Tänk dig en affärsmodell där små och medelstora företag kan låna pengar till lägre räntor och där sparare kan få högre räntor än vad bankerna ger! Tänk dig nu att detta kan ske utan risker för spararna. Det låter för bra för att vara sant. Tänk en gång till! Archover är Crowdlåneföretaget som har uppfunnit en kreativ modell där både låntagare och utlånare kan bli vinnare på affären! Gislen Software har utvecklat programvaran som gör detta möjligt.

IMG_3094Bakground

“Crowdlending” innebär att låntagaren tar ett lån från ett stort antal personer lånar ut relativt små belopp snarare än ett större belopp från ett fåtal låneinstitut. En sådan så kallad många-till-få modell är en ny och allt vanligare modell när det gäller att finansiera verksamheter. Detta koncept har funnits ett tag för riskkapital och kallas då normalt ”crowdfunding”. Archover är initiativtagare till en liknande modell men där det istället handlar om lån.

ArchOver startades i Storbritannien för att stödja de 90% av SME’s som inte letar efter riskkapital utan helt enkelt behöver ta upp ett lån. Archover har tagit Crowdfundingkonceptet ett steg längre och erbjuder de som lånar ut pengar säkerhet så väl som försäkring. Detta är ett unikt koncept.

Deras motto är  “secured and insured”. Deras genomtänkta lösning gör att SMEs kan få tag på pengar till låg ränta med minimal risk till dem som lånar ut pengarna och där de som lånar ut pengarna får mer ränta än de kan få på andra investeringar med lägre risk.

Hur det hela startade

Runt år 2000 jobbade ArchOver’s VD Angus Dent som ekonomichef för en av våra engelska kunder. När Archover bestämde sig för att utveckla en lösning kontaktade Angus oss och frågade om vi kunde hjälpa till. Det var naturligt för honom att fråga oss eftersom han tidigare haft god erfarenhet av att jobba med oss. Vi hade visserligen en begränsad erfarenhet av att jobba med finansmarknaden (huvudsakligen hedgefunds) men crowdfunding var ett nytt område för oss. Angus besökte oss i Indien och spenderade en vecka tillsammans med två av våra anställda och tillsammans sammanställde de en så kallad ”product backlog” bestående av så kallade ”User Stories” (användarberättelser).

Krav & Design

Våra anställda fortsatte att diskutera med Angus över Internet. Vi gjorde en prototyp med preliminär skärmdesign baserat på ”productbackloggen”. För att effektivt kunna jobba över Internet har vi sen använt JIRA. Klassdesign och övrig design gjordes också.

Utvecklingsprocessen

Vi kom överens om att använda agil utvecklingsmetodik för utvecklingen. Archover har haft en erfaren produktägare som kommunicerat med vårt utvecklingsteam. Vi har använt en kombination av Scrum och Extreme Programming. Utvecklingen har skett baserat på ett stort antal så kallade Sprint. Varje så sprint är en kort iteration som utförs av självledda team som under varje sprint bygger en testad användbar programvarumodul/funktion. Efter varje sprint sker återkoppling från kunden vilket har gjort att missförstånd korrigeras så fort som möjligt och kvalitén har varit mycket hög genom hela processen. Dessutom har vi utfört ett intressant experiment där vi kombinerat ISO 9000 revisioner med Scrum-processens retrospektiva möte för att kvalitetsarbetet skall bli mer holistiskt och mer i linje med den agila filosofin. Detta ledde till förbättringar av flera mätvärden. För denna webbapplikation har vi använt ett Model-View-Controller (MVC) utvecklingspattern.

Eftersom vi använt en iterativ utvecklingsprocess har vi använt unit-tests och automatisk testscripts för att kontinuerligt testa det som utvecklats. Detta har också hjälpt till att hålla kvalitén jämn och hög.

Säkerhet för webbappliationer

Generellt så ser vi hos Gislen Software till att alla våra webblösningar följer säkerhetsstandarden beskriven i OWASP-10. Eftersom Archovers lösning är en finansiell applikation är det ännu viktigare att se till att säkerhetsnivån är så hög som möjligt och vi har använt kodinspektion för att se till att standarden verkligen följts. Kontinuerlig både automatisk och manuell har skett på flera nivåer och kunden har också själv utfört acceptanstester fortlöpande.

Lösningen

Archovers plattform är en komplett lösning. Den innehåller ett holistiskt men mycket lättanvänt användargränssnitt för låntagare, långivare och administratörer. Detta är speciellt viktigt eftersom det visat sig att många av användarna är över 50 år. Plattformen är också utvecklad för att stödja tillsyningsmyndigheternas krav och alla nödvändiga dokument kan skrivas ut och laddas upp inom ramen för systemet. Alla godkännanden, statusförändringar och fortlöpande information skickas ut till alla intressenter genom email som genereras automatiskt. Lösningen har också en omfattande revisionslogg där varje ändring och statusförändring loggas och kan följas upp efteråt.

Sammanfattning

Samarbetet och produkten är mycket framgångsrikt. This product has been very successful. En erfaren ansvarig produktägare, en tydlig avtalad översynsprocess med tydliga roller och väl avvägd distribution av ansvar mellan Archover och Gislen Software är kritiska saker som hjälpt till för att nå detta resultat. Gislen Software har så här långt mött alla milstolpar i projektet. Detta har resulterat i en lösning där alla intressenter är nöjda.

Det första projektet kördes på plattformen under juli 2014.

Referenser

Crowd Funding 

Agile Methodology

Model View Controller

Archover