårdsmärkets digitala landskap. Dessa kan sammanfattas i fyra nyckelområden:

  • Snabb lansering: Gislen Software visade prov kvalitativ flexibel hantering av projektet vilket påskyndade lanseringen av Skin & Tonics e-handelssajt. Detta visar på vår förmåga att snabbt leverera högkvalitativa lösningar.
  • Ny B2C-kanal: Vårt partnerskap gjorde det möjligt för Skin & Tonic att etablera en direkt konsument-kanal, bredda sin marknadsräckvidden och förbättra sin försäljnings- och marknadsföringskapacitet.
  • Magento-kompetens: Gislen Softwares snabba anpassning och behärskning av Magento, vilket var en ny plattform för oss, framhävde vår tekniska mångsidighet och engagemang för att leverera banbrytande lösningar.
  • Strategiskt partnerskap: Samarbetet mellan de två företagen har skapat en symbiotisk relation som lett till betydande tekniska och affärsmässiga framsteg.

Sammanfattning – Ett partnerskap som driver innovation

Denna fallstudie illustrerar det framgångsrika samarbetet mellan Skin & Tonic och Gislen Software, och understryker vikten av strategiska partnerskap för att navigera i det digitala landskapet. Tillsammans har vi uppnått en robust e-handelsnärvaro och skapat förutsättningar för kontinuerlig innovation och tillväxt!

Om du vill utveckla eller ha hjälp med avancerade AI-drivna e-handelssajter, kontakta oss!